Postupy: Myši

Ako môžem použiť svoju myš X5 Sidewinder Mouse?

gm_swmx5_ci

Myš SideWinder X5 Mouse poskytuje kľúčové funkcie na hranie hier vrátane prispôsobiteľných tlačidiel nastavenia citlivosti DPI a funkcie rýchleho otočenia.

Nastavenie citlivosti myši (DPI)

Myš Sidewinder X5 ponúka 3 tlačidlá priameho DPI. Pomocou týchto troch tlačidiel môžete zmeniť DPI a okamžite nastaviť rýchlosť ukazovateľa pri presných úlohách, ako je mierenie v hrách alebo úprava fotografií. Nastavenie vyššej hodnoty spôsobí rýchlejší pohyb ukazovateľa, nastavením nižšej hodnoty sa ukazovateľ spomalí. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon myši, nastavte pre myš vysokú hodnotu DPI a potom znížte rýchlosť ukazovateľa.

Zmena hodnoty DPI pri hraní hry alebo pri práci s aplikáciou:

  • Stlačte jedno z tlačidiel priameho DPI.
    Na displeji LCD na myši sa na chvíľu zobrazí nové nastavenie DPI. Nastavenie vyššej hodnoty DPI spôsobí rýchlejší pohyb ukazovateľa, nastavením nižšej hodnoty DPI sa ukazovateľ spomalí.

Poznámka:
Priradenie tlačidiel priameho DPI nie je možné zmeniť.

Vytvorenie makra

Pomocou tlačidla zaznamenávania makier počas hrania hier môžete naviazať celú sekvenciu akcií na jedno kliknutie tlačidla. Napríklad môžete zaznamenať makro na opätovné nabitie všetkých zbraní a toto makro potom môžete priradiť k tlačidlu myši. Na displeji LCD myši sa zobrazujú výzvy, ktoré vám pomáhajú pri zaznamenávaní makra.

Podrobnosti o používaní makier nájdete v častiach Ako vytvorím makrá?

Používanie rýchleho otočenia

Vďaka funkcii rýchleho otočenia môžete hrať hry ako ozajstný profesionál. V akčných hrách môžete pomocou funkcie rýchleho otočenia otočiť svoju postavu tak, aby strieľala alebo sa pohybovala opačným smerom.

Pokyny na kalibráciu funkcie rýchleho otočenia a na jej priradenie k tlačidlu myši nájdete v časti Ako môžem kalibrovať funkciu rýchleho otočenia s myšou na hry?

Zmena priradenia tlačidiel myši

Softvér IntelliPoint poskytuje predvolené príkazy pre všetky tlačidlá myši. Niektoré tlačidlá môžete znova priradiť k iným príkazom alebo klávesovým skratkám, aby lepšie vyhovovali vášmu pracovnému štýlu. Takisto môžete vypnúť tlačidlá, ktoré by ste mohli stlačiť omylom, napríklad koliesko myši. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako zmením priradenie tlačidiel myši?

Microsoft