Slik gjør du det: Tastaturer

Hvordan tilordner jeg hurtigtaster på tastaturet på nytt?

Du kan endre tilordningen av tastene til andre kommandoer, hurtigtaster eller IntelliType Pro-funksjoner som passer deg bedre.

Obs!

Alternativene i denne veiviseren kan variere, avhengig av tasten som er valgt. Siden du ikke kan endre tilordning for Windows-tasten, vil for eksempel det eneste tilgjengelige alternativet være å deaktivere den.

Slik endrer du tilordningen for en tast:

  1. Start IntelliType Pro med tastaturet du vil konfigurere.
    (Klikk Start, pek på Alle programmer, klikk Microsoft-tastatur og klikk Microsoft-tastatur.)
  2. Kontroller at riktig tastaturmodellnavn vises i kategorien Tasteinnstillinger. (Hvilke tilpassingstaster som er tilgjengelig, er avhengig av tastaturet du bruker.)
  3. Hvis du vil velge et annet tastatur, klikker du Endre, velger riktig tastatur og klikker OK.
  4. Dobbeltklikk tasten du vil endre tilordning for, i listen over tastenavn.
  5. Velg den nye virkemåten for tasten i dialogboksen Tilordne tast på nytt, og klikk OK.
Microsoft