วิธีการ: เว็บแคม

ฉันจะทำการสนทนาทางวิดีโอได้อย่างไร

การสนทนาทางวิดีโอเป็นการสนทนาสดทางวิดีโอ แบบหนึ่งต่อหนึ่งบนเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต การสนทนาทางวิดีโอดีกว่าการส่งอีเมล การส่งข้อความ และการโทรทางไกล เพราะช่วยเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล และนำผู้คนมาใกล้ชิดกัน โดยให้คุณทั้งเห็นและได้ยินคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งได้ในเวลาจริง
การสนทนาทางวิดีโอทำได้ง่ายเหมือนการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที การใช้เว็บแคม คอมพิวเตอร์ของคุณ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (เช่น Windows Live Messenger หรือ Skype) คุณสามารถใช้การสนทนาทางวิดีโอดำเนินความสัมพันธ์ทั้งทางใกล้และทางไกลกับครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนร่วมงานโดยไม่ต้องออกจากบ้าน
ตามปกติจะไม่มีค่าธรรมเนียมการติดต่อระยะไกลหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาทางวิดีโอ เพราะซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ในการส่งเสียงและวิดีโอ

การสนทนาทางวิดีโอเป็นกลุ่ม
การสนทนาทางวิดีโอเป็นกลุ่มเป็นการสนทนาสดทางวิดีโอแบบหนึ่งต่อหลายคนบนเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
ในกรณีส่วนใหญ่ การสนทนาทางวิดีโอจะเกิดขึ้นระหว่างสองฝ่าย/คอมพิวเตอร์สองเครื่อง คือ คุณกับบุคคลที่คุณติดต่อ หรือผู้ที่ติดต่อคุณ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีบางโปรแกรม (เช่น Skype) อนุญาตให้ทำการสนทนาทางวิดีโอเป็นกลุ่มระหว่างหลายฝ่าย/คอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่อยู่ต่างสถานที่กันได้
ดูในเอกสารคู่มือสำหรับซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีเพื่อหาว่ารองรับการสนทนาทางวิดีโอเป็นกลุ่มหรือไม่

สิ่งที่จำเป็นต้องมี
ในการทำการสนทนาทางวิดีโอ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • เว็บแคม
 • ชุดหูฟังหรือลำโพงและไมโครโฟนในคอมพิวเตอร์ของแต่ละคน
 • โปรแกรมไคลเอนต์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่รองรับวิดีโอ ได้แก่ Windows Live Messenger, Skype, iChat, หรือ Google Talk เป็นต้น

คุณและผู้เข้าร่วมสนทนาคนอื่นๆ อาจมีเว็บแคม คอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่างชนิดกัน แต่ก็ควรใช้โปรแกรมไคลเอนต์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีโปรแกรมเดียวกันทั้งหมด และต้องแน่ใจว่าได้ใส่เพื่อนร่วมสนทนาแต่ละคนหรือใส่รายชื่อผู้ติดต่อแล้ว การทำเช่นนี้จะทำให้คุณหาคนอื่นทางออนไลน์และเริ่มการสนทนาทางวิดีโอได้ง่ายขึ้น

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. สร้างรายชื่อผู้ติดต่อหรือเพื่อนร่วมสนทนา
 3. หาคนที่คุณต้องการสนทนา
 4. เริ่มทำการสนทนาทางวิดีโอ

ถ้าคุณพร้อมเข้าร่วมในการสนทนาด้วยการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้ใช้คนอื่น ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ เมื่อบุคคลที่อยู่อีกด้านหนึ่งยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ คุณก็เริ่มสนทนาได้แล้ว

หมายเหตุ
คุณจะไม่สามารถทำการสนทนาทางวิดีโอถ้าผู้ที่คุณต้องการสนทนา

 • ไม่ได้ติดตั้งเว็บแคม
 • ไม่มีซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีโปรแกรมเดียวกัน หรือ
 • กำลังออฟไลน์

Microsoft