Privacyverklaring Microsoft-pc-hardwareapparaten

Laatst bijgewerkt: februari 2012

Microsoft zet zich ervoor in uw privacy te beschermen en brengt u software voor gebruik met Microsoft-pc-hardwareapparaten. Deze privacyverklaring bevat uitleg over diverse wijzen waarop gegevens worden verzameld en gebruikt in het kader Hardware-apparaten en verwante software van Microsoft ("Hardwareapparaat"). De nadruk hierbij ligt op functionaliteit waarbij gegevens worden uitgewisseld via internet. Deze verklaring is niet van toepassing op andere online of offline sites, producten of diensten van Microsoft. Deze privacyverklaring is van toepassing op Hardwareapparaten waarop deze privacyverklaring wordt weergegeven of waarin een koppeling naar deze privacyverklaring is opgenomen.

Verzameling en gebruik van uw gegevens

De gegevens die wij van u verzamelen, worden gebruikt door Microsoft en haar beheerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen voor het verbeteren van de functies die u gebruikt, en voor het leveren van de services of het uitvoeren van de transacties waar u om hebt gevraagd of die u hebt goedgekeurd. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het analyseren en verbeteren van Microsoft-producten en -services.

Gegevens die worden verzameld via de Microsoft-service, kunnen worden gecombineerd met gegevens die zijn verkregen via andere Microsoft-services om uw interactie met Microsoft consistenter en persoonlijker te maken. Behalve voor zover beschreven in deze verklaring worden de persoonlijke gegevens die u levert, niet zonder uw toestemming overgedragen aan andere partijen. Wij huren zo nu en dan andere bedrijven in voor het leveren van beperkte services namens ons, zoals het verpakken, verzenden en bezorgen van aankopen en andere bestellingen, het beantwoorden van vragen van klanten over producten en diensten, het verwerken van gebeurtenisregistratie of het uitvoeren van statistiekanalyses van onze services. Wij voorzien deze bedrijven uitsluitend van de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor het leveren van de service en het is hen verboden die gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Microsoft kan informatie over u, waaronder de inhoud van uw correspondentie, bekendmaken teneinde: (a) te voldoen aan wettelijke verplichtingen, de wet na te leven, of te reageren op wettelijke verzoeken of juridische processen; (b) de rechten of het eigendom van Microsoft of haar klanten te beschermen, met inbegrip van het afdwingen van onze overeenkomsten of beleidsregels die gelden voor het gebruik van de services; (c) te handelen indien het in alle redelijkheid nodig lijkt dat een dergelijke toegang of onthulling noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid van medewerkers of klanten van Microsoft of het publiek te beschermen.

Gegevens die worden verzameld door of door het Hardwareapparaat verstuurd naar Microsoft, kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin Microsoft of haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders over faciliteiten beschikken. Microsoft houdt zich aan de veiligheidsnormen die zijn opgesteld door het Ministerie van Handel in de Verenigde Staten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vasthouden van gegevens uit de Europese Unie.

Verzameling en gebruik van informatie over uw computer

Als u Hardwareapparaten met internetfuncties gebruikt, wordt informatie over uw computer ("standaardcomputergegevens") verzonden naar de websites die u bezoekt en de onlineservices die u gebruikt. Microsoft gebruikt standaardcomputergegevens voor het leveren van diensten via internet, ter verbetering van onze producten en diensten, en voor statistische analyse. Standaardcomputergegevens omvatten gewoonlijk informatie als uw IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, uw browserversie en land- en taalinstellingen. In sommige gevallen kunnen standaardcomputergegevens ook een hardware-id bevatten, die de fabrikant, naam en versie van het apparaat aangeeft. Indien door een bepaalde functie of service informatie naar Microsoft wordt verzonden, worden de standaardcomputergegevens eveneens verzonden.

In de privacydetails voor elke Hardwareapparaat-functie, -software of -service die is opgenomen in de privacyverklaring, wordt beschreven welke aanvullende informatie wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt.

Veiligheid van uw gegevens

Microsoft legt zich toe op het beschermen van uw gegevens. Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens te beschermen tegen toegang, gebruik of openbaarmaking door onbevoegden. We bewaren de door u verstrekte gegevens bijvoorbeeld op computersystemen waartoe de toegang wordt beperkt, en die zich bevinden in bewaakte faciliteiten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring zal zo nu en dan worden bijgewerkt op grond van wijzigingen in onze producten en diensten en feedback van klanten. Op het moment dat we wijzigingen publiceren, wordt de datum "Laatst bijgewerkt" aan het begin van deze verklaring aangepast. In het geval van ingrijpende wijzigingen in deze verklaring of in de wijze waarop Microsoft uw persoonlijke gegevens gebruikt, zullen we u daarvan in kennis stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen te publiceren voordat de wijzigingen worden geïmplementeerd, of door u rechtstreeks een kennisgeving toe te zenden. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Microsoft uw gegevens beschermt.

Voor meer informatie

Microsoft stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u vragen hebt over deze verklaring of denkt dat wij ons er niet aan hebben gehouden, verzoeken we u contact met ons op te nemen

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifieke functies

In de rest van dit document worden de volgende specifieke functies behandeld:

Customer Experience Improvement Program

U hebt de mogelijkheid deel te nemen aan ons CEIP (Customer Experience Improvement Program: programma voor kwaliteitsverbetering) om de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van hardware, software en services van Microsoft te verbeteren.

Ga voor meer informatie en een volledige privacyverklaring voor CEIP naar de privacyverklaring voor CEIP

Als u deelname aan CEIP wilt in- of uitschakelen, raadpleegt u het gedeelte Privacy in de geïnstalleerde software.

Als u deelname aan CEIP wilt in- of uitschakelen, raadpleegt u de Help die is geïnstalleerd met uw productsoftware.

Microsoft Error Reporting

Microsoft Error Reporting biedt een service waarmee u eventuele problemen met uw Hardwareapparaat kunt rapporteren aan Microsoft en informatie kunt ontvangen waarmee u die problemen kunt voorkomen of oplossen.

Ga voor meer informatie over Microsoft Error Reporting en een volledige privacyverklaring voor Microsoft Error Reporting naar de Privacyverklaring voor Microsoft Error Reporting.

Als u Microsoft Error Reporting wilt uitschakelen, kiest u "Nee" wanneer u wordt gevraagd foutenrapporten te verzenden.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

De Microsoft muis- en toetsenbordcentrumsoftware bevat koppelingen naar andere websites ("Gekoppelde sites"). De Gekoppelde sites staan niet onder beheer van Microsoft en Microsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gekoppelde sites, waaronder zonder beperkingen koppelingen die zijn opgenomen in een Gekoppelde site, of voor wijzigingen of updates van een Gekoppelde site of informatie die wordt verzonden op een Gekoppelde site. Microsoft levert deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak en de opname van een koppeling impliceert geen goedkeuring door Microsoft van de site, noch een verband met de beheerders ervan. Transacties met derden (waaronder adverteerders) die beschikbaar zijn via een koppeling van de Microsoft muis- en toetsenbordcentrumsoftware, of deelname aan promoties, waaronder het leveren van en de betaling voor goederen en services, en andere voorwaarden, garanties of beweringen die verband houden met die transacties of promoties, zijn uitsluitend tussen u en de adverteerder of andere derde. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die transacties of promoties of delen daarvan.

Automatische updates voor Microsoft Hardware

Wat deze functie doet:

Met de functie Automatische updates voor Microsoft Hardware kunt u updates voor uw Hardwareapparaten ontvangen.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen informatie:

Als u ervoor kiest deel te nemen aan Automatische updates, worden zo nu en configuratiegegevens van uw computer verzonden naar Microsoft om te controleren of updates beschikbaar zijn. Als er updates beschikbaar zijn, wordt u gevraagd de update te installeren. U kunt ervoor kiezen de updates niet te installeren op het moment dat u hierom wordt gevraagd.

Gebruik van informatie:

Automatische updates gebruikt de configuratiegegevens van uw computer om te bepalen of er updates beschikbaar zijn. Het IP-adres dat u gebruikt voor toegang tot het internet, wordt verzonden naar Microsoft, maar wordt niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen of contact met u op te nemen.

Keuze/beheer:

Als u deelname aan Automatische updates voor Microsoft Hardware wilt in- of uitschakelen, raadpleegt u de Help die is geïnstalleerd met uw productsoftware.

Installatie van LifeCam-/LifeChat-software

Wat deze functie doet:

Het is noodzakelijk voor uw computer dat er toegang tot internet is tijdens de installatieprocedure van de LifeCam-/LifeChat-software. Er wordt informatie over de configuratie van uw computer naar Microsoft verzonden om de laatste softwareversie te bepalen die moet worden gedownload en geïnstalleerd.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen informatie:

Als u LifeCam/LifeChat voor het eerst installeert, worden door de LifeCam-/LifeChat-software configuratiegegevens van uw computer verzonden naar Microsoft om de Microsoft-downloadlocatie te kunnen bepalen.

Gebruik van informatie:

De installatie van LifeCam/LifeChat gebruikt configuratiegegevens van uw computer om ervoor te zorgen dat de versie van de LifeCam-/LifeChat-software die overeenkomt met uw configuratie, wordt gedownload. Het IP-adres dat u gebruikt voor toegang tot het internet, wordt verzonden naar Microsoft, maar wordt niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen of contact met u op te nemen.

Keuze/beheer:

De gegevens die worden verzameld en overgedragen, zijn nodig om de LifeCam-/LifeChat-software te kunnen installeren. Als u niet wilt dat Microsoft deze gegevens verzamelt, dient u dit product niet te gebruiken.

Microsoft