Postupy: Myši

Na čo slúžia indikátory batérie na myši?

Niektoré modely klávesníc a myší sú vybavené indikátorom batérií, ktorý signalizuje aktuálny stav batérií. Jednotlivé indikátory a stavy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Indikátor

Model zariadenia

Stav

Jedno dlhé zelené bliknutie

Nabíjateľná

Batérie sú v dobrom stave. K tejto signalizácii dochádza po prvom vložení batérií alebo po každom zapnutí zariadenia.

Pomalé zelené bliknutie

Nabíjateľná

Zariadenie je zasunuté do nabíjacej stanice a správne sa nabíja.

Svieti na zeleno

Nabíjateľná

Zariadenie je zasunuté do nabíjacej stanice a už ho netreba ďalej nabíjať.

Svieti na zeleno

Presenter Mouse (japonská verzia)

Aktivovaný je laserový ukazovateľ.

Červené alebo zelené bliknutie

Bezdrôtové pripojenie

Zariadenie je rozpoznateľné (pokúša sa pripojiť k vysielaču).

Pomalé červené bliknutie

Nenabíjateľná

Úroveň nabitia batérií je nízka a treba ich vymeniť.

Pomalé červené bliknutie

Nabíjateľná

Úroveň nabitia batérií je nízka a treba ich nabiť.

Rýchle červené bliknutie

Nabíjateľná

Zariadenie je zasunuté do nabíjacej stanice, ale pri nabíjaní sa vyskytla chyba.

Príčiny chýb: Vložili ste nesprávny typ batérií, nevložili ste batérie alebo je ich pripojenie nesprávne.

Riešenia: Skontrolujte, či sú vložené správne batérie a či sú vložené správnym spôsobom. V prípade potreby vyberte batérie, utrite ich čistou handričkou a znova vložte.

Svieti na červeno

Presenter Mouse (bežná verzia)

Aktivovaný je laserový ukazovateľ.

Microsoft