Postupy: Klávesnice

Ako môžem použiť svoju klávesnicu SideWinder X4 Keyboard?

gm_swx4_ci

Klávesnica SideWinder X4 Keyboard je virtuálne riadiace stredisko, ktoré vám poskytuje požadované možnosti programovania a rozmanitosť na rozšírenie možností pri práci alebo hraní hier.

Čo je rozoznávanie súčasne stlačených klávesov?

Rozoznávanie súčasne stlačených klávesov vám umožňuje naraz stlačiť až 26 klávesov – čo stlačíte, to aj dosiahnete.

Čo je prepínanie režimov?

Prepínanie režimov vám umožňuje manuálne prepnúť klávesnicu zo štandardného režimu do niektorého z dvoch herných režimov. Indikátory LED na klávesnici vás informujú, ktorý režim sa používa.

Čo je automatické prepínanie profilov?

Keď pomocou softvéru priradíte profil hry alebo aplikácie, klávesnica rozpozná spustenú hru alebo aplikáciu a použije na ňu vlastný profil.

Koľko úrovní podsvietenia je zahrnutých?

Pre podsvietenie popisov klávesov môžete nastaviť tri úrovne osvetlenia a možnosť vypnutia.

Aké možnosti mám k dispozícii s programovateľnými klávesmi makier?

Môžete prepínať medzi troma skupinami šiestich programovateľných klávesov makier a ku každému profilu môžete priradiť až 18 makier. Môžete zaznamenať akúkoľvek postupnosť stlačení klávesov (dokonca aj bežné správy počas rozhovoru) a môžete nastaviť opakovanie svojich makier. Makrá sa uložia na pevný disk a možno ich ľahko zdieľať.

Podrobnosti o používaní makier nájdete v častiach Ako vytvorím makrá?

Microsoft