Slik gjør du det: Webkameraer

Hvordan plasserer jeg LifeCam-webkameraet?

Installer LifeCam-programmet og koble LifeCam-webkameraet til en USB-port. Bruk følgende retningslinjer og LifeCam-videoforhåndsvisningen på skjermen som hjelp når du skal innrette og plassere webkameraet riktig.

  • Plasser LifeCam-webkameraet på flatskjermen eller på en flat overflate, for eksempel et skrivebord eller et bord, der det ikke vil vakle eller velte.
  • Juster LifeCam-webkameraet på nivå med ansiktet ditt på ca. en armlengdes avstand. Avhengig av hvilken LifeCam-modell du har, kan det hende du kan dreie webkameraet opp og ned og fra side til side.
  • Hvis LifeCam-webkameraet har autofokusfunksjonalitet, kan det ta noen sekunder før det fokuserer klart.
  • Hvis du bruker et LifeCam VX-1000-, VX-3000- eller VX-6000-webkamera, dreier du fokusringen på forsiden av LifeCam for å fokusere videoen.
  • I LifeCam-forhåndsvisningsvinduet kan du kontrollere at det er nok lys til å vise motivet.
  • Bruke LifeCam-videoforhåndsvisningen på skjermen som hjelp når du skal plassere webkameraet riktig

Hvis du har installert LifeCam-programvaren, kan du bruke LifeCam-videoforhåndsvisningen på skjermen som hjelp til å finjustere kameravinkel, synsfelt og fokus.

  • I LifeCam-forhåndsvisningsvinduet kan du kontrollere at det er nok lys til å vise motivet.
  • Bruk LifeCam-videoforhåndsvisningen på skjermen som hjelp når du skal plassere webkameraet riktig

Les hurtigveiledningen som fulgte med webkameraet for å få mer informasjon spesifikk for LifeCam-modellen du bruker.

Microsoft