Privacyverklaring Microsoft-pc-hardwareapparaten

Laatst bijgewerkt: oktober 2014

Microsoft zet zich ervoor in je privacy te beschermen en brengt je software voor gebruik met Microsoft-pc-hardwareapparaten. Deze privacyverklaring bevat uitleg over diverse wijzen waarop gegevens worden verzameld en gebruikt in het kader Hardware-apparaten en -accessoires van Microsoft en verwante software of diensten van Microsoft (gezamenlijk "Hardwareapparaat"). De nadruk hierbij ligt op functionaliteit waarbij gegevens worden uitgewisseld via internet. Deze verklaring is niet van toepassing op andere online of offline sites, producten, diensten of apparaten van Microsoft. Deze privacyverklaring is van toepassing op Hardwareapparaten waarop deze privacyverklaring wordt weergegeven of waarin een koppeling naar deze privacyverklaring is opgenomen.

Verzameling en gebruik van je gegevens

Gegevens die worden verzameld door of worden verstuurd naar Microsoft, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin Microsoft of haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders over faciliteiten beschikken. Microsoft houdt zich aan de veiligheidsnormen (Safe Harbor Framework) die zijn opgesteld door het Ministerie van Handel in de Verenigde Staten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vasthouden van gegevens uit de Europese Unie.

Gegevens die worden verzameld via de Microsoft-service, kunnen worden gecombineerd met gegevens die zijn verkregen via andere Microsoft-services om je interactie met Microsoft consistenter en persoonlijker te maken. Behalve voor zover beschreven in deze verklaring worden de persoonlijke gegevens die je levert, niet zonder je toestemming overgedragen aan andere partijen.

Microsoft kan informatie over jou, waaronder de inhoud van je correspondentie, bekendmaken teneinde:

  • te voldoen aan de wet of te voorzien in wettige aanvragen of juridsche processen;
  • de rechten of het eigendom van Microsoft of onze klanten te beschermen, inclusief de tenuitvoering van onze overeenkomsten of beleidsregels waaronder het gebruik van de software, de dienst of het apparaat valt; of
  • te handelen vanuit goed vertrouwen dat dergelijke toegang tot of openbaarmaking van gegevens nodig is om de persoonlijke veiligheid van werknemers en klanten van Microsoft of de openbare orde te beschermen.

Behalve voor zover beschreven in deze verklaring worden de persoonlijke gegevens die je levert, niet zonder je toestemming overgedragen aan andere partijen. We huren zo nu en dan andere bedrijven in om namens ond beperkte diensten te leveren, zoals:

  • Het verpakken, verzenden en leveren van aankopen, en andere post
  • Het beantwoorden van klantvragen over producten of diensten
  • Het verwerken van registratie van voorvallen
  • Het uitvoeren van statistische analyse van onze diensten

Wij voorzien deze bedrijven uitsluitend van de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor het leveren van de dienst en het is hen verboden die gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Verzameling en gebruik van informatie over uw computer

Als u Hardwareapparaten met internetfuncties gebruikt, wordt informatie over uw computer ("standaardcomputergegevens") verzonden naar de websites die u bezoekt en de onlineservices die u gebruikt. Microsoft gebruikt standaardcomputergegevens voor het leveren van diensten via internet, ter verbetering van onze producten en diensten, en voor statistische analyse. Standaardcomputergegevens omvatten gewoonlijk informatie als uw IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, uw browserversie en land- en taalinstellingen. In sommige gevallen kunnen standaardcomputergegevens ook een hardware-id bevatten, die de fabrikant, naam en versie van het apparaat aangeeft. Indien door een bepaalde functie of service informatie naar Microsoft wordt verzonden, worden de standaardcomputergegevens eveneens verzonden.

In de privacydetails voor elke Hardwareapparaat-functie, -software of -service die is opgenomen in de privacyverklaring, wordt beschreven welke aanvullende informatie wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt.

Veiligheid van uw gegevens

Microsoft legt zich toe op het beschermen van uw gegevens. Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens te beschermen tegen toegang, gebruik of openbaarmaking door onbevoegden. We bewaren de door u verstrekte gegevens bijvoorbeeld op computersystemen waartoe de toegang wordt beperkt, en die zich bevinden in bewaakte faciliteiten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring zal zo nu en dan worden bijgewerkt op grond van wijzigingen in onze producten en diensten en feedback van klanten. Op het moment dat we wijzigingen publiceren, wordt de datum "Laatst bijgewerkt" aan het begin van deze verklaring aangepast. In het geval van ingrijpende wijzigingen in deze verklaring of in de wijze waarop Microsoft uw persoonlijke gegevens gebruikt, zullen we u daarvan in kennis stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen te publiceren voordat de wijzigingen worden geïmplementeerd, of door u rechtstreeks een kennisgeving toe te zenden. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Microsoft uw gegevens beschermt.

Voor meer informatie

Microsoft stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u vragen hebt over deze verklaring of denkt dat wij ons er niet aan hebben gehouden, verzoeken we u contact met ons op te nemen

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifieke functies

In de rest van dit document worden de volgende specifieke functies behandeld:

Customer Experience Improvement Program

U hebt de mogelijkheid deel te nemen aan ons CEIP (Customer Experience Improvement Program: programma voor kwaliteitsverbetering) om de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van het Hardware-apparaat te verbeteren.

Ga voor meer informatie en een volledige privacyverklaring voor CEIP naar http://windows.microsoft.com/nl-be/windows-8/windows-8-1-privacy-statement?ocid=W8_UI#T1=highlights

Als je deelname aan CEIP wilt in- of uitschakelen, raadpleeg je het gedeelte Privacy of de Help in de geïnstalleerde software.

Microsoft Error Reporting

Microsoft Error Reporting biedt een service waarmee u eventuele problemen met uw Hardwareapparaat kunt rapporteren aan Microsoft en informatie kunt ontvangen waarmee u die problemen kunt voorkomen of oplossen.

Ga voor meer informatie over Microsoft Error Reporting en een volledige privacyverklaring voor Microsoft Error Reporting naar http://windows.microsoft.com/nl-be/windows-8/windows-8-1-privacy-statement?ocid=W8_UI#T1=highlights

Als u Microsoft Error Reporting wilt uitschakelen, kiest u "Nee" wanneer u wordt gevraagd foutenrapporten te verzenden.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

De Microsoft muis- en toetsenbordcentrumsoftware bevat koppelingen naar andere websites ("Gekoppelde sites"). De Gekoppelde sites staan niet onder beheer van Microsoft en Microsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gekoppelde sites, waaronder zonder beperkingen koppelingen die zijn opgenomen in een Gekoppelde site, of voor wijzigingen of updates van een Gekoppelde site of informatie die wordt verzonden op een Gekoppelde site. Microsoft levert deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak en de opname van een koppeling impliceert geen goedkeuring door Microsoft van de site, noch een verband met de beheerders ervan. Transacties met derden (waaronder adverteerders) die beschikbaar zijn via een koppeling van de Microsoft muis- en toetsenbordcentrumsoftware, of deelname aan promoties, waaronder het leveren van en de betaling voor goederen en services, en andere voorwaarden, garanties of beweringen die verband houden met die transacties of promoties, zijn uitsluitend tussen u en de adverteerder of andere derde. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die transacties of promoties of delen daarvan.

Automatische updates voor Microsoft Hardware

Wat deze functie doet:

Met de functie Automatische updates (''Automatic Updates'') voor Microsoft Hardware kun je updates voor je Hardware-apparaten ontvangen.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen informatie:

Als je ervoor kiest deel te nemen aan Automatische updates, worden zo nu en configuratiegegevens van je computer verzonden naar Microsoft om te controleren of updates voor je Hardware-apparaten beschikbaar zijn. Als er updates beschikbaar zijn, wordt je gevraagd de update te installeren. Je kunt ervoor kiezen de updates niet te installeren op het moment dat je hierom wordt gevraagd.

Gebruik van informatie:

Automatische updates gebruikt de configuratiegegevens van uw computer om te bepalen of er updates beschikbaar zijn. Het IP-adres dat u gebruikt voor toegang tot het internet, wordt verzonden naar Microsoft, maar wordt niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen of contact met u op te nemen.

Keuze/beheer:

Als je meldingen van Automatische updates wilt in- of uitschakelen, raadpleeg je de Help die is geïnstalleerd met je software.

Installatie van LifeCam-/LifeChat-software

Wat deze functie doet:

Het is noodzakelijk voor uw computer dat er toegang tot internet is tijdens de installatieprocedure van de LifeCam-/LifeChat-software. Er wordt informatie over de configuratie van uw computer naar Microsoft verzonden om de laatste softwareversie te bepalen die moet worden gedownload en geïnstalleerd.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen informatie:

Als u LifeCam/LifeChat voor het eerst installeert, worden door de LifeCam-/LifeChat-software configuratiegegevens van uw computer verzonden naar Microsoft om de Microsoft-downloadlocatie te kunnen bepalen.

Gebruik van informatie:

De installatie van LifeCam/LifeChat gebruikt configuratiegegevens van uw computer om ervoor te zorgen dat de versie van de LifeCam-/LifeChat-software die overeenkomt met uw configuratie, wordt gedownload. Het IP-adres dat u gebruikt voor toegang tot het internet, wordt verzonden naar Microsoft, maar wordt niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen of contact met u op te nemen.

Keuze/beheer:

De gegevens die worden verzameld en overgedragen, zijn nodig om de LifeCam-/LifeChat-software te kunnen installeren. Als u niet wilt dat Microsoft deze gegevens verzamelt, dient u dit product niet te gebruiken.

Surface-hub feedback versturen

Wat deze functie doet:

Met de functie Surface-hub feedback versturen kun je Microsoft feedback sturen via je internetverbinding. Behalve voor zover beschreven in deze verklaring, worden met Surface-hub feedback versturen geen persoonlijke gegevens van je naar Microsoft verzonden. Gegevens die naar Microsoft worden verzonden, worden niet buiten Microsoft of onder Microsoft vallende dochterondernemingen of gelieerde bedrijven gedeeld zonder je toestemming.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen informatie:

Naast je feedback in tekstvorm, kun je met Surface-hub feedback versturen ook, naar eigen goeddunken, een e-mailadres doorgeven dat Microsoft kan gebruiken om contact met je op te nemen voor verdere informatie over je feedback. Je e-mailadres wordt niet gebruikt om contact met je op te nemen voor andere zaken dan een verzoek tot verdere informatie of verduidelijking van je feedback.

Met Surface-hub feedback versturen worden niet opzettelijk andere gegevens verzameld dan die je instuurt als feedback, inclusief je e-mailadres, als je dat hebt opgegeven. Als onderdeel van het versturen van gegevens via internet bevat je feedback ook standaardgegevens van je computer.

Gebruik van informatie:

Microsoft gebruikt de informatie in je feedback voor eigen gebruik met het oog op het verbeteren van haar software, dienst en apparaatproducten. De standaardcomputergegevens die als onderdeel van je feedback worden opgenomen, worden niet gebruikt om contact met je op te nemen.

Keuze/beheer:

De functie Surface-hub feedback versturen wordt alleen naar je eigen goeddunken gebruikt. Het versturen van feedback is niet verplicht om de Surface-hubapplicatie te gebruiken.

Microsoft