Slik gjør du det: Tastaturer

Hva betyr batterilampene på tastaturet?

Noen tastatur- og musemodeller har en batterilampe som viser gjeldende status for batteriene. Tabellen nedenfor viser de ulike lampene og statusene.

Lampe

Enhetsmodell

Status

Ett langt grønt blink

Oppladbare

Batteriene er gode. Dette oppstår vanligvis når batteriene settes inn, eller hver gang enheten slås på.

Blinker langsomt grønt

Oppladbare

Enheten står i ladestasjonen og lades som den skal.

Fast grønt

Oppladbare

Enheten står i ladestasjonen og trenger ingen ytterligere lading.

Fast grønt

Presentasjonsmus (japansk versjon)

Laserpekeren er på.

Blinker rødt/grønt

Trådløs

Enheten kan oppdages (forsøk å koble til senderen/mottakeren).

Blinker langsomt rødt

Ikke-oppladbare

Batteriene er dårlige og må byttes ut.

Blinker langsomt rødt

Oppladbare

Batteriene er dårlige og må lades opp.

Blinker hurtig rødt

Oppladbare

Enheten står i ladestasjonen, men det har oppstått en ladefeil.

Årsaker til feil: Feil type batteri er satt inn, batteriet eller batteriene mangler eller batteritilkoblingen er dårlig.

Løsninger: Kontroller at riktig batteri eller riktige batterier er riktig installert. Ta om nødvendig ut batteriene, tørk av dem med en ren klut, og sett dem inn igjen.

Fast rødt

Presentasjonsmus (standardversjon)

Laserpekeren er på.

Microsoft