Postupy: Myši

Ako môžem spravovať bezdrôtové pripojenia prostredníctvom softvérových alebo hardvérových nastavení?

Ak máte vysielač Microsoft Bluetooth®, môžete sa rozhodnúť, či sa bude bezdrôtové pripojenie spravovať prostredníctvom softvéru alebo hardvéru.

Správa bezdrôtového pripojenia prostredníctvom softvérových alebo hardvérových nastavení

  1. Pomocou myši, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu IntelliPoint.
  2. Vyberte kartu Wireless (Bezdrôtové pripojenie).
  3. V časti Bluetooth kliknite na položku Advanced (Rozšírené).

Režim Bluetooth

Kedy používať tento režim

Režim Bluetooth spravovaný softvérom

Tento režim používajte v prípade, že myš zdieľa viacero počítačov.

Softvér sa konfiguruje automaticky pri každom spustení počítača. Môžete premiestniť myš a vysielač od spoločnosti Microsoft k inému počítaču bez potreby inštalácie softvéru alebo opätovnej konfigurácie zariadenia.

Režim Bluetooth spravovaný hardvérom

Tento režim používajte v prípade, že myš používate s jedným počítačom.

Pri spustení počítača sa vysielač správa ako bežný rádiový modul Bluetooth, takže nedochádza k žiadnemu oneskoreniu.

Microsoft