Så här gör du: Möss

Ansluta en Bluetooth®-enhet från Microsoft

Anslutningen mellan Microsoft Bluetooth-enheten och datorn beror på Bluetooth-sändtagaren.

 • Om det inte följde med en Bluetooth-sändtagare från Microsoft måste du parkoppla enheten genom att använda datorns inbyggda sändtagare (en sändtagare som inte är tillverkad av Microsoft) och datorns Bluetooth-konfigurationsprogram.
 • Om det följde med Bluetooth-sändtagare från Microsoft som har en First Connect-knapp kan du använda knappen för att starta Microsofts anslutningsguide. I guiden får du vägledning så att du kan upprätta Bluetooth-parkopplingen.
 • Om det följde med en Bluetooth-sändtagare från Microsoft som saknar en First Connect-knapp måste du koppla in sändtagaren och sedan parkoppla enheten med hjälp av datorns Bluetooth-konfigurationsprogram.
 • Om din dator har en inbyggd sändtagare som inte är tillverkad av Microsoft, kan du parkoppla enheten direkt till datorn med hjälp av datorns Bluetooth-konfigurationsprogram, men utan att använda Microsofts Bluetooth-sändtagare.
 • Obs! Strömknappen på de nya Bluetooth-enheterna som Wedge Touch Mouse och Sculpt Touch Mouse måste tryckas in i cirka 5 sekunder innan en anslutning till datorn upprättas.

Använda en nyckel
Du behöver inte konfigurera en nyckel när du parkopplar en mus till en dator. Men du måste alltid konfigurera en nyckel när du parkopplar ett tangentbord eller ett numeriskt tangentbord till datorn. Hur du anger en nyckel beror på Bluetooth-programmet på datorn. Om du får välja hur nyckeln ska skapas i Bluetooth-programmet låter du programmet skapa en hellre än att du skapar en egen eller inte använder en nyckel alls. När du skriver nyckeln kommer du inte att få återkoppling på skärmen. När du har skrivit nyckeln måste du trycka på Retur på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet för att slutföra parkopplingen.

Ansluta en enhet genom att använda Bluetooth-sändtagaren från Microsoft med First Connect

Vissa modeller av Bluetooth-enheter har medföljande sändtagare med knappar som underlättar parkoppling av enheten och datorn.

 1. Koppla in Microsofts Bluetooth-sändtagare i en USB-port.
 2. Tryck på och håll in Connect-knappen på USB-sändtagaren i fem sekunder. Microsofts anslutningsguide visas.
 3. Följ instruktionerna i guiden för att ansluta din enhet. - ELLER -
 4. Starta IntelliType Pro.
 5. Kontrollera att du har valt Bluetooth-tangentbordet som är anslutet till din First Connect-sändtagare.
 6. Klicka på fliken Trådlöst och sedan på Anslut.
 7. Följ instruktionerna i guiden för att ansluta din enhet.

Ansluta en Bluetooth-enhet utan First Connect

Vissa Microsoft-enheter har inte First Connect-knappar på sina sändtagare. Mer information om hur du parkopplar de här enheterna och din dator finns i dokumentationen följer med Bluetooth-programmet.

Anslut en enhet utan en Microsoft Bluetooth-sändtagare

Om datorn har en inbyggd Bluetooth-sändtagare eller om du har en extern USB-ansluten Bluetooth-sändtagare kan du eventuellt använda den för att ansluta din enhet utan att använda en USB-sändtagare från Microsoft.

Viktigt! Om du ansluter med en Bluetooth-sändtagare som inte är tillverkad av Microsoft kan det hända att vissa avancerade funktioner i Mus- och tangentbordscenter inte fungerar. Mus- och tangentbordscenter är utformat för Microsoft Bluetooth-programvara. Toshibas Bluetooth-programvara fungerar i de flesta fall. Annan Bluetooth-programvara kan fungera, men stöds inte.

 1. Öppna Bluetooth-programmet på datorn. Det finns vanligtvis i Kontrollpanelen eller i Start-menyn.
 2. Tryck på och håll in Connect-knappen på enhetens undersida. Om enheten har en batteriindikator blinkar den grön-rött när enheten kan upptäckas.
 3. Välj alternativet för att lägga till en ny enhet i Bluetooth-programmet. Exakt vad alternativen heter kan variera mellan Bluetooth-program och versioner.
 4. Följ instruktionerna som visas på skärmen.
 5. Om du ansluter ett tangentbord och uppmanas konfigurera en nyckel låter du programmet välja en nyckel åt dig.
 6. Om du ansluter en mus och uppmanas ange en nyckel väljer du Ingen nyckel. Microsofts Bluetooth-möss fungerar inte med slumpmässiga nycklar.

Öppna Bluetooth-programmet

Det finns flera versioner av Bluetooth-program som gör att du kan ansluta din enhet till den trådlösa Bluetooth-sändtagaren. Mer information hittar du i dokumentationen som följde med datorn. Du kan även kontakta datortillverkaren om hur du använder deras program.

Maskinvara

Bluetooth programvaruplats

För vissa datorer med Windows 8

Tryck på Windows-tangenten > skriv Kontrollpanelen > välj Kontrollpanelen i sökresultatet > välj Lägg till enheter och skrivare.

För vissa datorer med Windows 7

Klicka på Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Bluetooth-enheter.

För vissa datorer med Windows Vista

Klicka på Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Bluetooth-enheter.

För vissa datorer med Windows XP

Klicka på Start > Kontrollpanelen > Skrivare och maskinvara > Bluetooth-enheter.

För vissa Toshiba-datorer

Klicka på Start > Alla program > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth-inställningar.

Andra datorer

Mer information hittar du i dokumentationen som följde med datorn. Du kan även kontakta datortillverkaren.

Obs! Om det inte går att identifiera någon Bluetooth-sändtagare på datorn visas inte Bluetooth-programvaran på menyerna i Windows.

Växla mellan trådlöst 2,4 GHz-läge och trådlöst Bluetooth-läge

Om datorn har en Bluetooth-sändtagare (intern eller extern) och enheten stöder både 2,4 GHz-läge och Bluetooth-läge kan du växla mellan dessa lägen.
Med Bluetooth-teknik får du bästa prestanda på avstånd upp till 10 meter. Bluetooth-enheter fungerar säkrare än de flesta vanliga trådlösa enheter tack vare säkerhetsfunktioner som krypterade signaler och ständigt ändrade frekvenser.

Växla mellan trådlöst 2,4 GHz-läge och trådlöst Bluetooth-läge

 1. Öppna batteriluckan på enhetens undersida och ställ omkopplaren i Bluetooth-läge.
 2. Tryck på och håll in enhetens Connect-knapp tills indikatorn överst på enheten blinkar grönt eller rött.
 3. Tryck på Windows-tangenten, skriv Kontrollpanelen, välj Kontrollpanelen från sökningsresultaten och välj sedan Lägg till enheter och skrivare.
 4. Följ instruktionerna som visas på skärmen för att lägga till Bluetooth-enheten.

Växla mellan trådlöst Bluetooth-läge och trådlöst 2,4 GHz-läge

 1. Koppla in den trådlösa USB-sändtagaren i datorn.
 2. Öppna batteriluckan på enhetens undersida och ställ omkopplaren i 2,4 GHz-läget. Enheten kommer att identifieras automatiskt.
Microsoft