วิธีการ: เมาส์

หัวข้อ

แหล่งข้อมูล

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Microsoft Bluetooth®

การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Microsoft Bluetooth กับคอมพิวเตอร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth

 • หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth คุณต้องจับคู่อุปกรณ์โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณ (ที่ไม่ใช่ Microsoft) ในตัวของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์
 • หากอุปกรณ์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth ที่มีปุ่ม First Connect อยู่ คุณสามารถใช้ปุ่ม First Connect ในการเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อของ Microsoft ซึ่งจะช่วยคุณสร้างการจับคู่ Bluetooth
 • หากอุปกรณ์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth ที่ไม่มีปุ่ม First Connect คุณต้องเสียบตัวรับส่งสัญญาณ แล้วจับคู่อุปกรณ์โดยใช้โปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์
 • หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณในตัวที่ไม่ใช่ Microsoft คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรงได้ โดยใช้โปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์ แต่ต้องไม่ใช้ตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth
 • หมายเหตุ: ต้องกดปุ่มเปิด/ปิดบนอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่อย่าง Wedge Touch Mouse และ Sculpt Touch Mouse ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อเริ่มจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

การใช้หมายเลขรหัสผ่าน
คุณไม่ต้องกำหนดค่าหมายเลขรหัสผ่านเมื่อจับคู่เมาส์กับคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณต้องกำหนดค่าหมายเลขรหัสผ่านเสมอเมื่อจับคู่คีย์บอร์ดหรือแป้นตัวเลขกับคอมพิวเตอร์ วิธีที่คุณระบุหมายเลขรหัสผ่านจะขึ้นอยู่กับโปรแกรม Bluetooth บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากโปรแกรม Bluetooth ให้คุณมีตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีสร้างหมายเลขรหัสผ่าน ให้โปรแกรมสร้างขึ้นหนึ่งรหัสสำหรับคุณแทนที่จะสร้างของคุณเองหรือไม่ใช้หมายเลขรหัสผ่าน เมื่อคุณพิมพ์หมายเลขรหัสผ่าน คุณจะไม่เห็นการตอบรับบนหน้าจอ หลังจากพิมพ์หมายเลขรหัสผ่านแล้ว คุณต้องกด Enter บนคีย์บอร์ดหรือแป้นตัวเลขเพื่อให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth ที่มี First Connect

อุปกรณ์ Bluetooth บางรุ่นจะมีตัวรับส่งสัญญาณที่มีปุ่มต่างๆ เพื่อให้จับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

 1. เสียบตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth เข้ากับพอร์ต USB
 2. กดปุ่ม Connect บนตัวรับส่งสัญญาณ USB ค้างไว้ห้าวินาที ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อของ Microsoft จะปรากฏขึ้น
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำตัวช่วยสร้างในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ หรือ
 4. เริ่มต้น IntelliType Pro
 5. ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกคีย์บอร์ด Bluetooth ที่ใช้ตัวรับส่งสัญญาณ First Connect
 6. คลิกแท็บ ไร้สาย แล้วคลิก เชื่อมต่อ
 7. ปฏิบัติตามคำแนะนำตัวช่วยสร้างในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ไม่มี First Connect

อุปกรณ์ Microsoft บางตัวไม่มีปุ่ม First Connect บนตัวรับส่งสัญญาณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่อุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์ ให้ดูเอกสารที่ให้มากับโปรแกรม Bluetooth ของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่มีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ในตัว หรือหากคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth แบบ USB ภายนอก คุณอาจสามารถใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่มีได้โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณ USB ของ Microsoft

สิ่งสำคัญ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ที่ไม่ใช่ Microsoft คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างของศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์อาจไม่ทำงาน ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับซอฟต์แวร์ Microsoft Bluetooth ส่วนซอฟต์แวร์ Toshiba Bluetooth ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าใช้ทำงานได้แทบทุกกรณี ซอฟต์แวร์ Bluetooth อื่นๆ อาจทำงานได้แต่ไม่สนับสนุนให้ใช้

 1. ให้เปิดโปรแกรม Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามปกติจะพบโปรแกรม Bluetooth ในแผงควบคุม หรือเมนู เริ่ม
 2. กดปุ่ม Connect ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ค้างไว้ หากอุปกรณ์ของคุณมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ไฟจะกะพริบเป็นสีเขียว/สีแดงเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์สามารถค้นพบได้
 3. ในโปรแกรม Bluetooth ให้ใช้ตัวเลือกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ ชื่อเรียกอุปกรณ์เดียวกันนี้อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยระหว่างโปรแกรมและรุ่นของ Bluetooth
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 5. หากคุณเชื่อมต่อคีย์บอร์ดอยู่และถูกพร้อมท์ให้กำหนดค่าหมายเลขรหัสผ่าน ให้โปรแกรมเลือกหมายเลขรหัสผ่านสำหรับคุณ
 6. หากคุณเชื่อมต่อเมาส์อยู่และถูกพร้อมท์ขอหมายเลขรหัสผ่าน ให้เลือก No passkey (ไม่มีหมายเลขรหัสผ่าน) อุปกรณ์เมาส์ Microsoft Bluetooth จะไม่ทำงานกับหมายเลขรหัสผ่านแบบสุ่ม

เปิดโปรแกรม Bluetooth

มีโปรแกรม Bluetooth หลายรุ่นที่ช่วยคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย Bluetooth ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมนี้

ฮาร์ดแวร์

ตำแหน่งซอฟต์แวร์ Bluetooth

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 8

กด Windows > พิมพ์ Control Panel > เลือก Control Panel (แผงควบคุม) จากผลลัพธ์ในการค้นหา > เลือก Add devices and printers (เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7

คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Vista

คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP

คลิก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Printers and Hardware (เครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์) > Bluetooth Devices (อุปกรณ์ Bluetooth)

สำหรับคอมพิวเตอร์ Toshiba บางรุ่น

คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Toshiba > Bluetooth > การตั้งค่า Bluetooth

คอมพิวเตอร์อื่นๆ

ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth จะไม่มีซอฟต์แวร์ Bluetooth ให้ใช้งานในเมนู Windows

สลับระหว่างโหมดไร้สาย 2.4 GHz กับโหมดไร้สาย Bluetooth

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth (ภายในหรือภายนอก) และอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนโหมดไร้สายทั้งแบบ 2.4GHz และ Bluetooth คุณสามารถสลับใช้โหมดไร้สายระหว่างสองแบบนี้ได้
ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth คุณสามารถใช้งานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดได้ในระยะไกลถึง 30 ฟุต (~10 เมตร) อุปกรณ์ Bluetooth ทำงานได้อย่างปลอดภัยมากกว่าอุปกรณ์ไร้สายทั่วไปด้วยการใช้คุณลักษณะความปลอดภัย เช่น สัญญาณที่เข้ารหัส และการเปลี่ยนความถี่อยู่เสมอ

เปลี่ยนจากโหมดไร้สาย 2.4 GHz เป็นโหมดไร้สาย Bluetooth

 1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ออก และกดสวิตช์ไปที่โหมด Bluetooth
 2. กดปุ่ม Connect บนอุปกรณ์ค้างไว้จนกว่าไฟด้านบนของอุปกรณ์จะกะพริบเป็นสีเขียวและสีแดง
 3. บนคอมพิวเตอร์ ให้กดแป้น Windows พิมพ์ Control Panel เลือก Control Panel (แผงควบคุม) จากผลลัพธ์ในการค้นหา แล้วเลือก Add devices and printers (เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth

เปลี่ยนจากโหมดไร้สาย Bluetooth เป็นโหมดไร้สาย 2.4 GHz

 1. เสียบตัวรับส่งสัญญาณ USB แบบไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ออก และกดสวิตช์ไปที่โหมด 2.4 GHz จะมีการตรวจหาอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ
Microsoft