ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์

จะอัปเกรดเป็น Windows 10 หรือ

ใช้ตารางความเข้ากันได้ เพื่อค้นพบผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ค้นหาตามผลิตภัณฑ์

หรือ

ค้นหาตามระบบปฏิบัติการ

หมายเหตุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้แสดงในรายการแบบหล่นลงข้างบน คือ
ผลิตภัณฑ์ Microsoft Hardware หลายอย่างที่ไม่ได้บอกว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการระบบของ Windows 10 นั้น อย่างน้อยจะมีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานใน Windows 10 แต่อาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง

เราจะปรับปรุงข้อมูลของเราและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โปรดกลับมาตรวจสอบบ่อยๆ

Microsoft