การแก้ไขปัญหา: คีย์บอร์ด

ฉันจะจัดการการเชื่อมต่อไร้สายผ่านการตั้งค่าซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ได้อย่างไร

หากคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth® คุณสามารถเลือกว่าจะจัดการการเชื่อมต่อไร้สายด้วยซอฟต์แวร์หรือด้วยฮาร์ดแวร์ได้

หากต้องการจัดการการเชื่อมต่อไร้สายผ่านการตั้งค่าซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์

  1. ใช้เมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่าเพื่อเริ่มใช้ IntelliPoint
  2. เลือกแท็บ 'ไร้สาย'
  3. ใต้ 'Bluetooth' ให้คลิก 'ขั้นสูง'

โหมด Bluetooth

จะใช้โหมดนี้เมื่อใด

โหมด Bluetooth ที่จัดการด้วยซอฟต์แวร์

ใช้โหมดนี้เมื่อคุณแบ่งใช้เมาส์ร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง

ซอฟต์แวร์จะกำหนดค่าโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ คุณสามารถย้ายเมาส์และตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือกำหนดค่าอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง

โหมด Bluetooth ที่จัดการด้วยฮาร์ดแวร์

ใช้โหมดนี้เมื่อคุณใช้เมาส์กับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง

ตัวรับส่งสัญญาณของคุณทำหน้าที่เหมือนวิทยุแบบ Bluetooth มาตรฐานเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์และจะส่งผลให้ไม่มีการหน่วงเวลา

Microsoft