วิธีการ: ชุดหูฟัง

ฉันจะเปิดและปิดชุดหูฟังได้อย่างไร

การเปิดชุดหูฟังของคุณ

  • กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาทีเพื่อเปิดชุดหูฟังของคุณ

การปิดชุดหูฟังของคุณ

  • กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาทีเพื่อปิดชุดหูฟังของคุณ
Microsoft