Angajament de respectare a confidenţialităţii pentru Dispozitive hardware Microsoft destinate computerelor personale

Ultima actualizare octombrie 2014

Microsoft se angajează să vă protejeze confidenţialitatea atunci când vă oferă software de utilizat cu dispozitivele hardware cu marca Microsoft destinate computerelor personale. Acest angajament de respectare a confidenţialităţii explică multe dintre datele adunate şi practicile de utilizare a dispozitivelor şi accesoriilor hardware cu marca Microsoft şi a software-ului sau serviciilor asociate („Dispozitiv hardware”). În principal, tratează caracteristicile de comunicare pe Internet. Nu se aplică altor site-uri, produse, servicii sau dispozitive Microsoft online sau offline. Acest angajament de respectare a confidenţialităţii se aplică Dispozitivelor hardware care afişează sau fac legătura către acest angajament de respectare a confidenţialităţii.

Adunarea şi utilizarea informaţiilor dvs.

Informaţiile adunate de Microsoft sau trimise la Microsoft pot fi stocate şi prelucrate în Statele Unite sau în orice altă ţară în care Microsoft sau filialele sale, subsidiarele sale sau furnizorii săi de servicii deţin sedii. Microsoft respectă cadrul legal pentru acordarea de protecţie, aşa cum este stabilit de Departamentul Comerţului din S.U.A. referitor la adunarea, utilizarea şi păstrarea datelor din Uniunea Europeană.

Pentru a vă oferi o experienţă mai consecventă şi mai personalizată atunci când interacţionaţi cu Microsoft, informaţiile adunate printr-un serviciu Microsoft pot fi combinate cu informaţiile obţinute prin alte servicii Microsoft. Cu excepţia celor descrise în acest angajament, informaţiile personale furnizate de dvs. nu vor fi transferate unor părţi terţe fără acordul dvs.

Microsoft poate accesa sau dezvălui informaţii despre dvs., inclusiv conţinutul comunicaţiilor dvs., pentru:

  • respectarea legii sau pentru a răspunde unor solicitări oficiale sau juridice;
  • protejarea drepturilor de proprietate ale Microsoft sau ale clienţilor noştri, inclusiv pentru aplicarea angajamentelor sau politicilor care reglementează utilizarea software-ului, serviciilor sau dispozitivului; sau
  • acţionarea cu bună credinţă, în sensul că accesul sau dezvăluirea sunt necesare pentru a proteja siguranţa personală a angajaţilor Microsoft, a clienţilor sau a publicului.

Cu excepţia celor descrise în acest angajament, informaţiile personale furnizate de dvs. nu sunt transferate unor părţi terţe fără acordul dvs. Ocazional, angajăm alte companii să furnizeze servicii limitate în numele nostru, cum ar fi:

  • ambalarea, trimiterea şi livrarea achiziţiilor şi a corespondenţei;
  • oferirea răspunsurilor la întrebările clienţilor despre produse şi servicii;
  • procesarea înregistrărilor evenimentelor;
  • realizarea unor analize statistice a serviciilor noastre.

Oferim acestor companii numai informaţiile personale necesare pentru furnizarea serviciilor, fiindu-le interzis să utilizeze informaţiile respective în alte scopuri.

Adunarea şi utilizarea informaţiilor despre computerul dvs.

Când utilizaţi dispozitivele hardware cu caracteristici de conectare la Internet, informaţiile despre computerul dvs. („informaţii standard despre computer”) se trimit către site-urile Web pe care le vizitaţi şi către serviciile online pe care le utilizaţi. Microsoft utilizează informaţiile standard despre computer pentru a vă furniza servicii prin Internet, pentru a ajuta la îmbunătăţirea produselor şi serviciilor noastre şi pentru analiză statistică. Informaţiile standard despre computer cuprind, în general, informaţii cum ar fi adresa IP, versiunea sistemului de operare, versiunea browserului şi setările regionale şi de limbă. În unele cazuri, informaţiile standard despre computer mai pot cuprinde ID-ul de hardware, care indică producătorul dispozitivului, numele dispozitivului şi versiunea. Dacă o anumită caracteristică sau un anumit serviciu trimite informaţii către Microsoft, vor fi trimise şi informaţiile standard despre computer.

Detaliile confidenţialităţii pentru fiecare caracteristică a dispozitivului hardware, pentru software sau pentru serviciul enunţate în acest angajament de respectare a confidenţialităţii descrie informaţiile suplimentare adunate şi modul de utilizare a acestora.

Securitatea informaţiilor

Compania Microsoft este angajată în protejarea securităţii informaţiilor. Utilizăm o diversitate de tehnologii de securitate şi proceduri pentru a vă proteja informaţiilor împotriva accesării, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. De exemplu, stocăm informaţiile furnizate pe sisteme de computere cu acces limitat, aflate în medii controlate.

Modificările aduse angajamentului de respectare a confidenţialităţii

Ocazional, vom actualiza acest angajament de respectare a confidenţialităţii pentru a reflecta modificările aduse produselor, serviciilor sau propuse de clienţi. Când publicăm o modificare, revizuim şi data ultimei actualizări din partea de sus a acestui angajament. Dacă există modificări de ordin material aduse acestui angajament sau în modul prin care Microsoft va utiliza informaţiile personale, vă vom anunţa fie prin publicarea unei notificări referitoare la modificările respective înainte de implementarea acestora, fie trimiţându-vă direct o notificare. Vă recomandăm să examinaţi periodic acest angajament pentru a vă informa despre modul în care Microsoft că protejează informaţiile.

Pentru informaţii suplimentare

Microsoft primeşte cu plăcere comentariile dvs. referitoare la acest angajament de respectare a confidenţialităţii. Dacă aveţi întrebări despre acest angajament sau credeţi că nu l-am respectat, contactaţi

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Caracteristici specifice

Restul acestui document va trata următoarele caracteristici specifice:

Programul de îmbunătăţire a experienţei clienţilor

Puteţi lua parte la Programul de îmbunătăţire a experienţei clienţilor („CEIP”) pentru a îmbunătăţi calitatea, fiabilitatea şi performanţa dispozitivului hardware.

Pentru informaţii suplimentare şi un angajament complet de respectare a confidenţialităţii pentru CEIP, vizitaţi http://windows.microsoft.com/ro-ro/windows-8/windows-8-1-privacy-statement?ocid=W8_UI#T1=highlights

Pentru a participa sau renunţa la CEIP, consultaţi secţiunea Confidenţialitate sau Ajutor instalată cu software-ul.

Raportare erori la Microsoft

Raportare erori la Microsoft vă oferă un serviciu care vă permite să raportaţi companiei Microsoft eventualele probleme pe care le aveţi cu Dispozitivul hardware şi să primiţi informaţii care vă pot ajuta să evitaţi sau să rezolvaţi astfel de probleme.

Pentru informaţii suplimentare despre serviciul Raportare erori la Microsoft şi un angajament complet de respectare a confidenţialităţii pentru serviciul Raportare erori la Microsoft, vizitaţi http://windows.microsoft.com/ro-ro/windows-8/windows-8-1-privacy-statement?ocid=W8_UI#T1=highlights

Pentru a renunţa la Raportare erori la Microsoft, alegeţi „Nu” când vi se solicită trimiterea rapoartelor de erori.

LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR PĂRŢI TERŢE

Software-ul Centrul Microsoft pentru mouse-uri şi tastaturi conţine legături către alte site-uri Web („Site-uri legate”). Site-urile legate nu se află sub controlul companiei Microsoft, iar Microsoft nu răspunde pentru conţinutul Site-urilor legate incluzând, fără limitări, orice legătură conţinută într-un Site legat, orice modificare sau actualizare a unui Site legat sau orice informaţie transmisă unui Site legat. Microsoft furnizează aceste legături doar pentru a oferi o înlesnire, iar includerea oricărei legături nu implică un gir dat de către Microsoft respectivului site sau asocierii cu operatorii acestuia. Orice activitate comercială cu părţile terţe (inclusiv cu promotorii) disponibilă prin intermediul unei legături din software-ul Centrul Microsoft pentru mouse-uri şi tastaturi sau participarea la promoţii, inclusiv livrarea şi plata bunurilor şi serviciilor şi orice alt termen, condiţie, garanţie sau reprezentare asociată cu astfel de activităţi comerciale sau promoţii există numai între dvs. şi promotor sau partea terţă. Microsoft nu şi asumă responsabilitatea pentru nicio parte a acestor activităţi comerciale sau promoţii.

Actualizări automate Microsoft Hardware

Ce face această caracteristică:

Caracteristica Actualizări automate Microsoft Hardware („Actualizări automate”) vă permite să primiţi actualizări de dispozitive pentru Dispozitivele hardware.

Informaţiile adunate, prelucrate sau transmise:

Dacă doriţi să participaţi la Actualizări automate, se vor trimite periodic, online, informaţii către Microsoft despre configuraţia computerului dvs. pentru a stabili dacă există actualizări disponibile pentru dispozitivele hardware. Dacă există actualizări disponibile, vi se va solicită să le instalaţi. Puteţi alege să nu instalaţi actualizările când vi se solicită.

Utilizarea informaţiilor:

Actualizări automate va utiliza informaţiile despre configuraţia computerului pentru a stabili dacă există actualizări disponibile. Deşi adresa IP pe care o utilizaţi pentru a accesa Internetul este trimisă la Microsoft, acesta nu va fi utilizată pentru a vă identifica sau contacta.

Alegere/Control:

Pentru a beneficia sau renunţa la notificările de actualizare automată, consultaţi secţiunea Ajutor instalată împreună cu software-ul.

Instalarea software-ului LifeCam/LifeChat

Ce face această caracteristică:

Computerul trebuie să poată accesa Internetul în timpul procedurii de instalare a software-ului LifeCam/LifeChat. Informaţiile despre configuraţia computerului vor fi trimise la Microsoft pentru a stabili cea mai mai recentă versiune de software care se descarcă şi se instalează.

Informaţiile adunate, prelucrate sau transmise:

Când instalaţi pentru prima dată LifeCam/LifeChat, software-ul LifeCam/LifeChat va trimite informaţii despre configuraţia computerului către Microsoft pentru a stabili locaţia Microsoft de descărcare.

Utilizarea informaţiilor:

Instalarea software-ului LifeCam/LifeChat utilizează informaţiile de configurare a computerului pentru a asigura descărcarea versiunii de software LifeCam/LifeChat care se potriveşte cu configuraţia sistemului dvs. Deşi adresa IP pe care o utilizaţi pentru a accesa Internetul este trimisă la Microsoft, acesta nu va fi utilizată pentru a vă identifica sau contacta.

Alegere/Control:

Datele adunate şi transmise sunt necesare pentru a putea instala software-ul LifeCam/LifeChat. Dacă nu doriţi ca Microsoft să adune aceste date, nu utilizaţi acest produs.

Trimitere părere despre Surface Hub

Ce face această caracteristică:

Caracteristica Trimitere părere despre Surface Hub vă permite să vă trimiteţi părerea printr-o conexiune internet către Microsoft. Cu excepţia celor descrise în această declaraţie, trimiterea părerii despre Surface Hub nu înseamnă trimiterea informaţiilor personale către Microsoft. Informaţiile trimise către Microsoft nu sunt distribuite în afara companiei Microsoft şi a filialelor şi entităţilor subsidiare controlate de Microsoft fără consimţământul dvs.

Informaţiile adunate, prelucrate sau transmise:

Pe lângă părerea sub formă de text, caracteristica Trimitere părere despre Surface Hub vă mai permite, în mod discreţionar, să includeţi o adresă de e-mail pe care Microsoft o poate utiliza pentru a vă contacta pentru alte informaţii privind părerea dvs. Adresa de e-mail nu se va utiliza pentru a vă contacta în alt scop decât cel de a vă solicita informaţii suplimentare sau clarificări privind părerea.

Caracteristica Trimitere părere despre Surface Hub nu adună în mod intenţionat alte date decât cele trimise sub formă de părere incluzând adresa de e-mail, dacă o furnizaţi. Ca parte a trimiterii informaţiilor prin internet, părerea dvs. va mai conţine informaţii standard despre computer.

Utilizarea informaţiilor:

Microsoft va utiliza informaţiile cuprinse în părere în scop propriu pentru îmbunătăţirea software-ului, a serviciului şi a produselor şi dispozitivelor. Informaţiile standard despre computer incluse ca parte a părerii dvs. nu vor fi utilizate pentru a vă contacta.

Alegere/Control:

Puteţi utiliza caracteristica Trimitere părere despre Surface Hub în mod discreţionar. Trimiterea părerii nu este o condiţie pentru a utiliza aplicaţia Surface Hub.

Microsoft