Postupy: Klávesnice

Ako môžem použiť svoju klávesnicu Arc Keyboard?

mk_arcb_sm

Klávesnica Arc Keyboard má dĺžku len niečo vyše 30 cm a jej hrúbka nedosahuje ani 2,5 cm. K počítaču sa pripája bezdrôtovo a nie je prispôsobiteľná, takže nepotrebuje žiadny softvér na svoje spustenie. Nanoprijímač je možné pohodlne uložiť pod klávesnicu a celé zariadenie je možné jednoducho odložiť do vaku alebo do zásuvky.

Pripojenie bezdrôtovej klávesnice Arc Keyboard k počítaču

  1. Snímte kryt batérií na spodnej strane klávesnice a vložte dve alkalické batérie typu AAA.
  2. Vyberte vysielač z ukladacieho priestoru a vložte ho do portu USB na počítači.
  3. Ak chcete vypnúť alebo zapnúť klávesnicu, stlačte a podržte klávesy Fn + Esc, kým indikátor trikrát neblikne na zeleno (vypnutie) alebo raz neblikne na zeleno (zapnutie). Blikajúce červené svetlo znamená nedostatočné nabitie batérií.

Odloženie vysielača

Po vypnutí myši môžete ponechať vysielač zapojený do portu USB počítača alebo ho môžete odložiť do odkladacieho priestoru na spodnej strane klávesnice.

Microsoft