Postupy: Myši

Ako môžem použiť svoju myš Sidewinder Mouse?

gm_swm_ci

Myš Sidewinder Mouse zahŕňa nasledujúce súčasti:

 • tlačidlo rýchleho spustenia na otváranie aplikácií,
 • prispôsobiteľné pravé a ľavé tlačidlo myši,
 • prispôsobiteľné stredné tlačidlo a posúvacie koliesko,
 • tlačidlá priameho DPI na zmenu citlivosti ukazovateľa (nastavenie citlivosti ukazovateľa môžete upraviť v aplikácii Microsoft Mouse and Keyboard Center),
 • tlačidlo zaznamenávania makier, ktoré umožňuje vytváranie makier počas hrania hier,
 • prispôsobiteľné horné a dolné tlačidlá pre palec,
 • displej LCD, na ktorom sa zobrazuje aktuálne nastavenie DPI, ako aj výzvy pri vytváraní makier alebo kalibrovaní funkcie rýchleho otočenia.

Príslušenstvo na hranie hier

 • Držiak na ukotvenie kábla: tento držiak vám pomáha eliminovať napínanie spôsobené káblom myši a zabraňuje, aby vám nadbytočný kábel zavadzal pri práci. Zvyčajne sa odporúča ponechať 30 až 40 cm kábla medzi myšou a držiakom na ukotvenie kábla.
  Vložte kábel do štrbiny v požadovanom mieste a potom posuňte kryt do pôvodnej polohy, aby sa kábel zachytil na svojom mieste.
 • Závažia: hmotnosť myši je možné upraviť. Skúste použiť rôzne závažia vo vozíku, kým myš nebude mať tú správnu hmotnosť.
  Ak chcete otvoriť vozík pre závažia, stlačte tlačidlo na spodnej strane myši.
 • Nožičky: myš má vymeniteľné nožičky. Každá súprava je vytvorená z iného materiálu, pričom sa využíva aj Teflon®. Vyberte súpravu, ktorá je najvhodnejšia pre daný povrch. Pri výmene nožičiek použite prsty.

Nastavenie citlivosti myši (DPI)

Myš Sidewinder X3 ponúka 3 tlačidlá priameho DPI. Pomocou týchto troch tlačidiel môžete zmeniť DPI a okamžite nastaviť rýchlosť ukazovateľa pri presných úlohách, ako je mierenie v hrách alebo úprava fotografií. Nastavenie vyššej hodnoty spôsobí rýchlejší pohyb ukazovateľa, nastavením nižšej hodnoty sa ukazovateľ spomalí. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon myši, nastavte pre myš vysokú hodnotu DPI a potom znížte rýchlosť ukazovateľa.
Zmena hodnoty DPI pri hraní hry alebo pri práci s aplikáciou:

 • Stlačte jedno z tlačidiel priameho DPI.
  Na displeji LCD na myši sa na chvíľu zobrazí nové nastavenie DPI. Nastavenie vyššej hodnoty DPI spôsobí rýchlejší pohyb ukazovateľa, nastavením nižšej hodnoty DPI sa ukazovateľ spomalí.

Poznámka:
Priradenie tlačidiel priameho DPI nie je možné zmeniť.

Vytvorenie makra

Pomocou tlačidla zaznamenávania makier počas hrania hier môžete naviazať celú sekvenciu akcií na jedno kliknutie tlačidla. Napríklad môžete zaznamenať makro na opätovné nabitie všetkých zbraní a toto makro potom môžete priradiť k tlačidlu myši. Na displeji LCD myši sa zobrazujú výzvy, ktoré vám pomáhajú pri zaznamenávaní makra.

Podrobnosti o používaní makier nájdete v častiach Ako vytvorím makrá?

Používanie rýchleho otočenia

Vďaka funkcii rýchleho otočenia môžete hrať hry ako ozajstný profesionál. V akčných hrách môžete pomocou funkcie rýchleho otočenia otočiť svoju postavu tak, aby strieľala alebo sa pohybovala opačným smerom.

Pokyny na kalibráciu funkcie rýchleho otočenia a na jej priradenie k tlačidlu myši nájdete v časti Ako môžem kalibrovať funkciu rýchleho otočenia s myšou na hry?

Zmena priradenia tlačidiel myši

Softvér IntelliPoint poskytuje predvolené príkazy pre všetky tlačidlá myši. Niektoré tlačidlá môžete znova priradiť k iným príkazom alebo klávesovým skratkám, aby lepšie vyhovovali vášmu pracovnému štýlu. Takisto môžete vypnúť tlačidlá, ktoré by ste mohli stlačiť omylom, napríklad koliesko myši. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako zmením priradenie tlačidiel myši?

Microsoft