Instrukcje: Myszy

Jak włączyć i wyłączyć lupę w myszy?

Funkcja lupy służy do powiększania tekstu i obrazów w dowolnej części ekranu. Możesz jej na przykład użyć, aby ułatwić sobie przeczytanie niewielkiego fragmentu tekstu na stronie internetowej albo dokładniej obejrzeć wybraną część fotografii w programie do edycji zdjęć.

Jeśli polecenie Magnify (Lupa) nie jest domyślnie przypisane do żadnego przycisku myszy, można to zrobić samodzielnie. Informacje na temat zmiany przypisania poleceń do przycisków myszy znajdują się temacie Jak zmienić przypisanie przycisków myszy?

Po włączeniu funkcji Lupa pozostałe przyciski myszy działają bez zmian.

Używanie Lupy w systemie Windows 7

W systemie Windows 7 są dostępne dwa tryby powiększania zawartości ekranu: powiększanie na cały ekran oraz powiększanie za pomocą soczewki.

 • Przy powiększeniu na cały ekran:
  • Powiększenie obejmuje całą zawartość ekranu.
  • Można przybliżać i oddalać widok oraz przełączać do trybu powiększenia za pomocą soczewki.
 • Przy powiększaniu za pomocą soczewki:
  • Powiększenie obejmuje wybrany obszar ekranu i jest wyświetlane w oknie o zmiennych rozmiarach.
  • Można zmniejszać i zwiększać wysokość oraz szerokość okna Lupa, przybliżać i oddalać oraz przełączać do trybu powiększania na cały ekran.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Lupy

 • Kliknij przycisk myszy przypisany funkcji Magnify (Lupa).

Aby zmienić widok Lupy

 • Aby zmienić widok Lupy, tzn. przełączyć powiększenie na cały ekran na powiększenie za pomocą soczewki, naciśnij przycisk Magnify (Lupa) i trzymając go w tej pozycji, naciśnij lewy przycisk myszy.

Uwaga
Funkcja Lupy zachowuje ustawienia między kolejnymi operacjami użycia. Jeśli na przykład zamkniesz okno Lupy w trybie powiększania za pomocą soczewki, podczas następnego otwarcia okna zostanie uruchomiony tryb powiększania za pomocą soczewki.

Aby zmienić skalę powiększenia

 • Przy otwartym oknie Lupy naciśnij przycisk Magnify (Lupa) i trzymając go w tej pozycji, obracaj kółkiem myszy od siebie (w przód), aby zwiększyć powiększenie lub do siebie (w tył), aby je zmniejszyć.

Uwagi

 • Jeśli mysz nie ma kółka, w celu zwiększenia lub zmniejszenia przybliżenia przytrzymaj wciśnięty przycisk Windows i naciskaj odpowiednio przycisk + (plus) lub - (minus).
 • Funkcja Lupy zachowuje ustawienia między kolejnymi operacjami użycia. Jeśli na przykład zamkniesz okno Lupy przy dużej skali powiększenia, podczas następnego otwarcia okna zostanie użyty ten sam poziom powiększenia.

Aby zmienić wysokość i szerokość okna powiększenia za pomocą soczewki

 1. Przy otwartym oknie Lupy naciśnij przycisk Magnify (Lupa) i trzymając go w tej pozycji, przesuń mysz w dół, aby zwiększyć wysokość okna lub w górę aby ją zmniejszyć.
 2. Przesuwanie myszy w prawo spowoduje poszerzenie okna, a w lewo — jego zwężenie.

Używanie Lupy w systemie Windows XP lub Windows Vista

Aby włączyć lub wyłączyć Lupę

 • Kliknij przycisk myszy przypisany funkcji Magnify (Lupa).

Aby zmienić rozmiar okna Lupy

 • Przy otwartym oknie Lupy naciśnij przycisk Magnify (Lupa) i trzymając go w tej pozycji, wykonaj ruch myszą. Przesuwanie myszy w dół i w prawo spowoduje poszerzenie okna, a w górę i w lewo — jego zwężenie.

Aby zmienić skalę powiększenia

 • Przy otwartym oknie Lupy naciśnij przycisk Magnify (Lupa) i trzymając go w tej pozycji, obróć kółko myszy. Obracanie od siebie zwiększa powiększenie, a do siebie — zmniejsza je.
  Funkcja Lupy zachowuje ustawienia między kolejnymi operacjami użycia. Jeśli na przykład zamkniesz okno Lupy przy dużej skali powiększenia, podczas następnego otwarcia okna zostanie użyty ten sam poziom powiększenia.

Uwagi

 • W systemie Windows Vista podczas włączania i wyłączania Lupy ekran może migać.
 • W niektórych aplikacjach i grach Lupa może niewłaściwie pokazywać obrazy statyczne lub filmy.
 • Lupa nie powiększa okien warstwowych, takich jak okna paska narzędzi edytora IME w systemie Microsoft Windows.
Microsoft