Postupy: Náhlavné súpravy

Ako môžem použiť bezdrôtovú náhlavnú súpravu?

Používanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy

Pred použitím bezdrôtovej náhlavnej súpravy Microsoft® LifeChat nainštalujte softvér LifeChat z disku CD dodávaného s náhlavnou súpravou a pripojte bezdrôtový prijímač do napájaného portu USB.

  1. Nabite náhlavnú súpravu.
  2. Zapnite náhlavnú súpravu a znížte hlasitosť.
  3. Nasaďte si náhlavnú súpravu a upravte jej polohu.
  4. Nastavte mikrofón. Nastavte ohybné rameno mikrofónu tak, aby sa mikrofón nachádzal vo vzdialenosti približne 3 centimetre od vašich úst. Posuňte rameno na jednu stranu svojich úst tak, aby počas hovoru nebolo počuť vaše dýchanie.
Microsoft