วิธีการ: เว็บแคม

ฉันจะปรับการตั้งค่าเสียงและวิดีโอได้อย่างไร

คุณสามารถใช้แท็บ การตั้งค่า ในซอฟต์แวร์ LifeCam ในการปรับคุณสมบัติเสียงและวิดีโอของ LifeCam ของคุณ หากคุณติดตั้งเว็บแคมไว้มากกว่าหนึ่งตัว คุณยังสามารถเลือกเว็บแคมที่คุณต้องการใช้ได้อีกด้วย

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณได้ตัดการเชื่อมต่อ LifeCam แล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หรือถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องรีเซ็ตการตั้งค่าของคุณก่อน LifeCam ของคุณจึงจะทำงานได้อย่างถูกต้อง

เปลี่ยนการตั้งค่าวิดีโอ

 1. เปิดแดชบอร์ด LifeCam แล้วคลิกแท็บ Settings (การตั้งค่า)
 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนความละเอียดของรูปถ่ายและวิดีโอ ให้เลือกความละเอียดจากรายการ ความละเอียด

  หมายเหตุ

  การตั้งค่าสำหรับคุณภาพวิดีโอที่ดีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่ และแสงกับเสียงแวดล้อม คุณอาจต้องปรับความละเอียดหลายครั้งก่อนที่จะพบความละเอียดที่ดีที่สุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. หากต้องการย่อภาพกะพริบให้เล็กที่สุด บนแท็บ การตั้งค่า ในส่วน ย่อภาพกะพริบเล็กที่สุด ให้คลิก กะพริบ

ใช้งานวิดีโอคุณภาพสูงด้วย LifeCam และ TrueColor (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

เมื่อคุณใช้ Microsoft LifeCam ที่สนับสนุน TrueColor คุณจะได้รับวิดีโอที่สดใสและมีสีสันโดยอัตโนมัติ

 • หากต้องการใช้งานวิดีโอคุณภาพสูงที่มี TrueColor โดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย TrueColor
 • หากต้องการปิด TrueColor ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย TrueColor ออก

ใช้งานวิดีโอคุณภาพสูงในเกือบทุกสภาพแสงด้วย LifeCam และเทคโนโลยี TrueColor + ClearFrame (บางรุ่นเท่านั้น)

เมื่อคุณใช้ Microsoft LifeCam ที่สนับสนุนเทคโนโลยี TrueColor + ClearFrame คุณจะได้รับวิดีโอที่สดใสและมีสีสันโดยอัตโนมัติในเกือบทุกสภาพแสง รวมถึงในที่มีแสงคุณภาพต่ำด้วย

 • หากต้องการใช้งานวิดีโอคุณภาพสูงที่มีเทคโนโลยี TrueColor + ClearFrame โดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย TrueColor + ClearFrame Technology
 • หากต้องการปิด TrueColor + ClearFrame Technology ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

เปลี่ยนความละเอียดของ LifeCam

คุณสามารถเปลี่ยนความสะเอียดสำหรับรูปถ่ายและวิดีโอที่จับภาพไว้ด้วย LifeCam ได้ ความละเอียดเป็นปริมาณข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ ซึ่งวัดเป็นพิกเซล ความละเอียดต่ำ (เช่น 160 x 120 พิกเซล) ทำให้ภาพปรากฏมีขนาดเล็กกว่า ความละเอียดสูงขึ้น (เช่น 320 x 240 พิกเซล) ทำให้ภาพปรากฏมีขนาดใหญ่กว่า เมื่อคุณตั้งค่าความละเอียดของรูปถ่ายสูงสุด ความละเอียดของวิดีโอจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปถ่ายความละเอียดต่ำ: (160 x 120 พิกเซล)

lowres

ตัวอย่างรูปถ่ายความละเอียดสูงขึ้น: (320 x 240 พิกเซล)

highres

มีตัวเลือกหลายตัวสำหรับความละเอียดของรูปถ่ายและวิดีโอ และความละเอียดสูงสุดของรูปถ่ายจะขึ้นกับรุ่นของ LifeCam ตามปกติ ความละเอียดของรูปถ่ายจะเหมือนกับความละเอียดเริ่มต้นของวิดีโอสำหรับเว็บแคมของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้ความละเอียดสูงสุดในการถ่ายรูปหากตั้งใจว่าจะพิมพ์ภาพออกมา

หากต้องการเปลี่ยนความละเอียดของ LifeCam

 1. คลิกลูกศรทางด้านขวาของหน้าต่าง LifeCam เพื่อเปิดแดชบอร์ด LifeCam
 2. คลิกแท็บ Settings (การตั้งค่า)
 3. ในรายการ เลือกความละเอียดของรูปถ่ายและวิดีโอ ภายใต้ ความละเอียด ให้คลิกความละเอียดที่คุณต้องการ

การใช้เว็บแคม LifeCam หลายตัว

หากคุณใช้เว็บแคม LifeCam มากกว่าหนึ่งตัว และต้องการสลับระหว่างแต่ละตัว:

 1. คลิกลูกศรทางด้านขวาของหน้าต่าง LifeCam เพื่อเปิดแดชบอร์ด LifeCam
 2. คลิกแท็บ Settings (การตั้งค่า)
 3. จากรายการ Select a Webcam (เลือกเว็บแคม) เลือกเว็บแคมที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณได้ตัดการเชื่อมต่อ LifeCam แล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หรือถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องรีเซ็ตการตั้งค่าของคุณก่อน LifeCam ของคุณจึงจะทำงานได้อย่างถูกต้อง
Microsoft