Meer informatie over: Toetsenborden

Hoe ken ik andere functies toe aan sneltoetsen op mijn toetsenbord?

Je kunt aan sommige toetsen een andere functie toewijzen om andere opdrachten, sneltoetsen of IntelliType Pro-functies te openen die beter bij je werkstijl passen.

Opmerking

De opties in deze wizard variëren, afhankelijk van de geselecteerde toets. Bijvoorbeeld: aangezien aan de Windows-toets geen andere functie toegewezen kan worden, is de enige beschikbare optie om deze uit te schakelen.

Een andere functie aan een toets toewijzen

  1. Start IntelliType Pro met het toetsenbord dat je wilt configureren.
    (Klik op Start, wijs naar Alle programma's, klik op Microsoft Keyboard en vervolgens op Microsoft Keyboard.)
  2. Controleer op het tabblad Key Settings (Toetsinstellingen) of het juiste model Microsoft-toetsenbord wordt weergegeven. (Welke aanpasbare toetsen beschikbaar zijn, hangt af van het toetsenbord dat je gebruikt.)
  3. Als je een ander toetsenbord wilt selecteren, klik je op Change (Wijzigen), selecteer je het juiste toetsenbord en klik je vervolgens op OK.
  4. In de weergegeven lijst met toetsnamen dubbelklik je op de toets waaraan je een andere functie wilt toewijzen.
  5. Selecteer het nieuwe gedrag voor de toets in het dialoogvenster Reassign a Key (Een functie aan een toets toewijzen) en klik vervolgens op OK.
Microsoft