Basic Optical Mouse

Basic Optical Mouse

หมายเลขชิ้นส่วน: P58-00043

สี:

สีดำ
สีขาว

370 THBSRP

Basic Optical Mouse

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์

การควบคุมที่สะดวกสบายและแม่นยำ

รับประโยชน์จากคุณสมบัติอันยอดเยี่ยม เช่น การออกแบบที่รองรับมือทั้งสองข้างและยกระดับความสร้างสรรค์ของคุณให้ถึงขีดสุดโดยไม่ต้องจ่ายแพง ด้วยเมาส์นี้ คุณจะสามารถวางใจกับเทคโนโลยีออปติคัลเพื่อการควบคุมที่ราบรื่นและแม่นยำได้ ใช้ล้อเลื่อนเพื่อการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมั่นใจ และใช้ปุ่มแบบกำหนดเองได้สำหรับการเข้าถึงเพียงคลิกเดียวเพื่อใช้งานเอกสาร ไฟล์เพลง หรือฟังก์ชันต่างๆ ที่คุณใช้งานประจำ

Basic Optical Mouse

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติหลัก
1

เทคโนโลยีออพติคัล

นาวิเกตได้เร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น เซนเซอร์ออพติคอลจับทิศทางการเคลื่อนไหวบนพื้นผิวได้เกือบทุกแบบ

2

เลื่อนได้เร็วยิ่งขึ้น

เลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆ ในเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แถบเลื่อนบนหน้าจอ

3

ใช้งานได้อย่างสบายทั้งสองมือ

ใช้เมาส์ด้วยมือขวาหรือซ้าย การออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งสองมือช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างสบายไม่ว่าจะใช้มือข้างไหน

4

ปุ่มแบบกำหนดค่าได้

เข้าถึงสื่อ โปรแกรม และไฟล์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

Device Stage

เข้าถึงงานทั่วไปต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ การลงทะเบียน การตั้งค่า และอีกมากมายสำหรับอุปกรณ์ยอดนิยมต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้อง เครื่องพิมพ์ และเมาส์ แป้นพิมพ์ และผลิตภัณฑ์เว็บแคม

การออกแบบตามหลักการยศาสตร์

ชี้และคลิกได้สะดวก การออกแบบตามหลักการยศาสตร์ช่วยให้คุณทำงานได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกปวดเมื่อย

ความต้องการของระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows | คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh

คอมพิวเตอร์/ระบบปฏิบัติการ

Microsoft Windows® 8.1, Windows 8, Windows 7

อื่นๆ

พอร์ต USB

คอมพิวเตอร์/ระบบปฏิบัติการ

Mac OS X v.10.1–10.4.X (ยกเว้น Mac OS X v. 10.0)

อื่นๆ

พอร์ต USB

Basic Optical Mouse

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติหลัก

Basic Optical Mouse

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติหลัก
1

เทคโนโลยีออพติคัล

นาวิเกตได้เร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น เซนเซอร์ออพติคอลจับทิศทางการเคลื่อนไหวบนพื้นผิวได้เกือบทุกแบบ

2

เลื่อนได้เร็วยิ่งขึ้น

เลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆ ในเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แถบเลื่อนบนหน้าจอ

3

ใช้งานได้อย่างสบายทั้งสองมือ

ใช้เมาส์ด้วยมือขวาหรือซ้าย การออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งสองมือช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างสบายไม่ว่าจะใช้มือข้างไหน

4

ปุ่มแบบกำหนดค่าได้

เข้าถึงสื่อ โปรแกรม และไฟล์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

Device Stage

เข้าถึงงานทั่วไปต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ การลงทะเบียน การตั้งค่า และอีกมากมายสำหรับอุปกรณ์ยอดนิยมต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้อง เครื่องพิมพ์ และเมาส์ แป้นพิมพ์ และผลิตภัณฑ์เว็บแคม

การออกแบบตามหลักการยศาสตร์

ชี้และคลิกได้สะดวก การออกแบบตามหลักการยศาสตร์ช่วยให้คุณทำงานได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกปวดเมื่อย

ความต้องการของระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows | คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh

คอมพิวเตอร์/ระบบปฏิบัติการ

Microsoft Windows® 8.1, Windows 8, Windows 7

อื่นๆ

พอร์ต USB

คอมพิวเตอร์/ระบบปฏิบัติการ

Mac OS X v.10.1–10.4.X (ยกเว้น Mac OS X v. 10.0)

อื่นๆ

พอร์ต USB

Basic Optical Mouse

คุณใช้ระบบปฏิบัติการใด

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ภาษา:

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ภาษา:

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 32 บิต (exe)

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ภาษา:

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows 7 (exe)

PS/2

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ภาษา:

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

EXE

ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.3 64 บิต (exe)

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ภาษา:

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 64 บิต สำหรับ Windows XP (exe)

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ภาษา:

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

EXE

IntelliPoint 6.31 สำหรับ Windows 2000 (SP4 หรือสูงกว่า) (exe)

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ภาษา:

EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 64 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ภาษา:

EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2
EXE

IntelliPoint 7.1 32 บิต สำหรับ Windows Vista (exe)

PS/2

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ภาษา:

EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB
EXE

IntelliPoint 8.2 32 บิต สำหรับ Windows XP (exe) Readme: pdfxps

USB

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ภาษา:

DMG

IntelliPoint 8.2 สำหรับ Mac (dmg)

DMG

IntelliPoint 8.2 สำหรับ Mac (dmg)

DMG

IntelliPoint 8.2 สำหรับ Mac (dmg)

DMG

IntelliPoint 8.2 สำหรับ Mac (dmg)

DMG

IntelliPoint 8.2 สำหรับ Mac (dmg)

DMG

IntelliPoint 8.2 สำหรับ Mac (dmg)

DMG

IntelliPoint 8.2 สำหรับ Mac (dmg)

คู่มือ

ภาษา:

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกัน (pdf)

XPS

การรับประกัน (xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

PDF

การรับประกันแบบจำกัด (pdf)

XPS

การรับประกันแบบจำกัด (xps)

PDF

คู่มือผลิตภัณฑ์ (pdf)

XPS

คู่มือผลิตภัณฑ์ (xps)

PDF

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) (pdf)

PDF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (103 KB pdf)

XPS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (169 KB xps)

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์:

หรือโทร: 1-800-Microsoft (642-7676)

Microsoft