feature_keyboard_taskbar_hero_945_400

เกี่ยวกับ Windows 7 และ Taskbar Favorites

หากต้องการใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของ Windows 7 คีย์บอร์ดของเราคือคำตอบ

คุณต้องการทำงานกับคอมพิวเตอร์ให้ผ่อนคลายมากขึ้นและไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ ปุ่ม Taskbar Favorites ใหม่ีทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

ภาพปุ่มแถบงานบนคีย์บอร์ด

แถบงานบนคีย์บอร์ด

เข้าถึงโปรแกรม เช่น Mail, Internet Explorer หรือโฟลเดอร์ Library Documents ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการกดปุ่มปุ่มเดียว ปุ่ม Taskbar Favorites ใหม่จะจับคู่กับตำแหน่งของแอปพลิเคชันบนแถบงานของ Windows


									ภาพปุ่มแถบงานบนคีย์บอร์ด

มีการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับตำแหน่งของแอปพลิเคชัน

คุณสมบัติของ Taskbar Favorites จะทราบได้เองเมื่อคุณจัดเรียงตำแหน่งของแอปพลิเคชันบนแถบงานของ Windows โดยการคลิกและลาก แป้นลัดจะค้นหาโปรแกรมโดยอัตโนมัติเอง โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมใหม่

สำรวจผลิตภัณฑ์ที่มี Taskbar Favorites

Microsoft