Licencie Microsoft IP: Prehľad technológie vkladania batérií InstaLoad

Licencie Microsoft IP

InstaLoad je patentovaná technológia pre kontakty batérií, ktorá umožňuje rôzne otočenie valcovitých batérií bez ohľadu na kladný alebo záporný pól.

Technológiu pre kontakty batérií InstaLoad ponúka spoločnosť Microsoft v rámci programu licencií na duševné vlastníctvo (IP). Nadobúdatelia licencií môžu zmeniť dizajn tak, aby vyhovoval použitiu v ich konkrétnych produktoch. V rámci programu licencií IP spoločnosť Microsoft nepredáva fyzické kontakty batérií. Nadobúdatelia licencií ich môžu získať od licencovaných dodávateľov súčastí založených na technológii InstaLoad. Kontakty batérií navrhnuté na základe technológie InstaLoad umožňujú používateľom vkladať batérie do zariadenia v smere kladného alebo záporného pólu bez ovplyvnenia funkčnosti zariadenia. Používatelia nemusia hľadať ťažko zrozumiteľnú schému, aby zistili, ako majú batérie vložiť.

Žijeme v modernej technologickej dobe, v ktorej sa mnoho produktov napája energiou z batérií

Až doteraz ste museli batérie napájajúce používané produkty vkladať správnym smerom, pretože nesprávne vloženie mohlo zabrániť fungovaniu zariadenia a v niektorých prípadoch dokonca spôsobiť jeho trvalé poškodenie. Kontakty batérií InstaLoad umožňujú používateľom rýchlo vložiť batérie do zariadenia bez ohľadu na kladný alebo záporný pól.

Citáty z tlače

„Sme si istí, že nová technológia InstaLoad tejto spoločnosti spadá niekam medzi kategórie Potreby pre domácnosť a Najlepšia vec, aká kedy bola vytvorená. Sľubuje priam nové definovanie spôsobu vkladania batérií.“Don Melanson, Engadget

„Naozaj nevieme pochopiť, prečo túto technológiu doteraz nikto nevyvinul. Sme však radi, že to spoločnosť Microsoft urobila. Má vplyv na to, aby sa pridali výrobcovia zariadení, čo bude kľúčom k prijatiu technológie InstaLoad.“ - Mashable.com

„Spoločnosť Microsoft práve predstavila novú technológiu pre batérie, InstaLoad, ktorá umožňuje vkladať batérie ľubovoľným smerom bez ohľadu na kladný alebo záporný pól. Znamená to, že batériu môžete vložiť, ako chcete, a bude fungovať. To je geniálne!“ - Gizmodo, gizmodo.com

Prehľad technológie vkladania batérií InstaLoad

Kontakty batérií navrhnuté na základe technológie InstaLoad umožňujú používateľom vkladať batérie do zariadenia v smere kladného alebo záporného pólu bez ovplyvnenia funkčnosti zariadenia. Používatelia nemusia hľadať ťažko zrozumiteľnú schému, aby zistili, ako majú batérie vložiť.

Výhody a použitie

Kontakty batérií InstaLoad sú užitočné predovšetkým pri používaní v zariadeniach, ktoré:

  • používajú viacero batérií,
  • vyžadujú častú výmenu batérií,
  • vyžadujú vkladanie batérií v nevhodnom čase alebo na nepohodlných miestach,
  • sa môžu poškodiť v dôsledku nesprávneho vloženia batérií,
  • sú určené na používanie s batériami typu AAA, AA, C alebo D (jednorazovými alebo nabíjateľnými).

Typické produkty

Technológiu InstaLoad možno používať v týchto produktoch: prenosné osvetlenie, baterky, nabíjačky batérií, hračky, spotrebná elektronika, myši a klávesnice, produkty používané v komerčnej a vojenskej oblasti, ako aj v oblasti verejného poriadku a ďalšie zariadenia napájané z bežne predávaných valcovitých batérií.

Systém InstaLoad funguje tak, že sa každá batéria vloží medzi dvojicu súčastí pre kontakty batérií.

Na oboch koncoch sa nachádza skupina kladných a záporných kontaktov, vďaka čomu možno batérie vložiť do zariadenia rôznymi smermi.

Keď sa kladný a záporný drôtik spoja s obvodmi na doske plošných spojov, zariadeniu sa automaticky poskytne správna polarita bez potreby špeciálnej elektroniky alebo obvodov.

Architektúra Microsoft InstaLoad

Na obrázku vľavo je znázornený príklad priečinka pre batérie myši s technológiou InstaLoad.

Architektúra Microsoft InstaLoad

Dvojicu batérií možno vložiť v ktorejkoľvek zo štyroch možných polôh, ako je uvedené vyššie, a zariadenie funguje.

Architektúra

Základom technológie InstaLoad je samostatná súčasť pre kontakty batérií. Pozrite si obrázok znázorňujúci typickú súčasť pre kontakty batérií InstaLoad, ktorá vyhovuje kladným alebo záporným kontaktom.

evaldemo

Na ľavej strane je ukážka kontaktu batérie Instaload.

wirecontact

InstaLoad je mechanický návrh pre kontakty batérií, ktorý nevyžaduje špeciálnu elektroniku ani obvody. Konfigurácia batérií InstaLoad zahŕňa skupinu kladných a záporných kontaktov na oboch koncoch namiesto jedného kladného kontaktu na jednom konci a jedného záporného kontaktu na druhom konci.

batteries

Základom technológie InstaLoad je samostatná súčasť pre kontakty batérií. Spojenie medzi pólmi batérie a kontaktmi batérií InstaLoad je znázornené na obrázku vľavo. Jeden koniec batérie sa pripája buď ku kladným kontaktom (svetlosivé), alebo k záporným kontaktom (čierne). Na druhom konci sa batéria pripája k opačným kontaktom. Po spojení s obvodmi na doske plošných spojov sa zariadeniu automaticky poskytne správna polarita.

mk_licensee_instaload

Ako začať

Licencia

Spoločnosť Microsoft ponúka rozumné licenčné podmienky. Komerční nadobúdatelia licencie na technológiu InstaLoad získajú licenciu na používanie vydaného patentu a patentovaných aplikácií, ako aj podrobný technický návod na použitie technológie vkladania batérií InstaLoad, ktorý obsahuje parametre a najlepšie postupy začlenenia tejto súčasti do návrhu zariadení napájaných z batérií. Komerční nadobúdatelia licencie tiež získajú právo na používanie ochrannej známky InstaLoad na obaloch svojich produktov a v marketingových materiáloch.

workingunit

Ďalší postup

  • Odošlite e-mail na adresu oddelenia pre licencie Microsoft IP: Iplicreq@microsoft.com a do riadka s predmetom napíšte text „InstaLoad“.
  • Podpíšte zmluvu o zachovaní dôvernosti a prečítajte si ďalšie informácie o technológii InstaLoad.
  • Začnite s výrobou prototypu produktu.
Microsoft