Microsoft hårdvara – licensieringsprogram för immateriella rättigheter

Microsoft IP-licensiering

Microsoft erbjuder flexibla IP-licensieringsprogram (IP = immateriella rättigheter) för vårt växande teknikbestånd till licenstagare inom konsumentelektronikbranschen

Eftersom Microsoft startade sitt licensieringsprogram för immateriella rättigheter för maskinvaruteknik som fokuseras på detaljister, originaltillverkarpartner och kontraktstillverkare, kan Microsofts teknik hittas i en mängd kringutrustningsprodukter för datorer från tredje part. Microsoft lägger, i samarbete med våra ledande licenstagare inom branschen, fokus på innovation samtidigt som vi respekterar immateriella rättigheter.

Microsoft uppmuntrar delade framgångar genom att öppna inkomstgenererande möjligheter för sina partner och licenstagare

  • Åtkomst till de senaste innovationerna
  • Lägre kostnader för produktutveckling
  • Tillverkarnas onlinemarknad
  • Ger OEM-kunder/detaljister ett val av funktioner och leverantörer
  • Minimerar risken

Microsoft erbjuder en onlinemarknad för tillverkarna vilken gör att licensierade leverantörer kan ansluta till detaljister och OEM-kunder

Tillverkarnas marknad är en målwebbplats för globala detaljister och OEM-kunder som letar efter licensierade leverantörer av Microsofts hårdvaruteknik.

Microsoft