วิธีการ: เมาส์

หัวข้อ

แหล่งข้อมูล

ฉันจะใช้ Sidewinder X5 Mouse ได้อย่างไร

gm_swmx5_ci

เมาส์ SideWinder X5 Mouse มีคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการเล่นเกม รวมถึงปุ่มตั้งค่าความไวในการตอบสนอง (DPI) ที่กำหนดเองได้ และ Quick Turn

การตั้งค่าความไวของเมาส์ (DPI)

Sidewinder X5 Mouse มีปุ่ม DPI On-the-fly ทั้งหมด 3 ปุ่ม คุณสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้ในการเปลี่ยน DPI เพื่อปรับความเร็วของตัวชี้สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ เช่น การระบุเป้าหมายในเกม หรือการแก้ไขรูปถ่าย ยิ่งตั้งค่าให้สูงขึ้นจะยิ่งทำให้ตัวชี้เคลื่อนที่เร็วขึ้น และยิ่งตั้งค่าให้ต่ำลงก็จะยิ่งทำให้ตัวชี้เคลื่อนที่ช้าลง เพื่อประสิทธิภาพเมาส์โดยรวมที่ดีที่สุด ให้ตั้งค่า DPI ของเมาส์สูงๆ และลดความเร็วตัวชี้

หากต้องการเปลี่ยน DPI ขณะเล่นเกมหรือใช้โปรแกรม ให้ปฏิบัติดังนี้

  • กดปุ่ม DPI On-the-fly ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
    จอ LCD ของเมาส์จะแสดงการตั้งค่า DPI ใหม่เป็นเวลาสั้นๆ ยิ่งตั้งค่า DPI ให้สูงขึ้นจะยิ่งทำให้ตัวชี้เคลื่อนที่เร็วขึ้น และยิ่งตั้งค่า DPI ให้ต่ำลงก็จะยิ่งทำให้ตัวชี้เคลื่อนที่ช้าลง

หมายเหตุ:
ไม่สามารถกำหนดปุ่ม DPI On-the-fly ใหม่ได้

สร้างแมโคร

ใช้ปุ่มบันทึกแมโครระหว่างเล่นเกมเพื่อรวมชุดข้อมูลการดำเนินการหนึ่งชุดต่อการคลิกปุ่มหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น บันทึกแมโครเพื่อเพิ่มกระสุนในอาวุธทั้งหมดของคุณ แล้วกำหนดแมโครให้กับปุ่มเมาส์ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง และเพื่อช่วยคุณในการบันทึกแมโคร จะมีพร้อมท์แสดงบนจอ LCD ของเมาส์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแมโคร โปรดดู ฉันจะสร้างแมโครได้อย่างไร

การใช้งาน Quick Turn

ด้วย Quick Turn คุณจะสามารถเล่นเกมได้อย่างมืออาชีพ ในเกมต่อสู้ ให้ใช้ Quick Turn เพื่อหมุนตัวละครในเกมให้ยิงหรือเคลื่อนที่ไปยังทิศทางตรงกันข้าม

สำหรับคำแนะนำในการปรับเทียบ Quick Turn และการกำหนดไปยังปุ่มเมาส์ โปรดดู ฉันจะปรับเทียบ Quick Turn ด้วยเมาส์สำหรับเล่นเกมได้อย่างไร

การกำหนดปุ่มเมาส์ใหม่

ซอฟต์แวร์ของเมาส์ IntelliPoint จะมีคำสั่งเริ่มต้นสำหรับปุ่มเมาส์ทั้งหมด คุณสามารถกำหนดปุ่มบางปุ่มใหม่เป็นคำสั่งหรือแป้นพิมพ์ลัดอื่นที่เหมาะกับลักษณะการทำงานของคุณยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถปิดใช้งานปุ่มที่อาจเผลอกดโดยไม่ตั้งใจได้ เช่น ปุ่มล้อเลื่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฉันจะกำหนดปุ่มเมาส์ใหม่ได้อย่างไร

Microsoft