วิธีการ: เว็บแคม

วิดีโอที่ส่งเป็นกระแสข้อมูลแบบสดคืออะไร

วิดีโอที่ส่งเป็นกระแสข้อมูลแบบสดคือภาพวิดีโอจาก LifeCam ที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ วิดีโอที่ส่งเป็นกระแสข้อมูลแบบสด:

  • แสดงให้คุณเห็นวิธีที่ภาพวิดีโอจะปรากฏเมื่อคุณจับภาพคลิปวิดีโอหรือเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ
  • ระบุว่า LifeCam ของคุณกำลังทำงานถูกต้อง และพร้อมสำหรับการใช้งานหรือไม่

คุณสามารถใช้วิดีโอที่ส่งกระแสข้อมูลแบบสดในการตรวจดูการจัดตำแหน่งของ LifeCam ของคุณ และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและปุ่มควบคุม LifeCam คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเห็นได้โดยการย้ายตัว LifeCam หรือโดยการใช้ Microsoft LifeCam Dashboard
เมื่อคุณพอใจกับวิดีโอที่ส่งกระแสข้อมูลแบบสดแล้ว คุณสามารถใช้ LifeCam ของคุณสำหรับการสนทนาทางวิดีโอ และเพื่อจับภาพคลิปวิดีโอ คลิปเสียง และถ่ายภาพได้

หมายเหตุ

  • ไฟของ LifeCam จะระบุว่ากำลังมีการส่งวิดีโอที่ส่งกระแสข้อมูลแบบสดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่
  • เมื่อคุณจะเริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอ คุณต้องปิดหน้าต่าง LifeCam เพื่อส่งกระแสข้อมูลวิดีโอไปยังโปรแกรมที่ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ถ้าคุณไม่ปิดหน้าต่าง LifeCam วิดีโอจะส่งกระแสข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์ LifeCam อย่างต่อเนื่อง และคุณจะไม่สามารถทำการสนทนาทางวิดีโอได้

Microsoft