Riešenie problémov: Myši

Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením a pripojením Bluetooth®

Kontrola a obnovenie napájania

Kontrola batérií (nabíjateľných)

Skúste nabiť zariadenie. Úplné nabitie zariadenia môžete trvať hodinu alebo viac. Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením.

Poznámky

 • V softvéri sa môže zobraziť upozornenie na nízky stav nabitia batérií. Ak sa však vyskytol problém s bezdrôtovým pripojením, stav batérií nemusí byť presný. Ak sa upozornenia zobrazujú aj po výmene batérií, pokračujte ďalšími riešeniami uvedenými v tomto článku.
 • Niektoré nabíjateľné batérie možno budete musieť aj vymeniť. Informácie o batériách nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.

Kontrola batérií (nenabíjateľných)

 1. Skontrolujte, či ste do zariadenia vložili správny typ batérií. Informácie o batériách nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.
 2. Všetky batérie vymeňte za nové.

Poznámka

V softvéri sa môže zobraziť upozornenie na nízky stav nabitia batérií. Ak sa však vyskytol problém s bezdrôtovým pripojením, stav batérií nemusí byť presný. Ak sa upozornenia zobrazujú aj po výmene batérií, pokračujte ďalšími riešeniami uvedenými v tomto článku.

Obnovenie napájania zariadenia

 1. Ak je zariadenie vybavené vypínačom, vypnite zariadenie.
 2. Ak sú v zariadení vložené vymeniteľné batérie, vyberte ich a znova vložte. Skontrolujte, či sú správne umiestnené.
 3. Ak je zariadenie vybavené vypínačom, zapnite zariadenie.

Vyhľadanie aktualizácií softvéru

Vyhľadanie aktualizácií systému Windows

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Windows Update.
 2. Prevezmite a nainštalujte aktualizácie s vysokou prioritou a vlastné aktualizácie, najmä aktualizácie týkajúce sa hardvéru.

Kontrola pripojenia USB medzi počítačom a vysielačom

Odpojte a znova zapojte vysielač.

 1. Odpojte a znova zapojte bezdrôtový vysielač.
 2. Ak je bezdrôtový vysielač zapojený do rozbočovača USB, odpojte rozbočovač a potom ho znova zapojte.

Zapojte bezdrôtový vysielač do iného portu na tom istom počítači.

 • Ak máte viacero portov USB, zapojte bezdrôtový vysielač do iného portu USB v tom istom počítači.
 • Ak je bezdrôtový vysielač zapojený do rozbočovača USB:
  1. Zapojte rozbočovač do iného portu USB na tom istom počítači.
  2. Skontrolujte, či používate napájaný rozbočovač, ktorý je vhodný pre napájané zariadenia USB.
  3. Skúste bezdrôtový vysielač zapojiť priamo do portu USB na počítači.

Obnovenie bezdrôtového pripojenia

Pripojte všetky ostatné bezdrôtové zariadenia od spoločnosti Microsoft.

 1. Stlačte tlačidlo na bezdrôtovom vysielači.
 2. Stlačte tlačidlo pripojenia na spodnej strane zariadenia.

Optimalizácia signálu

Skontrolujte umiestnenie bezdrôtového zariadenia.

Bezdrôtový vysielač a zariadenie musia byť správne umiestnené. Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

 • Premiestnite bezdrôtové zariadenie bližšie k bezdrôtovému vysielaču.
 • Ak máte bezdrôtovú myš aj klávesnicu, umiestnite ich do rovnakej vzdialenosti od prijímača.
 • Otočte vysielač na bočnú stranu alebo dolnou stranou nahor.

Niektoré bezdrôtové a káblové objekty môžu spôsobovať rušenie vášho bezdrôtového zariadenia. Ak chcete zabrániť rušeniu vysielača, nepoužívajte zariadenie v blízkosti týchto predmetov:

 • bezdrôtové sieťové zariadenia,
 • bezšnúrové a mobilné telefóny,
 • hračky na diaľkové ovládanie,
 • mikrovlnné rúry,
 • káble vedené rovnobežne s káblami bezdrôtového vysielača,
 • kovové povrchy dotýkajúce sa zariadenia,
 • iné bezdrôtové ukazovacie zariadenia a vysielače.

Nastavenie zariadenia Bluetooth

Pomocou nasledujúcich informácií môžete vyriešiť problém s bezdrôtovým zariadením Bluetooth (klávesnicou alebo myšou).

Kontrola pripojenia medzi počítačom a vysielačom Bluetooth

 • Skontrolujte, či je pripojenie Bluetooth aktívne.
  Ak zariadenie pripájate použitím interného pripojenia Bluetooth, skontrolujte, či sú bezdrôtové pripojenia aktívne. Mnoho prenosných počítačov je vybavených prepínačom, klávesom alebo klávesovou skratkou, ktorá aktivuje bezdrôtové pripojenia.
 • Ak myš nemá vlastný vysielač, aktivujte pripojenie Bluetooth v počítači.
  Ak myš nie je vybavená vlastným vysielačom, vysielač musí byť vstavaný v stolovom alebo prenosnom počítači alebo musíte použiť externý vysielač od inej spoločnosti ako Microsoft. Spôsob pripojenia myši k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth a spôsob aktivovania pripojenia Bluetooth sa líšia v závislosti od toho, ako je to implementované v počítači. Možno sa budete musieť obrátiť na výrobcu počítača alebo na výrobcu vysielača Bluetooth, aby ste zistili, ako aktivovať pripojenie Bluetooth v počítači a ako v ňom pridať zariadenie.

Obnovenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniu Bluetooth

 • Spárujte zariadenie Bluetooth s počítačom.
 • Ak počítač nezistí zariadenie od spoločnosti Microsoft s pripojením Bluetooth, znova vytvorte bezdrôtové pripojenie

  Ak sa snažíte používať bezdrôtovú klávesnicu alebo myš od spoločnosti Microsoft s pripojením Bluetooth a toto vstupné zariadenie nefunguje, počítač pravdepodobne nerozpoznal zariadenie. Ak chcete problém vyriešiť v počítači so systémom Windows, znova vytvorte bezdrôtové prepojenie s počítačom. Ďalšie informácie nájdete v článku 811798 technickej podpory spoločnosti Microsoft na lokalite http://support.microsoft.com/kb/811798

Riešenie zlyhania pripojenia, keď sa inštalačný softvér nedokáže pripojiť k zariadeniu od spoločnosti Microsoft s pripojením Bluetooth

Ak sa počas inštalácie nedokáže inštalačný softvér pripojiť k zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth, musíte nastavenie vysielača zmeniť tak, aby používal režim Bluetooth spravovaný hardvérom.

Ďalšie informácie nájdete v článku 953694 technickej podpory spoločnosti Microsoft na lokalite http://support.microsoft.com/kb/953694

Vytvorenie pripojenia Bluetooth, keď zariadenie neodpovedá

Ak nemožno vytvoriť pripojenie Bluetooth, pravdepodobne budete musieť odstrániť nereagujúce zariadenie zo systému a potom ho znova pridať.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Zariadenia Bluetooth.
 2. Ak je nereagujúce zariadenie Bluetooth uvedené v zozname, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť.
 3. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft Mouse a potom kliknite na položku Connect Mouse for Bluetooth (Pripojiť myš s pripojením Bluetooth).
 4. Podľa pokynov Sprievodcu pripojte zariadenie.

Prečo myš Bluetooth, ktorá bola neaktívna, reaguje s oneskorením?

S cieľom predĺžiť výdrž batérie prejdú zariadenia Bluetooth po 8 až 10 minútach nečinnosti do stavu dlhodobého spánku. Môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa myš Bluetooth znova pripojí po tom, ako po dlhodobom spánku budete pokračovať v jej používaní. Následne si môžete všimnúť oneskorenie medzi použitím myši a reakciou na obrazovke.

Používanie iných zariadení Bluetooth s bezdrôtovým vysielačom Microsoft Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje pripojiť k počítaču viacero kompatibilných zariadení. S bezdrôtovým vysielačom Microsoft Bluetooth možno budete môcť používať iné zariadenia Bluetooth, ale spoločnosť Microsoft takéto pripojenie nie vždy podporuje.

Informácie o používaní iných zariadení Bluetooth s bezdrôtovým vysielačom Microsoft Bluetooth nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.

V prípade novších zariadení prevezmite najnovšiu verziu softvéru z webovej stránky na prevzatie softvéru pre hardvér.

Ako zistím, či je moje zariadenie kompatibilné s myšou Arc Touch Bluetooth Mouse?

Ak bolo vaše zariadenie dodané so systémom Windows 8 a podporuje pripojenie Bluetooth, potom je kompatibilné s myšou Arc Touch Bluetooth Mouse.

Ďalšie zariadenia môžu tiež podporovať myš Arc Touch Bluetooth Mouse. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie kompatibilné, postupujte podľa týchto krokov.

 • Na domovskej obrazovke systému Windows 8 vyhľadajte text „Správca zariadení“ alebo stlačte kombináciu klávesov Windows + X.
 • Potom vyberte položku Správca zariadení.
 • Keď vyberiete položku Správca zariadení, nájdite a vyberte položku Bluetooth.
 • Ak vaše zariadenie zobrazí položku Microsoft Bluetooth LE Enumerator, potom podporuje myš Arc Touch Bluetooth Mouse.

Pripojenie myši Bluetooth Notebook Mouse 5000

Myš Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 nemá vlastný vysielač. Myš namiesto neho využíva vysielač vstavaný v stolovom alebo prenosnom počítači. Spôsob pripojenia myši k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth sa líšia v závislosti od toho, ako je to implementované v počítači. Možno sa budete musieť obrátiť na výrobcu počítača, aby ste zistili, ako aktivovať pripojenie Bluetooth v počítači a ako v ňom pridať zariadenie.

 1. Stlačte a podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane myši. Indikátor batérií bude striedavo blikať na červeno a zeleno, čím signalizuje, že zariadenie je rozpoznateľné.
 2. Otvorte softvér Bluetooth v počítači. Softvér Bluetooth sa zvyčajne nachádza v okne Ovládací panel.
 3. Kliknite na kartu Zariadenia a potom kliknite na položku Pridať.
 4. Postupujte podľa pokynov.
 5. Ak sa zobrazí výzva na zadanie prístupového kľúča, vyberte položku Žiadny prístupový kľúč. Myši Bluetooth od spoločnosti Microsoft nevyžadujú na pripojenie k počítaču prístupový kľúč.

Poznámka

Myš Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 neumožňuje zmenu priradenia funkcií svojich tlačidiel. Je navrhnutá na spoluprácu s vysielačmi Bluetooth a zásobníkmi Bluetooth od iných výrobcov. Preto nie je vybavená vysielačom od spoločnosti Microsoft ani softvérom Microsoft IntelliPoint, ktorý obsahuje funkcie na zmenu priradenia tlačidiel.

Myš alebo klávesnica Bluetooth sa znova nepripojí potom, ako bola dlhší čas nečinná

Ak ste myš alebo klávesnicu dlhší čas nepoužívali, môže sa stať, že zariadenie sa bude dať znova používať až po reštartovaní systému alebo vypnutí a zapnutí rádiového modulu Bluetooth.

Ďalšie informácie nájdete v článku 2758967 technickej podpory spoločnosti Microsoft na lokalite http://support.microsoft.com/kb/2758967

Microsoft