วิธีการ: คีย์บอร์ด

ไฟแบตเตอรี่บนแป้นพิมพ์มีความหมายว่าอย่างไร

คีย์บอร์ดและเมาส์บางรุ่นมีไฟแบตเตอรี่ที่แสดงสถานะปัจจุบันของแบตเตอรี่ ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไฟและสถานะต่างๆ

ไฟ

รุ่นอุปกรณ์

สถานะ

กะพริบเป็นสีเขียวยาวครั้งเดียว

ชาร์จได้

แบตเตอรี่ปกติดี สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใส่แบตเตอรี่ครั้งแรกหรือทุกครั้งที่เปิดเครื่องอุปกรณ์

กะพริบเป็นสีเขียวช้าๆ

ชาร์จได้

อุปกรณ์เสียบอยู่บนแท่นชาร์จและกำลังชาร์จอย่างถูกต้อง

ค้างนิ่งเป็นสีเขียว

ชาร์จได้

อุปกรณ์เสียบอยู่บนแท่นชาร์จและไม่ต้องชาร์จเพิ่มอีก

ค้างนิ่งเป็นสีเขียว

Presenter Mouse (รุ่นของญี่ปุ่น)

ตัวชี้แสงเลเซอร์ติดสว่าง

กะพริบเป็นสีแดง/สีเขียว

ไร้สาย

อุปกรณ์สามารถค้นพบได้ (พยายามเชื่อมต่อกับตัวรับส่งสัญญาณ)

กะพริบเป็นสีแดงช้าๆ

ชาร์จไม่ได้

แบตเตอรี่เหลือน้อยและต้องเปลี่ยนใหม่

กะพริบเป็นสีแดงช้าๆ

ชาร์จได้

แบตเตอรี่เหลือน้อยและต้องชาร์จใหม่

กะพริบเป็นสีแดงเร็วๆ

ชาร์จได้

อุปกรณ์เสียบอยู่บนแท่นชาร์จ แต่เกิดข้อผิดพลาดในการชาร์จ

เหตุผลที่เกิดข้อผิดพลาด: มีการติดตั้งแบตเตอรี่ผิดประเภท แบตเตอรี่หายไป หรือขั้วต่อแบตเตอรี่เสื่อม

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง และติดตั้งอย่างถูกวิธี หากจำเป็น ให้ถอดแบตเตอรี่ เช็ดด้วยผ้าสะอาด แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่

ค้างนิ่งเป็นสีแดง

Presenter Mouse (รุ่นมาตรฐาน)

ตัวชี้แสงเลเซอร์ติดสว่าง

Microsoft