วิธีการ: เมาส์

หัวข้อ

แหล่งข้อมูล

การกำหนดค่าปุ่มเริ่มต้นและล้อของเมาส์คืออะไร

ตารางต่อไปนี้จะระบุการกำหนดค่าปุ่มเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์เมาส์ Microsoft

หมายเหตุ:
คุณสมบัติบางอย่างที่แสดงไว้ไม่มีให้ใช้งานบนเมาส์ทุกรุ่น

ปุ่ม

การดำเนินการ

วิธีการใช้

ซ้าย

คลิก

เลื่อนตัวชี้ไปเหนือรายการบนหน้าจอ แล้วรีบกดและปล่อยปุ่มซ้ายอย่างรวดเร็ว

คลิกสองครั้ง

เลื่อนตัวชี้ไปเหนือรายการบนหน้าจอ แล้วรีบกดและปล่อยปุ่มซ้ายอย่างรวดเร็วสองครั้ง

ลากวัตถุ

เลื่อนตัวชี้ไปเหนือรายการบนหน้าจอ กดปุ่มซ้ายค้างไว้ เลื่อนตัวชี้เพื่อย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ แล้วปล่อยปุ่มซ้าย

ขวา

คลิกขวา

เลื่อนตัวชี้ไปเหนือตำแหน่งหน้าจอที่เหมาะสม แล้วกดปุ่มขวาเพื่อแสดงเมนูทางลัดหรือคุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมอื่นๆ

ล้อ

การเลื่อนแนวตั้ง

ในหน้าต่างที่เลื่อนได้ ให้หมุนล้อเข้าหาตัวเพื่อขยับลง และหมุนออกจากตัวเพื่อขยับขึ้น

การเลื่อนแนวนอน (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ในหน้าต่างที่เลื่อนได้ ให้โยกล้อไปทางซ้ายเพื่อขยับไปทางซ้าย และโยกไปทางขวาเพื่อขยับไปทางขวา

แถบเลื่อนแบบสัมผัส (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

สำหรับอุปกรณ์ที่มีแถบเลื่อนแบบสัมผัส (touch strip) ให้เลื่อนนิ้วขึ้นและลง หรือไปข้างหน้าและย้อนกลับเพื่อเลื่อนดู

การซูม

ในบางโปรแกรม (เช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel) คุณสามารถเพิ่มหรือลดการขยายหน้าจอได้โดยกดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะคุณเลื่อนดู

ล้อ

คลิกกลาง

คุณสามารกดล้อได้แบบเดียวกับปุ่มเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม ในบางโปรแกรม คุณสามารถคลิกกลาง (middle-click) สำหรับคุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมได้ ตัวอย่างเช่น ใน Internet Explorer 7 คุณสามารถคลิกกลางที่ลิงค์เพื่อเปิดลิงค์นั้นในแท็บใหม่ได้

Flip, Flip 3D หรือ Instant Viewer

เลือกว่าคุณต้องการดูโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดอย่างไรดังนี้ Flip ช่วยให้คุณสามารถดูตัวอย่างรูปขนาดย่อของโปรแกรมทั้งหมดที่ทำงานอยู่ Flip 3D ช่วยให้คุณสามารถไล่ดูหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดได้พร้อมกัน หาก Flip หรือ Flip 3D ใช้งานไม่ได้ แป้นนี้จะเปิด Instant Viewer และแสดงรายการที่เปิดอยู่ทั้งหมดเป็นตารางกริดรูปขนาดย่อ

ปุ่มอื่นๆ ที่กำหนดได้

 

ปุ่มอื่นๆ อาจไม่ได้กำหนดไว้ตามค่าเริ่มต้น หรือมีการกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ เช่น ย้อนกลับและไปข้างหน้า (Back and Forward) ขยับย้อนกลับและไปข้างหน้าในโปรแกรมที่สนับสนุนคำสั่งย้อนกลับและไปข้างหน้า เช่น เว็บเบราว์เซอร์ ขยายใหญ่ (Magnify) ขยายข้อความและรูปที่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอ

ปุ่มที่กำหนดมาเฉพาะ

 

เมาส์บางรุ่นมีปุ่มพร้อมคุณสมบัติกำหนดมาเฉพาะ เช่น ปุ่มอุปกรณ์นำเสนอ หรือปุ่มเล่นเกม ซึ่งไม่สามารถกำหนดใหม่ได้

รายการตัวเลือกการกำหนดค่าปุ่มทั้งหมด

คลิกที่นี่เพื่อดูตารางซึ่งแสดงรายการและอธิบายการกำหนดค่าปุ่มที่คุณสามารถตั้งค่าบนเมาส์ได้

การกำหนดค่า

คำอธิบาย

คลิก

เลือกวัตถุที่คุณชี้อยู่ ปรับตำแหน่งเคอร์เซอร์ และลากข้อความหรือวัตถุจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่ง

คลิกขวา

แสดงเมนูทางลัด

หน้าต่างถัดไป

ทำให้หน้าต่างถัดไปเป็นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

ย้อนกลับ

ในหน้าต่างเบราว์เซอร์จะแสดงหน้าสุดท้ายที่คุณเยี่ยมชม

ไปข้างหน้า (เบราว์เซอร์)

ในหน้าต่างเบราว์เซอร์จะแสดงหน้าสุดท้ายที่คุณเยี่ยมชมก่อนคุณจะคลิกปุ่มย้อนกลับ

AutoScroll

ให้คุณสามารถเลือกเอกสารหรือเว็บเพจได้อัตโนมัติด้วยความเร็วที่คุณกำหนดโดยเลื่อนเมาส์ขึ้นหรือลง คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถอ่านเอกสารได้โดยไม่ต้องใช้มือ

คลิกกลาง

ในบางโปรแกรม คลิกกลาง (middle-click) ทำให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมได้ ตัวอย่างเช่น ใน Internet Explorer 7 คุณสามารถคลิกกลางที่ลิงค์เพื่อเปิดลิงค์นั้นในแท็บใหม่ได้

ปิดใช้งาน

ปิดปุ่มเมาส์

Alt

ทำหน้าที่เหมือนกับการกด ALT บนคีย์บอร์ด

เปิด/ปิด ClickLock

สลับระหว่างการเปิดและปิดใช้งาน ClickLock ซึ่งมีผลเหมือนกับการเปิดหรือปิดใช้งาน ClickLock บนแท็บ กิจกรรม

ปิด

ปิดเอกสารหรือหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คัดลอก (CTRL+C)

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL

ทำหน้าที่เหมือนกับการกด CTRL บนคีย์บอร์ด

ตัด (CTRL+X)

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ลบ

ลบข้อความ รายการ หรือวัตถุอื่นที่เลือก

เปิด/ปิดหมึกดิจิตอล

ช่วยให้คุณใส่คำอธิบายประกอบภาพนิ่งในการนำเสนอของ Microsoft PowerPoint (ในโหมดเต็มหน้าจอ)

คลิกสองครั้ง

ให้คุณใช้คลิกครั้งเดียวเพื่อแทนคลิกสองครั้ง

Enter

ให้คุณเริ่มต้นคำสั่งหรือการควบคุม หรือดำเนินการสำหรับรายการที่เลือก

ออกจากโปรแกรม

ปิดโปรแกรมที่เลือก

Flip /Flip 3D

Flip ช่วยให้คุณสามารถดูตัวอย่างรูปขนาดย่อของโปรแกรมทั้งหมดที่ทำงานอยู่ Flip 3D แสดงโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดให้เป็นชุดแบบเรียงต่อกันสามมิติที่คุณสามารถดูทั้งหน้าหรือเลื่อนผ่านได้อย่างรวดเร็ว หาก Flip หรือ Flip 3D ใช้งานไม่ได้ แป้นนี้จะเปิด Instant Viewer และแสดงรายการที่เปิดอยู่ทั้งหมดเป็นตารางกริดรูปขนาดย่อ

Gaming toggle

ให้คุณบันทึกและเล่นซ้ำลำดับการกดแป้นพิมพ์ที่ชื่นชอบได้ถึงสองชุดขณะอยู่ในเกม

Instant Viewer

แสดงรายการที่เปิดอยู่ทั้งหมดเป็นตารางกริดรูปขนาดย่อ

Macro Editor

ให้คุณสร้างและปรับเปลี่ยนแมโคร

แมโคร

เปิด Macro editor (ตัวแก้ไขแมโคร) เพื่อให้คุณสามารถสร้างแมโครใหม่หรือกำหนดหรือปรับเปลี่ยนแมโครที่มีอยู่

ขยายใหญ่

ให้คุณขยายข้อความและรูปบนหน้าจอส่วนใดก็ได้

ขยายใหญ่สุด

ให้คุณขยายหน้าต่างที่เลือกให้ใหญ่สุด

ย่อเล็กสุด

ให้คุณย่อหน้าต่างที่เลือกให้เล็กสุด

ใหม่

ให้คุณสร้างเอกสารหรือไฟล์ใหม่

เปิด

ให้คุณเปิดเอกสารหรือไฟล์ที่มีอยู่

วาง (CTRL+V)

วางข้อความหรือรายการที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

Quick Turn (เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว)

ให้คุณหมุนตัวละครในเกมให้หันหน้าไปในทิศทางตรงกันข้าม

ทำซ้ำ

ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุดอีกครั้ง

Shift

ทำหน้าที่เหมือนกับการกด SHIFT บนคีย์บอร์ด

แสดง/ซ่อนเดสก์ท็อป

ย่อเล็กสุด/ขยายใหญ่สุดให้หน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด

เลิกทำ (CTRL+Z)

เลิกทำการดำเนินการก่อนหน้า

ซูมเข้า

ให้คุณเพิ่มการขยายหน้าจอ

ซูมออก

ให้คุณลดการขยายหน้าจอ

การกดปุ่ม

ให้คุณกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มเมาส์

Precision booster

ให้คุณปรับความเร็วของตัวชี้ของคุณสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ เช่น การระบุเป้าหมายในเกม หรือการแก้ไขรูปถ่าย

เริ่ม (กำหนดเอง)

ให้คุณเริ่มต้นโปรแกรมหรือเกมที่คุณระบุ

Microsoft