Postupy: Myši

Ako môžem použiť svoju myš Bluetooth® Notebook Mouse 5000?

use-bluetooth-notebook-mouse-5000

Myš Bluetooth Notebook Mouse 5000 vám ponúka navigáciu a prístup k médiám, dokumentom a webovým stránkam s myšou ovládanou ľavou alebo pravou rukou pomocou ovládacieho kolieska a štyroch tlačidiel. S touto myšou zažijete plynulé, presné a citlivé sledovanie, ktoré je prejavom laserovej technológie s vysokým rozlíšením.

Funkcie use-bluetooth-notebook-mouse-5000-product-features

 1. Spoľahlivé bezdrôtové pripojenie k počítaču s pripojením Bluetooth bez použitia prijímača.
 2. Presné, citlivé a plynulé sledovanie pomocou laserovej technológie s vysokým rozlíšením.
 3. Keď sa batéria vybíja, indikátor stavu batérií svieti na červeno.
 4. Ergonomický dizajn na pohodlné používanie v pravej alebo ľavej ruke.
 5. Tlačidlo na prechod dozadu na jednoduchú navigáciu medzi priečinkami a webovými stránkami.
 6. Posúvacie koliesko na automatické posúvanie a navigáciu medzi dokumentmi a webovými stránkami bez používania posúvača na obrazovke.

Pripojenie myši Bluetooth Notebook Mouse 5000 k počítaču

 1. Zo spodnej strany myši Bluetooth vložte dve batérie veľkosti AAA a posunutím tlačidla napájania myš zapnite.
 2. Ak chcete, aby počítač dokázal myš rozpoznať, podržte a stlačte tlačidlo pripojenia, kým indikátor na hornej strane myši blikne na červeno a na zeleno.
  Skontrolujte, či je v počítači zapnutá podpora pre technológiu Bluetooth. Informácie o tom, ako ju zapnúť, nájdete v príručke k svojmu počítaču.
 3. V ponuke Štart počítača vyberte možnosť Ovládací panel a v zobrazení kategórií vyhľadajte položku Hardvér a zvuk a potom vyberte možnosť Pridať zariadenie.
 4. Ak je zariadenie uvedené v zozname, vyberte ho a podľa pokynov ho pripojte.
 5. Po úspešnom pripojení zariadenia inštalačný program automaticky prevezme softvér IntelliPoint do počítača. Pomocou tejto aplikácie môžete získať prístup k funkciám zariadenia a prispôsobiť ich. Ak sa na obrazovke zobrazia pokyny, postupujte podľa nich.

Zmena priradenia tlačidiel myši

Softvér IntelliPoint poskytuje predvolené príkazy pre všetky tlačidlá myši. Niektoré tlačidlá môžete znova priradiť k iným príkazom alebo klávesovým skratkám, aby lepšie vyhovovali vášmu pracovnému štýlu. Takisto môžete vypnúť tlačidlá, ktoré by ste mohli stlačiť omylom, napríklad koliesko myši. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako zmením priradenie tlačidiel myši?

Microsoft