ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์

ค้นหาว่าผลิตภัณฑ์ใดเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ

ค้นหาตามผลิตภัณฑ์

หรือ

ค้นหาตามระบบปฏิบัติการ

หรือตรวจสอบเพื่อดูวิธีที่คุณสมบัติเฉพาะของเมาส์และคีย์บอร์ดทำงานกับ Windows 8 ซึ่งได้แก่

เมาส์ >คีย์บอร์ด >

หมายเหตุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้แสดงในรายการแบบหล่นลงข้างบน คือ
ผลิตภัณฑ์ Microsoft Hardware หลายอย่างที่ไม่ได้บอกว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการระบบของ Windows 8 นั้น อย่างน้อยจะมีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานใน Windows 8 แต่อาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง

เราจะปรับปรุงข้อมูลของเราและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โปรดกลับมาตรวจสอบบ่อยๆ

Microsoft