Meer informatie over: Muizen

Wat betekenen de batterijaanduidingen op mijn muis?

Sommige modellen toetsenborden en muizen zijn voorzien van een batterijlampje waaraan de huidige status van de batterij is af te lezen. De volgende tabel bevat een beschrijving van de verschillende lampjes en bijbehorende status.

Lampje

Model apparaat

Status

Groen, knippert één keer langdurig

Oplaadbaar

Batterijen zijn prima. Dit zie je wanneer de batterijen voor het eerst worden geplaatst of telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Groen, knippert langzaam

Oplaadbaar

Het apparaat is in het oplaadstation geplaatst en wordt correct opgeladen.

Groen, brandt continu

Oplaadbaar

Het apparaat is in het laadstation geplaatst en hoeft niet meer te worden opgeladen.

Groen, brandt continu

Presenter Mouse (Japanse versie)

Laserpointer is ingeschakeld.

Rood/groen, knippert

Draadloos

Het apparaat is vindbaar (probeert verbinding te maken met transceiver).

Rood, knippert langzaam

Niet-oplaadbaar

Batterijen zijn bijna leeg en moeten worden vervangen.

Rood, knippert langzaam

Oplaadbaar

Batterijen zijn bijna leeg en moeten worden opgeladen.

Rood, knippert snel

Oplaadbaar

Het apparaat is in het oplaadstation geplaatst maar er is een fout met opladen.

Redenen voor fouten: Het verkeerde type batterij is geplaatst, batterijen ontbreken of de batterijverbinding is niet goed.

Oplossingen: Zorg dat de juiste batterijen goed zijn geplaatst. Verwijder de batterijen zo nodig, wrijf ze schoon met een schone doek en plaats ze terug.

Rood, brandt continu

Presenter Mouse (Standaardversie)

Laserpointer is ingeschakeld.

Microsoft