Postupy: Webové kamery

Ako umiestnim webovú kameru LifeCam?

Nainštalujte softvér LifeCam a pripojte webovú kameru LifeCam k portu USB. Podľa nasledujúcich pokynov a ukážkového videa pre kameru LifeCam na obrazovke správne nasmerujte a umiestnite webovú kameru.

  • Kameru LifeCam umiestnite navrch monitora s plochou obrazovkou alebo na rovný povrch, napríklad na stôl, kde sa nebude kývať ani sa neprevráti.
  • Kameru LifeCam upravte tak, aby bola v rovine s vašou tvárou a vzdialená od vás približne na dĺžku ramena. V závislosti od modelu kamery LifeCam možno budete môcť webovú kameru otáčať nahor, nadol a do strán.
  • Ak je kamera LifeCam vybavená funkciou automatického zaostrovania, zaostrenie môže chvíľu trvať.
  • Ak používate webovú kameru LifeCam VX-1000, VX-3000 alebo VX-6000, otočením zaostrovacieho krúžka na prednej strane kamery LifeCam môžete zaostriť živý prúd obrazových údajov.
  • V okne ukážky kamery LifeCam skontrolujte, či osvetlenie postačuje na zobrazenie objektu.
  • Pomocou ukážkového videa pre kameru LifeCam na obrazovke správne nasmerujte webovú kameru.

Ak ste nainštalovali softvér LifeCam, pomocou ukážkového videa pre kameru LifeCam na obrazovke môžete jemne doladiť uhol kamery, obrazové pole a zaostrenie.

  • V okne ukážky kamery LifeCam skontrolujte, či osvetlenie postačuje na zobrazenie objektu.
  • Ukážkové video pre kameru LifeCam na obrazovke vám pomôže správne nasmerovať webovú kameru.

V príručke so stručným návodom dodanej s webovou kamerou nájdete informácie o umiestnení, ktoré sa týkajú používaného modelu kamery LifeCam.

Microsoft