Slik gjør du det: Tastaturer

Hvordan tilordner jeg Mine favoritter-taster på tastaturet på nytt?

Noen tastaturer har Mine favoritter-taster. Du kan tilordne disse tastene til å åpne bestemte websider, filer eller mapper.

Hvis du kjører Windows 7, kan du bruke Mine favoritter-taster til å bla gjennom åpne programmer og deres vinduer (programgrupper) via oppgavelinjen i Windows 7. Du har tilgang til opptil fem programgrupper, avhengig av antall favorittaster på tastaturet. Du kan bruke snarveilisten til å feste programmer til oppgavelisten, slik at du kan åpne dem raskt.

Bruke Mine favoritter-taster sammen med Favoritter og snarveilisten på oppgavelinjen i Windows 7

Oppgavelinjefavorittene i Windows 7

Når du åpner et program, vises et ikon på oppgavelinjen. Dette ikonet svarer til en av de nummererte Mine favoritter-tastene. Tasten Mine favoritter 1 svarer for eksempel til den første programgruppen på oppgavelinjen, Mine favoritter 2 svarer til den andre programgruppen og så videre.

Hvis du for eksempel åpner Microsoft Word, og så åpner tre dokumenter, vil et trykk på den relaterte tasten, for eksempel Mine favoritter 3, vise det første dokumentvinduet. Når du trykker Mine favoritter 3 én gang til, vises det andre dokumentvinduet, og så videre.

Slik får du tilgang til programmer og vinduer på oppgavelinjen i Windows 7 ved hjelp av Mine favoritter-taster:

 • Trykk Mine favoritter-tasten som svarer til ikonet på oppgavelinjen.

  Hvis du har ett programvindu åpent, veksler du mellom å minimere og gjenopprette vinduet når du trykker Mine favoritter-tasten.

  Hvis du har flere åpne vinduer i samme program, blar du gjennom alle vinduene og kategoriene når du trykker Mine favoritter-tasten, selv om vinduene er minimerte.

  Hvis du har flere åpne kategorier i programmer som støtter kategorier, for eksempel Internet Explorer, blar du mellom kategoriene når du trykker Mine favoritter-tasten.

  Hvis du har festet et program til oppgavelinjen, og programmet ikke kjører, vil et trykk på Mine favoritter-tasten starte programmet.

Snarveilisten i Windows 7

Innholdet i snarveilisten i Windows 7 bestemmes av programmet du har åpnet. En snarveiliste for Microsoft Word vil for eksempel gi deg en liste over dokumenter som åpnes ofte, en snarveiliste for Internet Explorer vil gi deg en liste over kategorier/websider som åpnes ofte, og så videre.

Slik får du tilgang til programmer og vinduer i snarveilisten i Windows 7 ved hjelp av Mine favoritter-taster:

 1. Hold nede den nummererte Mine favoritter-tasten for å vise snarveilisten for det relaterte programmet.
  Snarveilisten åpnes, og viser en liste over alternativer som fastsettes av programmet du har valgt.
 2. Bruk piltastene til å velge alternativet du ønsker, og trykk ENTER.

Slik fester du (legger du til) et program på oppgavelisten eller i snarveilisten i Windows 7:

 1. Åpne programmet som du vil feste til oppgavelisten eller snarveilisten.
 2. Hold nede den nummererte Mine favoritter-tasten for å vise snarveilisten for det relaterte programmet.
 3. Snarveilisten åpnes, og viser en liste over alternativer som fastsettes av programmet du har valgt.
 4. Bruk piltastene til å velge Fest programmet til oppgavelinjen, og trykk ENTER.

Slik løsner (fjerner) du et program fra oppgavelisten eller i snarveilisten i Windows 7:

 1. Hold nede den nummererte Mine favoritter-tasten for å vise snarveilisten for det relaterte programmet.
 2. Snarveilisten åpnes, og viser en liste over alternativer som fastsettes av programmet du har valgt.
 3. Bruk piltastene til å velge Løsne programmet fra oppgavelinjen, og trykk ENTER.

Flytte og omsortere programgrupper på oppgavelinjen i Windows 7

Hvor mange programgrupper du har tilgang til gjennom Mine favoritter-tastene, er avhengig av hvor mange av disse tastene du har på tastaturet.

IntelliType Pro tilordner automatisk Mine favoritter-taster til programmer i den rekkefølgen de vises på oppgavelinjen. Men du kan endre rekkefølgen på ikonene på oppgavelinjen hvis du vil sikre at Mine favoritter-tastene tilordnes til programmene du bruker mest.

Hvis du for eksempel har sju åpne programmer, og det sjuende programmet er et du bruker ofte, mens det tredje ikke brukes så ofte. Da kan du la dem bytte plass på oppgavelinjen, og tilordningen av Mine favoritter-tastene endres tilsvarende.

Slik flytter eller endrer du rekkefølge på programgrupper på oppgavelinjen:

 • Klikk ikonet for programgruppen du vil flytte, og dra det til en ny plassering.

Bruke Mine favoritter-taster til å åpne bestemte websider, filer, mapper eller programmer

Slik tilordner du en Mine favoritter-tast:

 1. Åpne en webside, en fil eller en mappe.
 2. Trykk og hold en av de nummererte Mine favoritter-tastene på tastaturet.
  Dialogboksen Innstillinger for Mine favoritter-taster åpnes og viser webadressen eller fil- eller mappeplasseringen du åpnet i trinn 1.
 3. Klikk OK for å angi tilordningen.
eller
 1. Trykk Mine favoritter-tasten.
 2. Dialogboksen Vis Mine favoritter åpnes.
 3. Finn tasten du vil tilordne, i listen Mine favoritter-taster, og klikk Endre.
 4. Dialogboksen Innstillinger for Mine favoritter-taster åpnes.
 5. Bla til websiden, filen eller mappen du ønsker. Klikk deretter Åpne.
 6. Klikk OK for å angi tilordningen.

Slik bruker du en Mine favoritter-tast:

 • Trykk den nummererte Mine favoritter-tasten.

Slik får du se en liste over innstillinger for alle Mine favoritter-taster:

 • Trykk Vis favoritter-tasten.

  I dialogboksen Vis Mine favoritter kan du endre en tasteinnstilling ved å klikke Endre-knappen til høyre for hver innstilling.

Obs!

Symbolet som angir Vis favoritter-tasten kan variere etter tastaturmodell.

Microsoft