ความเข้ากันได้ของคุณสมบัติเมาส์

ค้นหาว่าผลิตภัณฑ์ใดเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ

ค้นหาตามผลิตภัณฑ์

หรือ

ค้นหาตามระบบปฏิบัติการ

หรือตรวจสอบเพื่อดูวิธีที่คุณสมบัติเฉพาะของเมาส์และคีย์บอร์ดทำงานกับ Windows 8 ซึ่งได้แก่

เมาส์ >คีย์บอร์ด >

คุณสมบัติ

Windows 8

Windows RT

หน้าจอเริ่มต้น

เดสก์ท็อป

หน้าจอเริ่มต้น

เดสก์ท็อป

ปุ่มซ้าย

m_leftbutton ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

คลิก

checkmark

คลิก

checkmark

คลิก

checkmark

คลิก

ปุ่มขวา

m_rightbutton ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

คลิกขวา

checkmark

คลิกขวา

checkmark

คลิกขวา

checkmark

คลิกขวา

ปุ่มล้อ

m_wheelbutton ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

เลื่อน

checkmark

เลื่อน

checkmark

เลื่อน

checkmark

เลื่อน

ปุ่มข้างด้านซ้าย

m_leftsidebutton ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

ทำการย้อนกลับใน Internet Explorer

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

ทำการย้อนกลับใน Internet Explorer

xmark

เข้ากันไม่ได้

ปุ่มข้างด้านขวา

m_rightsidebutton ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

ทำการไปข้างหน้าใน Internet Explorer

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

ทำการไปข้างหน้าใน Internet Explorer

xmark

เข้ากันไม่ได้

แท็บตรงกลาง

m_middletap ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

เปิดใช้งานการเลื่อนอิสระ

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

dash

เข้ากันไม่ได้บนหน้าจอเริ่มต้น, ขึ้นกับโปรแกรม

xmark

เข้ากันไม่ได้

ปุ่มด้านล่าง

m_bottom_button ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

เลื่อนหน้าลง

checkmark

เลื่อนหน้าลง, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

เลื่อนหน้าลง

checkmark

เลื่อนหน้าลง

ปุ่มด้านบน

m_top_button ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

เลื่อนหน้าขึ้น

checkmark

เลื่อนหน้าขึ้น, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

เลื่อนหน้าขึ้น

checkmark

เลื่อนหน้าขึ้น

ปุ่มสำหรับนิ้วหัวแม่มือปุ่มใหญ่

m_lg_thumbbutton ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

ทำการย้อนกลับใน Internet Explorer

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

ทำการย้อนกลับใน Internet Explorer

xmark

เข้ากันไม่ได้

ปุ่มสำหรับนิ้วหัวแม่มือปุ่มเล็ก

m_sm_thumbbutton ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

ทำการไปข้างหน้าใน Internet Explorer

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

ทำการไปข้างหน้าใน Internet Explorer

xmark

เข้ากันไม่ได้

กวาดนิ้ว 1 นิ้วแนวนอน

m_1finger_swipe_h ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

เลื่อน

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

xmark

เข้ากันไม่ได้

xmark

เข้ากันไม่ได้

กวาดนิ้ว 1 นิ้วแนวตั้ง

m_1finger_swipe_v ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

เลื่อน

checkmark

เลื่อน

checkmark

เลื่อน

checkmark

เลื่อน

กวาดนิ้วหัวแม่มือลง

m_htumbdown_swipe ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

ทำการย้อนกลับใน Internet Explorer

checkmark

ย้อนกลับใน IE/Explorer, ขึ้นกับโปรแกรม

xmark

เข้ากันไม่ได้

xmark

เข้ากันไม่ได้

กวาดนิ้วหัวแม่มือขึ้น

m_htumbup_swipe ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

ทำการไปข้างหน้าใน Internet Explorer

checkmark

ไปข้างหน้าใน IE/Explorer, ขึ้นกับโปรแกรม

xmark

เข้ากันไม่ได้

xmark

เข้ากันไม่ได้

กวาดนิ้ว 2 นิ้วขึ้น

m_2finger_swipe_up ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

ย่อเล็กสุด

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

เลื่อนขึ้นแนวตั้ง

checkmark

เลื่อนขึ้นแนวตั้ง

กวาดนิ้ว 2 นิ้วลง

m_2finger_swipe_down ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

ขยายใหญ่สุด

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

เลื่อนลงแนวตั้ง

checkmark

เลื่อนลงแนวตั้ง

กวาดนิ้ว 2 นิ้วไปทางซ้าย

m_2finger_swipe_left ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

แสดงหน้าจอต่างๆ ของ Windows 8

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

เลื่อนขึ้น

checkmark

เลื่อนขึ้น

กวาดนิ้ว 2 นิ้วไปทางขวา

m_2finger_swipe_right ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

สลับไปมาระหว่างโปรแกรมต่างๆ ที่เปิดอยู่

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

เลื่อนลง

checkmark

เลื่อนลง

กวาดนิ้ว 3 นิ้วลง

m_3finger_swipe_down ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

ซูมออก/ขยายใหญ่สุดให้โปรแกรมทั้งหมด

dash

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

เลื่อนขึ้นแนวตั้ง

checkmark

เลื่อนขึ้นแนวตั้ง

กวาดนิ้ว 3 นิ้วขึ้น

m_3finger_swipe_up ดูภาพเต็มขนาด
checkmark

ซูมเข้า/ย่อเล็กสุดให้โปรแกรมทั้งหมด

xmark

ไม่ทำอะไรบนเดสก์ท็อป, ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

checkmark

เลื่อนลงแนวตั้ง

checkmark

เลื่อนลงแนวตั้ง

* ด้วยซอฟต์แวร์ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ 2.0 คุณสมบัติบางอย่างขึ้นกับโปรแกรมประยุกต์

หมายเหตุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้แสดงในรายการแบบหล่นลงข้างบน คือ
ผลิตภัณฑ์ Microsoft Hardware หลายอย่างที่ไม่ได้บอกว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการระบบของ Windows 8 นั้น อย่างน้อยจะมีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานใน Windows 8 แต่อาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง

เราจะปรับปรุงข้อมูลของเราและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โปรดกลับมาตรวจสอบบ่อยๆ

Microsoft