Slik gjør du det: Tastaturer

Hvordan konfigurerer jeg et Bluetooth®-tastatur?

Tilkobling mellom Bluetooth-tastaturet og datamaskinen er avhengig av Bluetooth-senderen/-mottakeren.

Hvis tastaturet ditt ikke har en Microsoft Bluetooth-sender/-mottaker, må du pare enheten ved å bruke datamaskinens innebygde (sender/mottaker som ikke er fra Microsoft) og datamaskinens program for Bluetooth-konfigurering.

 • Hvis tastturet ditt har en Microsoft Bluetooth-sender/-mottaker med en First Connect-knapp, kan du bruke First Connect-knappen til å starte Microsoft-veiviseren for ny tilkobling. Dette vil hjelpe deg å opprette Bluetooth-paringen.
 • Hvis tastaturet ditt har en Microsoft Bluetooth-sender/-mottaker uten en First Connect-knapp, må du koble til senderen/mottakeren og så pare enheten ved hjelp av datamaskinens program for Bluetooth-konfigurering.
 • Hvis datamaskinen har en innebygd sender/mottaker som ikke er fra Microsoft, kan du pare enheten direkte med datamaskinen ved å bruke datamaskinens program for Bluetooth-konfigurering, men uten å bruke Microsoft Bluetooth-senderen/-mottakeren.
 • Obs! På/av-knappen på nye Bluetooth-enheter som Wedge Touch Mouse og Sculpt Touch Mouse, må trykkes i ca. fem sekunder for å starte sammenkoblingen med datamaskinen.

Bruke en tilgangsnøkkel

Du må alltid konfigurere en tilgangsnøkkel når du parer et tastatur eller numerisk tastatur med en datamaskin. Hvilken måte du angir en tilgangsnøkkel på, er avhengig av Bluetooth-programmet på datamaskinen. Hvis Bluetooth-programmet gir deg mulighet til å velge hvordan du vil opprette tilgangsnøkkelen, er det bedre å la programmet opprette en for deg i stedet for å lage din egen eller ikke bruke tilgangsnøkkel. Du vil ikke se noe på skjermen når du taster inn tilgangsnøkkelen. Når du har lagt inn tilgangsnøkkelen, må du trykke Enter på tastaturet eller det numeriske tastaturet for å fullføre paringen.

Koble til en enhet med en Microsoft Bluetooth-sender/-mottaker med First Connect

Noen Bluetooth-tastaturer har sendere/mottakere med knapper som gjør det enklere å pare enheten med datamaskinen.

 1. Koble Microsoft Bluetooth-senderen/-mottakeren til en USB-port.
 2. Trykk og hold tilkoblingsknappen på USB-senderen/-mottakeren i fem sekunder. Microsoft-veiviseren for ny tilkobling åpnes.
 3. Følg instruksjonene i veiviseren for å koble til enheten.

- eller -

 1. Start IntelliType Pro.
 2. Kontroller at du har valgt Bluetooth-tastaturet som bruker First Connect-senderen/-mottakeren.
 3. Klikk kategorien Trådløs og deretter Koble til.
 4. Følg instruksjonene i veiviseren for å koble til enheten.

Koble til et Bluetooth-tastatur uten First Connect

Keyboard Elite for Bluetooth og Wireless Optical Desktop for Bluetooth har ingen First Connect-knapper på senderne/mottakerne. Du finner mer informasjon om hvordan du parer disse tastaturene med datamaskinen, i veiledningen for Bluetooth-tilkobling eller dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-programmet.

Koble til et tastatur uten en Microsoft Bluetooth-sender/-mottaker

Hvis datamaskinen har en innebygd Bluetooth-sender/-mottaker, kan det hende du kan bruke den til å koble til tastaturet uten å bruke en USB-sender/-mottaker fra Microsoft.

Viktig:

Hvis du kobler til med en Bluetooth-sender/-mottaker som ikke er fra Microsoft, kan det hende at enkelte avanserte programvarefunksjoner i Mus- og tastatursenter ikke virker. Mus- og tastatursenter er laget for å fungere med Microsoft Bluetooth-programvare. Toshiba Bluetooth kan fungere i de fleste tilfeller. Annen Bluetooth-programvare kan fungere, men støttes ikke.

 1. Åpne Bluetooth-programmet på datamaskinen. Du finner vanligvis Bluetooth-programmet i Kontrollpanel eller på Start -menyen.
 2. Trykk og hold Connect-knappen på undersiden av tastaturet. Hvis enheten har en batteriindikatorlampe, vil den blinke rødt/grønt for å angi at enheten er synlig.
 3. Bruk alternativet for å legge til en ny enhet i Bluetooth-programmet.
  Obs!
  Den nøyaktige fremgangsmåten kan variere noe mellom Bluetooth-programmer og -versjoner.
 4. Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du blir bedt om å konfigurere en tilgangsnøkkel, lar du programmet velge en tilgangsnøkkel for deg.

Åpne Bluetooth-programmet

Det finnes mange versjoner av Bluetooth-programmer som hjelper deg å koble enheten til den trådløse Bluetooth-senderen/-mottakeren. Se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller kontakt datamaskinprodusenten for å få informasjon om hvordan programmet skal brukes.

Obs!

Hvis datamaskinen ikke finner noen Bluetooth-sender/-mottaker, vil ikke Bluetooth-programvaren være tilgjengelig i Windows-menyene.

Microsoft