Slik gjør du det: Mus

Hvordan oppretter jeg makroer?

Makroer er sekvenser av hendelser (som tastetrykk, museklikk og forsinkelser) som kan spilles av for å utføre gjentakende oppgaver. De kan også brukes til å spille av sekvenser som er lange, eller vanskelige å kjøre. Du kan tilordne en makro som er registrert i IntelliPoint, til en tast eller en museknapp. Du kan også bruke funksjonen for gjentakelse av makro til å spille av og gjenta en makro kontinuerlig, og så stoppe den når som helst.

Makroer i IntelliType Pro og IntelliPoint har filtypen .mhm, og lagres som enkeltfiler i standardundermappen Dokumenter\Microsoft Hardware\Makroer. Makroer som er registrert i IntelliType Pro og IntelliPoint, kan brukes om hverandre. Du kan kjøre dem fra eller redigere dem i begge programmene.

Forsiktig – Ikke lagre passord eller annen følsom informasjon i makroer.

 1. Start IntelliPoint med musen du vil konfigurere.
  (Klikk Start, pek på Alle programmer, klikk Microsoft-mus og klikk Microsoft-mus.)
 2. Velg Makro i listen under knappen du vil endre tilordning for.
 3. Klikk Ny.
  En tom makro opprettes og legges til i makrolisten.
 4. Skriv et navn på den nye makroen i Filnavn-feltet.
 5. Klikk i redigeringsfeltet og registrer makroen.
  Du kan registrere hendelser som tastetrykk, museklikk og forsinkelser mellom handlinger. Du kan ikke registrere musebevegelser eller handlinger utført via makroer tilordnet til taster du kan endre tilordning for.
 6. Klikk Lagre.
 7. Merk den nye makroen i listen Tilgjengelige makroer, og klikk OK.

Slik registrerer du to eller flere hendelser samtidig:

 1. Legg inn den første hendelsen (eksempel: trykk SKIFT-tasten).
 2. Dobbeltklikk hendelsen for å velge den.
 3. Høyreklikk den valgte hendelsen, og velg Del. Hendelsen deles inn i tre separate hendelser: et knappetrykk som holdes, en tidsforsinkelse og en slipping av knapp.
 4. Klikk mellom de to separate hendelsene (enten før eller etter forsinkelsen).
 5. Legg inn den andre hendelsen (eksempel: Museknapp 1).

Slik redigerer du en eksisterende makro:

 1. Start IntelliPoint med musen du vil konfigurere.
  (Klikk Start, pek på Alle programmer, klikk Microsoft-mus og klikk Microsoft-mus.)
 2. Velg Makroredigering i listen under knappen du vil endre tilordning for.
 3. Velg makroen du vil redigere, i listen Tilgjengelige makroer.
 4. Klikk i redigeringsfeltet, og rediger makroen eller legg inn nye hendelser.
 5. Klikk Lagre og deretter OK.

Slik spiller du av en makro:

 • Klikk knappen du har tilordnet til makroen.

Slik avbryter du en makro under avspilling:

 • Klikk knappen som er tilordnet til makroen en gang til, eller start en annen makro.

Slik aktiverer du gjentakelse av makro (spille av en makro gjentatte ganger):

 1. Klikk nedpilen ved knappen du vil endre, i kategorien Knapper, og velg makroredigeringsprogrammet.
 2. Velg en makro fra Tilgjengelige makroer i makroredigeringsprogrammet.
 3. Merk av for Aktiver gjentakelse av makro, og klikk OK.

Merknader

Funksjonen for makrogjentakelse støtter ikke bytte mellom programmer. Hvis du for eksempel åpner nettleseren mens en makro gjentas i et spill, stopper makroen. Hvis du tar med en kommando i en makro som bytter til et annet program, fungerer ikke funksjonen for gjentakelse, og makroen kjører bare én gang.

 • Hvis du trykker en knapp som er tilordnet til å starte en gjentakende makro, og så trykker en knapp som er tilordnet en annen makro, stopper den gjentakende makroen.
 • En gjentakende makro har ingen tidsforsinkelse på slutten av en sekvens. Hvis du vil legge inn en forsinkelse, kan du gjøre det i redigeringsfeltet.
 • Når en gjentakende makro starter, vises en melding. Men denne meldingen er bare synlig når spill ikke er i fullskjermsmodus.

Slik aktiverer og deaktiverer du en gjentakende makro:

 1. Når du har aktivert Gjenta makro for en makro, trykker du tasten som er tilordnet til makroen, for å starte den.
 2. Trykk knappen én gang til for å stoppe gjentakelsen av makroen.
  Eller hvis du vil stoppe den gjentakende makroen og starte en annen makro, trykker du tasten du har tilordnet til den andre makroen.
Microsoft