Tips_Tricks_hero

เคล็ดลับและกลเม็ดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ข้อมูลที่ช่วยประหยัดเวลาในการใช้งานผลิตภัณฑ์ Hardware ของคุณ

แป้นพิมพ์ลัด

คีย์บอร์ดทุกรุ่นของ Microsoft พร้อมใช้งานทางลัดสำหรับ Windows และแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Microsoft ต่อไปนี้เป็นสรุปทางลัดส่วนหนึ่งที่ใช้งานบ่อยที่สุด

ปรับปรุงไดรเวอร์ของคุณ

แป้น

การดำเนินการ

อุปกรณ์ที่เข้ากันได้

F1

แสดงวิธีใช้

ทั้งหมด

F2

เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก

ทั้งหมด

F3

ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์

ทั้งหมด

F10

เปิดใช้งานแถบเมนูในโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ทั้งหมด

Ctrl + A

เลือกรายการทั้งหมดในเอกสารหรือหน้าต่าง

ทั้งหมด

Ctrl + C

คัดลอกรายการที่เลือก

ทั้งหมด

Ctrl + D

เพิ่มเว็บเพจในรายการโปรดของคุณ

ทั้งหมด

Ctrl + J

เปิดตัวจัดการดาวน์โหลด

ทั้งหมด

Ctrl + L

เน้นข้อความในแถบที่อยู่

ทั้งหมด

Ctrl + V

วางรายการที่เลือก

ทั้งหมด

Ctrl + X

ตัดรายการที่เลือก

ทั้งหมด

Ctrl + Z

เลิกทำการกระทำ

ทั้งหมด

Ctrl + Y

ทำการกระทำซ้ำ

ทั้งหมด

Ctrl + P

พิมพ์

ทั้งหมด

Ctrl + Esc

เปิดเมนูเริ่ม

ทั้งหมด

Ctrl + ลูกศรขวา

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของคำถัดไป

ทั้งหมด

Ctrl + ลูกศรซ้าย

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้า

ทั้งหมด

Ctrl + ลูกศรลง

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป

ทั้งหมด

Ctrl + ลูกศรขึ้น

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้า

ทั้งหมด

Ctrl + Shift + แป้นลูกศรใดก็ได้

เลือกกลุ่มข้อความ

ทั้งหมด

Ctrl + แป้นลูกศรใดก็ได้ + Spacebar

เลือกหลายรายการในหน้าต่างเดียวหรือบนเดสก์ท็อป

ทั้งหมด

Ctrl + ล้อเลื่อนของเมาส์

เปลี่ยนขนาดของไอคอนบนเดสก์ท็อป

ทั้งหมด

Ctrl + Alt + Tab

ใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับระหว่างรายการที่เปิดอยู่

ทั้งหมด

Ctrl + Shift + Escape

เปิดตัวจัดการงาน

ทั้งหมด

Alt

แสดงแถบเมนู หลังจากทำการเลือกแล้ว แถบเมนูจะหายไป

ทั้งหมด

Alt + Home

ไปยังโฮมเพจของคุณ

ทั้งหมด

Alt + C

ดูรายการโปรด ฟีด และประวัติการเรียกดูของคุณ

ทั้งหมด

Alt + F4

ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ทั้งหมด

Alt + Spacebar

เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

ทั้งหมด

Alt + Tab

สลับระหว่างโปรแกรมที่เปิดอยู่

ทั้งหมด

Shift + Delete

ลบรายการที่เลือกโดยไม่ย้ายไปยังถังรีไซเคิล การลบครั้งแรก/อย่างถาวร

ทั้งหมด

Shift + แป้นลูกศรใดก็ได้

เลือกมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่างเดียวหรือบนเดสก์ท็อป หรือเลือกข้อความภายในเอกสาร

ทั้งหมด

Shift + F10

เปิดเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก (เช่น การคลิกขวาที่เมาส์)

ทั้งหมด

แป้นโลโก้ Windows

เปิดเมนูเริ่ม

ทั้งหมด

แป้นโลโก้ Windows + D

ย้ายทุกอย่างออกไปและแสดงเดสก์ท็อป

ทั้งหมด

แป้นโลโก้ Windows + E

เปิด Windows Explorer

ทั้งหมด

แป้นโลโก้ Windows + F

ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์

ทั้งหมด

แป้นโลโก้ Windows + M

ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด

ทั้งหมด

แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรลง

ย่อหน้าต่างให้เล็กสุด

ทั้งหมด

แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรขึ้น

ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด

ทั้งหมด

แป้นโลโก้ Windows + L

ล็อกคอมพิวเตอร์ (โดยไม่ใช้ ctrl + alt + delete)

ทั้งหมด

Shift + แป้นโลโก้ Windows + M

เลิกทำการย่อทั้งหมดให้เล็กสุด

ทั้งหมด

แป้นโลโก้ Windows + Tab

วนรอบปุ่มแถบงาน

ทั้งหมด

แป้นโลโก้ Windows + F1

เปิดวิธีใช้

ทั้งหมด

ทางลัดของเมาส์

เมาส์จาก Microsoft Hardware ทำอะไรได้มากกว่าการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมา อ่านข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับฟังก์ชันเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของ

ปรับปรุงไดรเวอร์ของคุณ

ปุ่ม

การดำเนินการ

อุปกรณ์ที่เข้ากันได้

คลิกซ้าย

คลิก คลิกสองครั้ง ลากแล้วปล่อย

ทั้งหมด

คลิกขวา

ดึงเมนูลง

ทั้งหมด

ล้อเลื่อน

เลื่อนในแนวตั้งโดยเลื่อนล้อขึ้นหรือลง

Arc Mouse

Sculpt Comfort Mouse

Bluetooth Notebook Mouse 5000

Wireless Mouse 2000

Wireless Mobile Mouse 1000

Wireless Mobile Mouse 3000

Wireless Mobile Mouse 3500

Wireless Mobile Mouse 4000

Wireless Mouse 5000

Comfort Mouse 3000

Comfort Mouse 4500

Comfort Mouse 6000

Basic Optical Mouse 500

Compact Optical Mouse 500

ล้อที่เอียงได้

เลื่อนในแนวตั้งโดยเลื่อนล้อขึ้นหรือลง เลื่อนในแนวนอนโดยคลิกล้อไปทางซ้ายหรือขวา

Sculpt Comfort Mouse

Sculpt Mobile Mouse

Wireless Mouse 2000

Comfort Mouse 4500

ล้อเลื่อนพร้อม Flip 3D ใน Windows 7

สลับหน้าต่างที่เปิดอยู่ได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิก

Wireless Mobile Mouse 4000+

Windows 7

ปุ่มย้อนกลับ

คลิกเพื่อควบคุมทิศทางระหว่างโฟลเดอร์หรือเว็บเพจ

Bluetooth Notebook Mouse 5000

ปุ่มแบบกำหนดค่าได้

กำหนดค่าทั้งสี่ปุ่มให้เข้ากับการทำงานของคุณ

Arc Mouse

แถบสัมผัสตรงกลาง

การเลื่อนด้วยการกวาดนิ้วแบบ 4 ทิศทาง เลื่อนผ่านเอกสารและเว็บเพจด้วยคุณลักษณะใหม่ของ Windows 8 เลื่อนหน้าจอช้าๆ ด้วยการใช้นิ้วกวาดเบาๆ หรือตวัดผ่านเร็วๆ แล้วแตะเพื่อหยุดดู

Explorer Touch Mouse

Arc Touch Mouse

Sculpt Touch Mouse

Wedge Touch Mouse

พื้นผิวสัมผัส

พื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถเลื่อนแบบ 4 ทิศทาง เลื่อนหน้าจอช้าๆ ด้วยการใช้นิ้วกวาดเบาๆ หรือตวัดผ่านเร็วๆ แตะเพื่อหยุดดูหรือเลือก

Touch Mouse

Wedge Touch Mouse

พื้นผิวสัมผัส + Windows 8

หนึ่งนิ้ว - จัดการเนื้อหา

เลื่อนหนึ่งนิ้วเพื่อจัดการเนื้อหา

เลื่อนไปทิศทางใดก็ได้เพื่อเลื่อนดู

ตวัดไปทิศทางใดก็ได้เพื่อเลื่อนดูแบบเร็ว

สองนิ้ว - จัดการโปรแกรม

เลื่อนสองนิ้วเพื่อจัดการโปรแกรม

สามนิ้ว - ซูม

เลื่อนสามนิ้วเพื่อซูม

เลื่อนไปข้างหน้าเพื่อซูมเข้า

เลื่อนย้อนกลับเพื่อซูมออก

หัวแม่มือ - เลื่อนผ่านโปรแกรม

เลื่อนไปทางขวาเพื่อไปข้างหน้า เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อย้อนกลับ

Touch Mouse

Wedge Touch Mouse

พื้นผิวสัมผัส + Windows 7

หนึ่งนิ้ว:

เลื่อน ตวัด หรือแพนไปตามทิศทางต่างๆ เพื่อการนาวิเกตอย่างรวดเร็ว

เลื่อนหน้าจอช้าๆ ด้วยการใช้นิ้วกวาดเบาๆ หรือตวัดผ่านเร็วๆ แล้วแตะเพื่อหยุดดู

สองนิ้ว:

เลื่อนชิดกันเพื่อดูหน้าต่างแบบเคียงข้างกัน หรือเพื่อย่อและขยาย

สามนิ้ว:

แสดงหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดหรือเปิดเผยให้เห็นเดสก์ท็อปของคุณ

หัวแม่มือ: ใช้หัวแม่มือปัดเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ

Touch Mouse

แท็บสัมผัสของ Windows

กดเพื่อดูหน้าจอเริ่ม กวาดนิ้วเพื่อวนรอบโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดของคุณ

Sculpt Comfort Mouse

ปุ่ม Windows

กดเพื่อดูหน้าจอเริ่ม

Sculpt Mobile Mouse

Microsoft