Postupy: Myši

Ako môžem použiť svoju myš Touch Mouse?

use-touch-mouse

Myš Touch Mouse, vyvinutá špeciálne pre systémy Windows 7 a Windows 8, vám umožňuje vykonávať všetky úlohy plynulejšie, intuitívnejšie a jednoduchšie. Vďaka svojmu tvaru so zdôraznenými obrysmi sa pohodlne zmestí do ruky a vďaka vstavanej technológii BlueTrack Technology ju môžete používať takmer všade.
Poskytuje veľkú plochu citlivú na dotyk a horizontálne a vertikálne posúvanie, vďaka čomu môžete rýchlo prechádzať dlhými dokumentmi a webovými stránkami. Umožňuje vám využívať pohyby jedného, dvoch a troch prstov (gestá), ktoré sú optimalizované na úlohy správy okien ako prichytávanie, presúvanie, minimalizácia, maximalizácia a prepínanie medzi úlohami. Zahŕňa aj podporu pre gestá palcom, ktoré vám umožňujú prechádzať dopredu a dozadu.
Myš Touch Mouse vám ponúka úplne nový spôsob interakcie s počítačom a zároveň vám umožňuje ukazovať a klikať, ako keby ste používali svoju starú myš, kým si úplne neosvojíte používanie dotykových gest.

Sledovať ukážku

Ak chcete sledovať ukážku, ako myš Touch Mouse reaguje na gestá (pohyby prstov), kliknite sem a pozrite si ukážku.

Používanie gest pri používaní myši Touch Mouse

Gestá v systéme Windows 8

Gestá v systéme Windows 7

Posunutím troch prstov môžete používať lupu.
Posunutím dopredu priblížite obraz.
Posunutím dozadu obraz vzdialite.

Posunutím troch prstov môžete spravovať pracovnú plochu.
Posunutím dopredu môžete zobraziť všetky otvorené okná.
Posunutím dozadu môžete skryť všetky otvorené okná.

Posunutím dvoch prstov môžete spravovať aplikácie.
Posunutím doľava zobrazíte kľúčové tlačidlá systému Windows 8.
Posunutím doprava môžete prepínať medzi otvorenými aplikáciami.
Posunutím dopredu alebo dozadu zobrazíte príkazy aplikácií.

Posunutím dvoch prstov môžete spravovať aplikácie.
Posunutím doprava môžete prichytiť okno.
Posunutím doľava môžete zrušiť prichytenie okna.
Posunutím dopredu môžete maximalizovať alebo obnoviť okno.
Posunutím dozadu môžete minimalizovať alebo obnoviť okno.

Posunutím alebo rýchlym pohybom prsta môžete spravovať obsah.
Posunutím prsta v ľubovoľnom smere môžete posúvať obraz.
Rýchlym pohybom prsta v ľubovoľnom smere môžete obraz posúvať rýchlo.

Posunutím alebo rýchlym pohybom prsta môžete spravovať obsah.
Posunutím prsta v ľubovoľnom smere môžete posúvať obraz.
Rýchlym pohybom prsta v ľubovoľnom smere môžete obraz posúvať rýchlo.

Posúvaním palca môžete prechádzať medzi aplikáciami.
Posunutím doprava prejdete dopredu.
Posunutím doľava prejdete dozadu.

Posúvaním palca môžete prechádzať medzi aplikáciami.
Posunutím doprava prejdete dopredu.
Posunutím doľava prejdete dozadu.

Zmena priradenia tlačidiel myši

Softvér IntelliPoint poskytuje predvolené príkazy pre všetky tlačidlá myši. Niektoré tlačidlá môžete znova priradiť k iným príkazom alebo klávesovým skratkám, aby lepšie vyhovovali vášmu pracovnému štýlu. Takisto môžete vypnúť tlačidlá, ktoré by ste mohli stlačiť omylom, napríklad koliesko myši. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako zmením priradenie tlačidiel myši?

Odloženie vysielača

Po vypnutí myši môžete ponechať vysielač zapojený do portu USB počítača alebo ho môžete odložiť do odkladacieho priestoru na spodnej strane myši.

Používanie predlžovacieho kábla

Pomocou predlžovacieho kábla môžete znížiť rádiointerferenciu a zlepšiť výkon myši, ak ju používate so stolným počítačom. Ak používate prenosný počítač, nepotrebujete tento kábel.

Microsoft