Slik gjør du det: Mus

Hvordan bruker jeg Sidewinder X5 Mouse?

gm_swmx5_ci

SideWinder X5 Mouse har viktige spillfunksjoner, herunder tilpassbar følsomhet (PPT) og hurtigvending.

Innstillinger for musens følsomhet (PPT)

Sidewinder X5 Mouse har tre DPI On-the-fly-knapper. Du kan bruke disse knappene til å endre PPT slik at du kan justere pekerhastigheten for presisjonsoppgaver øyeblikkelig, for eksempel i spill eller ved bilderedigering. Høyere innstillinger vil få pekeren til å bevege seg raskere, lavere vil få pekeren til å bevege seg langsommere. Still inn en høy PPT-innstilling og reduser pekerhastigheten for å få den beste totale museytelsen.

Slik endrer du PPT mens du er i et spill eller et program:

  • Trykk en av DPI On-the-fly-knappene.
    LCD-skjermen på musen viser kort den nye PPT-innstillingen. Høyere PPT-innstillinger vil få pekeren til å bevege seg raskere, lavere vil få pekeren til å bevege seg langsommere.

Merk:
Du kan ikke endre tilordningen for DPI On-the-fly-knapper.

Opprette en makro

Bruk makroregistreringsknappen i et spill for å binde en handlingsrekke til et klikk med en knapp. Du kan for eksempel registrere en makro som laster inn alle våpnene dine på nytt, og deretter tilordne makroen til en museknapp. Som hjelp til makroregistreringen, vises meldinger på musens LCD-skjerm.

Du finner mer informasjon om hvordan du arbeider med makroer, i Hvordan oppretter jeg makroer?

Bruke hurtigvending

Med hurtigvending kan du spille som en proff. I actionspill kan du bruke hurtigvending til å snu figuren for å skyte eller gå i motsatt retning.

Du finner instruksjoner om hvordan du kalibrerer hurtigvending og tilordner den til en museknapp, i Hvordan kalibreer jeg hurtigvending med spillmusen?

Endre tilordning av museknapper

IntelliPoint-programvaren har standardkommandoer for alle museknappene. Du kan endre tilordningen av knappene til andre kommandoer eller hurtigtaster som passer deg bedre. Du kan også deaktivere knapper du har lett for å komme borti, for eksempel hjulknappen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvordan tilordner jeg museknapper på nytt?

Microsoft