Problemen oplossen: Muizen

Algemene installatieproblemen met de muis

Wanneer ik de muis beweeg, gebeurt er niets.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 • Misschien is de USB-verbinding losgeraakt. Ontkoppel de muis en sluit deze weer aan.
 • Sluit de muis op een andere USB-poort aan.
 • Als de muis is aangesloten op een USB-hub of een USB-schakelkast, haal je hem eruit en steek je hem in de computer.
 • Koppel alle andere USB-apparaten los die niet in gebruik zijn.
 • Als je een draadloze muis gebruikt: Zie voor tips over het oplossen van problemen met de draadloze verbinding: Problemen met draadloze en Bluetooth®-apparaten oplossen.
 • Probeer de muis op een andere computer om te controleren of de muis niet defect is.

Ik heb me tijdens de installatie als gast aangemeld en ik kreeg een installatiefout.

Tijdens de installatie moet je de computer misschien een of meerdere keren opnieuw opstarten. Aanmelden als lid van de groep Gasten tijdens installatie geeft mogelijk een installatiefout. Voor de installatie moet je als lid van de Administratorgroep zijn aangemeld.

Wanneer ik IntelliPoint-software installeer, gaat Setup pas weer door als ik een ander muisprogramma verwijder.

Als er al muissoftware op je computer is geïnstalleerd, is het misschien pas mogelijk IntelliPoint te installeren als je de bestaande muissoftware verwijdert. Sommige computerfabrikanten installeren geschikte muissoftware voor de muis die is meegeleverd met de computer.

Als je de bestaande muissoftware wilt verwijderen,

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm (zorg ervoor dat de Klassieke weergave is ingeschakeld) en dubbelklik op Software.
 2. Selecteer onder Geïnstalleerde programma's de muissoftware die je wilt verwijderen, en klik op Wijzigen (of Verwijderen, indien beschikbaar).
 3. Volg de instructies op het scherm voor het verwijderen van de bestaande muissoftware. Als je de muissoftware die je wilt verwijderen, niet kunt vinden, zie de documentatie bij je computer of neem contact op met de computerfabrikant.

Ik wil automatische software-updates voor IntelliPoint in- of uitschakelen.

De automatische software-updates vanuit het Windows-menu Starten in- of uitschakelen

 1. Klik op Start, klik op Alle programma's, klik op Microsoft Mouse en klik op Quality Settings (Instellingen voor kwaliteit).
 2. Klik op Yes (Ja) om automatische updates in te schakelen of klik op No (Nee) om automatische updates uit te schakelen.

Ik heb een nieuwe versie van IntelliPoint over een eerdere versie van IntelliPoint-software heen geïnstalleerd en ik ben enkele aangepaste instellingen kwijtgeraakt.

Als je een eerdere versie van IntelliPoint-software gebruikt en je installeert een nieuwe versie van IntelliPoint, raak je sommige eigen instellingen kwijt, zoals nieuwe functietoewijzingen voor knoppen. Om dit probleem op te lossen moet je de muisaanpassingen mogelijk bijwerken nadat je IntelliPoint hebt geïnstalleerd.

Sommige tabbladen van de IntelliPoint-software ontbreken.

Welke tabbladen van de IntelliPoint-software worden weergegeven, hangt af van de muis die je hebt gebruikt om IntelliPoint te openen. Als je bijvoorbeeld een muis met en een muis zonder snoer hebt aangesloten, wordt het tabblad Wireless (Draadloos) alleen weergegeven als je IntelliPoint opent met de draadloze muis.

Als een tabblad van de IntelliPoint-software die bij je muis hoort, niet wordt weergegeven, sluit je IntelliPoint en open je het opnieuw met de muis die je wilt configureren.

Op het tabblad Buttons wordt een andere muis weergegeven dan ik gebruik.

De muis die wordt weergegeven op het tabblad Buttons (Knoppen) bepaalt welke knoppen worden weergegeven. Het aantal knoppen en hun positie kan variëren, afhankelijk van het model van de muis.

Normaal gesproken wordt de muis die op de computer is aangesloten, gedetecteerd en herkend tijdens de installatie van IntelliPoint. Als er meerdere muizen op de computer zijn aangesloten, of als je overstapt op een nieuwe Microsoft-muis, open je de IntelliPoint-software door de Microsoft-muis te gebruiken die je wilt configureren. Hiermee zorg je ervoor dat de juiste muis wordt weergegeven in de lijst onder Connected devices (Aangesloten apparaten). De productnaam staat op de onderkant van de muis.

Sommige IntelliPoint-functies werken niet in mijn programma's.

Sommige functies van de IntelliPoint-software werken niet met sommige programma's. De programma's moeten zijn ontworpen om te kunnen gebruikmaken van de standaard Windows-functionaliteit om alle IntelliPoint-functies te laten werken.

Als je in Windows 7 en Windows Vista een programma opent met de opdracht Als administrator uitvoeren, kun je sommige functies van de IntelliPoint-software mogelijk niet gebruiken.

Gebruik van de muis

Ik draaide objecten in een CAD-programma altijd door op de wielknop te drukken, maar dit werkt niet meer.

In eerdere versies van de IntelliPoint-software was de wielknop toegewezen aan AutoScroll, waarmee je objecten in CAD-tekenprogramma's kunt draaien. In latere versies is de wielknop toegewezen aan Flip 3D. Je kunt aan deze knop (of een andere knop) de functie AutoScroll (of Klikken met de middelste knop) toewijzen als je deze functie nu wilt gebruiken.

Nadat ik een andere functie heb toegewezen aan een muisknop, blijft de SHIFT-toets aanstaan, ook als ik er niet op druk.

Als je een andere opdracht toewijst aan een muisknop, kan de SHIFT-toets worden geactiveerd wanneer je op de knop met de nieuwe functie drukt terwijl je op andere toetsen op het toetsenbord drukt. Dit komt doordat hardware-informatie die naar het toetsenbord wordt gestuurd, de softwarecodes stoort die door de aangepaste muisknop worden gestuurd. Je kunt dit probleem oplossen door op de SHIFT-toets te drukken om de SHIFT-activatie uit te schakelen en vervolgens niet op een muisknop te drukken wanneer je op een toets op het toetsenbord drukt.

De aanwijzer beweegt niet vloeiend over het scherm.

De muis is misschien vervuild, wat de prestaties kan benadelen. Maak de muis schoon.

Als je een muis met een optische sensor gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je de muis gebruikt op een oppervlak dat de prestaties niet hindert. De sensor werkt het best op vlakken met details die kunnen worden getraceerd. Het werkt niet op oppervlakken zonder zichtbare details (zoals glas) of met weerspiegeling (zoals spiegels of glanzende oppervlakken). De sensor kan ook moeite hebben met het traceren op patronen die zich vaak herhalen (zoals gedrukte tijdschriften op foto's in kranten).

Soms kan ik de aanwijzer niet vinden op het scherm (dan lijkt deze verborgen te zijn).

 • Als de aanwijzer naar de buitenrand van het scherm is verplaatst en niet meer zichtbaar is, probeer je deze in verschillende richtingen te bewegen totdat je de aanwijzer weer ziet op je scherm.
 • Sommige programma's verbergen de aanwijzer opzettelijk wanneer je deze over een bepaald gebied beweegt. Probeer de aanwijzer naar een ander gebied te verplaatsen om te zien of deze weer verschijnt.

De muis werkt niet goed met mijn schakelkast.

IntelliPoint-software wordt niet ondersteund op schakelkasten. Als je een schakelkast gebruikt, is het mogelijk dat sommige IntelliPoint-functies, zoals scrollen en het toewijzen van nieuwe functies aan knoppen, niet werken.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 • Installeer IntelliPoint-software op elke computer.
 • Verplaats de muis niet wanneer je een andere computer gaat gebruiken.
 • Als het wiel en de wielknop niet meer werken, start je de computer opnieuw op.
 • Als je andere problemen hebt met de schakelkast, neem je contact op met de leverancier.

Als ik de magnetische oplaadkabel in de buurt van mijn laptop beweeg, wordt de stand-bymodus geactiveerd.

Sommige laptops maken gebruik van een magnetisch veld om vast te stellen of de deksel gesloten is. Als je muis een magnetische oplaadkabel heeft en deze kabel te dicht bij de computer komt, kan dit de computer in stand-bymodus zetten. Je kunt dit probleem vermijden door de magnetische oplaadkabel uit de buurt van het toetsenbord van de laptop houden.

Mijn oplaadbare muis laadt niet op als het erg warm is of in direct zonlicht.

Als een oplaadbare muis tijdens het opladen erg warm wordt, kan het batterijlampje nog wel groen knipperen, maar niet meer opladen. Zie de producthandleiding die bij het apparaat is meegeleverd om de normale bedrijfstemperaturen op te zoeken.

Muisknoppen

Een of meer knoppen werken niet wanneer ik erop druk.

De Microsoft Mouse-knoppen hebben bij het eerste gebruik standaardfuncties eraan toegewezen. Sommige van deze knopopdrachten werken misschien niet in het programma waarmee je werkt. De standaardknoptoewijzing voor de rechterknop is bijvoorbeeld rechts klikken, maar sommige programma's ondersteunen deze opdracht misschien niet. Probeer op de knop te drukken terwijl je programma's gebruikt waarvan je zeker weet dat deze de opdracht van de knop ondersteunen. Je kunt ook een andere functie aan de knop toewijzen.

De knop kan ook zijn toegewezen aan een opdracht die je niet kent. kunt zien welke opdrachten aan de knoppen zijn toegewezen door IntelliPoint-software.

De functies van de muisknop bepalen

 1. Start IntelliPoint met de muis die je wilt configureren.
  (Klik op Start, wijs Alle programma's aan, klik op Microsoft Mouse en klik nogmaals op Microsoft Mouse.)
 2. Verplaats de aanwijzer naar het vak voor elke knop;. IntelliPoint markeert de locatie van die knop op de afbeelding ernaast.
 3. De opdracht die aan elke knop is toegewezen, vind je onder de knopnaam.

Ik heb problemen met dubbelklikken.

 • Wijzig de instelling voor de snelheid van dubbelklikken op het tabblad Activities (Activiteiten) in de IntelliPoint-software.

Klikken op de middelste muisknop werkt niet volgens verwachting in mijn toepassing of game.

 • Wijs de middelste knop toe aan Middle-Click (klikken met de middelste muisknop).

Ik heb de functie van een knop gewijzigd, maar het werkt niet volgens verwachting in mijn toepassing of game.

 • Sommige games en programma's, zoals Windows Terminal Services en Remote Desktop, ondersteunen aangepaste knoptoewijzingen niet.
 • Aangepaste knoptoewijzingen werken niet in Windows Veilige modus of wanneer je een programma opent met de opdracht Als administrator uitvoeren.
 • Probeer de IntelliPoint-software te verwijderen en opnieuw te installeren.

Muiswiel

Wanneer ik het wiel draai, gebeurt er niets.

Als het wiel in geen enkel programma werkt waarin een scrollbaar document geopend is (zoals Microsoft Internet Explorer), controleer je of IntelliPoint-wielondersteuning is ingeschakeld.

 1. Start IntelliPoint met de muis die je wilt configureren.
  (Klik op Start, wijs naar Alle programma's, klik op Microsoft Mouse en vervolgens op Microsoft Mouse.)
 2. Op het IntelliPoint-tabblad Wheel (Wiel) zorg je dat het selectievakje Enable vertical scrolling (Verticaal scrollen inschakelen) is ingeschakeld.

  Als dat het probleem niet oplost, probeer je IntelliPoint opnieuw te installeren, waarbij je ervoor zorgt dat tijdens de installatie de juiste muis is geselecteerd.

Opmerking

Als scrollen wel werkt in sommige programma's (zoals Microsoft Word of Internet Explorer) maar niet in andere, hoewel er wel schuifbalken aanwezig zijn, ondersteunen die andere programma's het muiswiel misschien niet.

Wanneer ik het wiel draai, verdwijnt mijn venster soms.

Je kunt het muiswiel gebruiken om te scrollen en je kunt het ook als een knop gebruiken. Wanneer je op het wiel klikt, schakel je over naar andere geopende programma's op je bureaublad. Soms druk je tijdens het scrollen per ongeluk op het wiel en schakel je ongewild over naar een ander geopend programma. Daarom lijkt het actieve venster soms te verdwijnen, maar het is feitelijk nog steeds geopend op je bureaublad. Als je naar het vorige venster terug wilt gaan, klik je op het wiel totdat het venster weer verschijnt of gebruik je de Windows-taakbalk om naar het gewenste over te schakelen.

Je lost het probleem op door tijdens het scrollen niet op het wiel te drukken

Je kunt de wielknop uitschakelen, als je het wiel alleen voor het scrollen wilt gebruiken.

De wielknop uitschakelen

 1. Start IntelliPoint met de muis die je wilt configureren.
  (Klik op Start, wijs Alle programma's aan, klik op Microsoft Mouse en klik nogmaals op Microsoft Mouse.)
 2. Klik in de knoppenlijst Wheel (Bladerwieltje) op Disabled (Uitgeschakeld).

Vergrootglas

Ik wil het formaat van het vergrootglas wijzigen, maar ik weet niet hoe dat moet.

Het formaat van het vergrootglas wijzigen

 1. Klik op de desbetreffende muisknop om het vergrootglas weer te geven.
 2. Houd dezelfde knop ingedrukt en verplaats de muis om het formaat van het vergrootglas te wijzigen. Verplaats de muis naar onder en naar rechts om het formaat van het venster te vergroten en boven en naar links om het te verkleinen.

Ik kan het vergrootglas niet uitschakelen.

 • Klik snel eenmaal op de muisknop voor het vergrootglas, zonder de muis te bewegen.

Soms schakelt het vergrootglas automatisch uit.

Als een muisknop algemeen is toegewezen aan Vergroten , maar er is een andere actie aan die knop toegewezen in een bepaald programma (of omgekeerd), schakelt IntelliPoint het vergrootglas mogelijk automatisch uit als je overschakelt van een programma dat het vergrootglas herkent naar een programma dat dat niet doet.

Het vergrootglas maakt de inhoud van niet alle vensters groter.

Met het Vergrootglas worden afbeeldingen of video niet correct weergegeven in sommige toepassingen of games.

Macro’s

Ik kan geen macro's opnemen of uitvoeren tijdens het spelen van een online game.

 • Tijdens het spelen van online games is het misschien niet mogelijk om macro's op te nemen of uit te voeren. Dit komt doordat de beveiligingsprogramma's die je gebruikt, bijvoorbeeld inbraakdetectiesoftware, het gebruik van opnemen en afspelen in games verbiedt.
 • Koppel alle andere USB-apparaten los die niet in gebruik zijn.
 • Probeer de muis op een andere computer om te controleren of deze goed werkt.
 • Als je een draadloze muis gebruikt: Zie voor tips over het oplossen van problemen met de draadloze verbinding: Problemen met draadloze en Bluetooth-apparaten oplossen.

Quick Turn-knop

Quick Turn werkt niet.

 • Probeer Quick Turn nog eens te kalibreren.
 • Als je Windows 7 en Windows Vista een game start met verhoogde administratorreferenties, werken veel IntelliPoint-functies, zoals Quick Turn, niet.
 • Als je programmaspecifieke instellingen gebruikt, probeer dan met ALT+TAB uit de game te gaan en vervolgens weer terug te gaan.

Quick Turn kalibreert niet goed.

Als Quick Turn niet goed kalibreert:

 • Probeer Quick Turn nog eens te kalibreren. Tijdens de kalibratie:
  • wacht totdat het Quick Turn-pictogram in de muisweergave verschijnt voordat je draait.
  • Laat het personage een volledige draai van 360 graden maken.
 • Schakel versnelling en effening tijdens de game uit.

  Sommige games bevatten versnelling in de game. Je kunt deze functie uitschakelen. Zoek gameopties als muisversnelling, muis-effening of muis-middeling. Schakel deze functies uit kalibreer Quick Turn nog eens.
  1. Start IntelliPoint met de muis die je wilt configureren.
   (Klik op Start, wijs naar Alle programma's, klik op Microsoft Mouse en vervolgens op Microsoft Mouse.)
  2. Schakel op het tabblad Pointer Options (Opties voor de aanwijzer) onder Motion (Beweging) het selectievakje Enhance Pointer Precision (Precisie van de aanwijzer) uit om muisversnelling uit te schakelen.
 • Wanneer versnelling in de game niet kan worden uitgeschakeld:

  Sommige games, zoals Halo en Halo 2, hebben snelheden in de game die niet kunnen worden uitgeschakeld. Deze games gebruiken misschien andere muisversnelling wanneer het personage stilstaat dan wanneer het beweegt. De volgende tips helpen misschien de effecten van gameversnelling te minimaliseren: Tips
  • Probeer Quick Turn snel te kalibreren. Start het draaien tijdens het opnemen door de muis snel naar links of naar rechts te bewegen. Maak de cirkel vervolgens langzaam rond en laat de knop los om de opname te voltooien.
  • Probeer Quick Turn te kalibreren terwijl je personage loopt.
  • Probeer Quick Turn te kalibreren terwijl je personage stilstaat.

Quick Turn kan worden beïnvloed door veranderingen in muissnelheid, of door gevoeligheidsinstellingen. Als je een van deze instellingen wijzigt, moet je Quick Turn opnieuw kalibreren.

Tip

Gebruik programmaspecifieke instellingen om een andere Quick Turn op te slaan voor elke game die je speelt.

Een andere Quick Turn opnemen voor elke game die je speelt

 1. Start IntelliPoint met de gewenste muis.
  (Klik op Start, wijs naar Alle programma's, klik op Microsoft Mouse en vervolgens op Microsoft Mouse.)
 2. Open het tabblad Buttons (Knoppen).
 3. Selecteer Enable program-specific settings (Programma-instellingen inschakelen) en klik op Settings (Instellingen).
 4. Selecteer in het dialoogvenster Program-Specific Settings (Programma-instellingen inschakelen) een game in de lijst Programs (Programma's).
 5. Wijs een muisknop toe aan Quick Turn en klik op Apply (Toepassen).
 6. Selecteer een andere game in de lijst Programs (Programma's).
 7. Wijs een muisknop toe aan Quick Turn en klik op Apply (Toepassen).
 8. Klik op OK wanneer je klaar bent.
Microsoft