Windows 8 Felsökning Möss

Jag har problem med anslutningen till min Bluetooth®-enhet.

Programvaruinstallationen kan inte ansluta till en Bluetooth-aktiverad Microsoft-enhet

Om programvarans installation misslyckas med att ansluta till enheten genom en Bluetooth-anslutning under installationsprocessen, måste du ändra sändtagaren till att använda ett hårdvaruhanterat Bluetooth-läge. Mer information finns i Microsoft Support-artikeln 953694 på http://support.microsoft.com/kb/953694

Min dator hittar inte en Bluetooth-aktiverad Microsoft-enhet

Om du försöker att använda ett Bluetooth-aktiverat trådlöst tangentbord eller en mus från Microsoft och indataenheten inte fungerar kan det bero på att din dator inte hittar enheten. För att lösa det här problemet på en Windows-dator återupprättar du den trådlösa länken med datorn. Mer information finns i Microsoft Support-artikeln 811798 på http://support.microsoft.com/kb/811798

Min Bluetooth-enhet svarar inte

Om Bluetooth-anslutningen inte kan upprättas kan du behöva ta bort den enhet som inte svarar från systemet och sedan lägga till den igen.

  1. På datorn trycker du på Windows-tangenten, skriver Kontrollpanelen, klickar på Kontrollpanelen i sökresultatet och väljer sedan Lägg till enheter och skrivare.
  2. Om Bluetooth-enheten som inte svarar finns med i listan väljer du den och klickar sedan på Ta bort.
  3. Om du vill återansluta enheten till datorn trycker du på och håller in knappen Anslut på enhetens undersida i några sekunder. När ljuset överst på enheten blinkar grönt och rött kan enheten hittas av andra Bluetooth-enheter i 2 minuter.
  4. När musen finns med på listan väljer du den och följer instruktionerna för att ansluta enheten.

Kan jag använda andra Bluetooth-enheter med Microsofts trådlösa sändtagare för Bluetooth?

Den trådlösa Bluetooth-tekniken gör att du kan ansluta flera kompatibla enheter till din dator. Du kanske kan använda andra Bluetooth-enheter med Microsofts trådlösa sändtagare för Bluetooth men den här anslutningen stöds inte alltid av Microsoft.
Mer information om hur du använder andra Bluetooth-enheter med Microsofts trådlösa sändtagare för Bluetooth hittar du i dokumentationen som följde med din enhet.

Kan jag använda en USB-hubb med Microsofts trådlösa sändtagare för Bluetooth?

  • Se till att du använder en effektiv hubb som är lämplig för högeffektiva USB-enheter.
  • Anslut din hubb till en annan USB-port på samma dator.
  • Om du har flera USB-portar på din dator kopplar du in den trådlösa sändtagaren direkt in i en USB-port på datorn.
Microsoft