Chương trình Cấp phép Quyền sở hữu Trí tuệ của Microsoft Hardware

Cấp phép IP của Microsoft

Microsoft cung cấp chương trình cấp phép quyền sở hữu trí tuệ (IP) linh hoạt cho danh mục công nghệ ngày càng tăng cho công ty được cấp phép trong lĩnh vực thiết bị điện tử gia dụng

Kể từ khi Microsoft giới thiệu chương trình Cấp phép Quyền sở hữu Trí tuệ Công nghệ Phần cứng chú trọng vào các nhãn hiệu Bán lẻ, OEM và Nhà sản xuất theo Hợp đồng, có thể thấy các công nghệ của Microsoft trong nhiều sản phẩm ngoại vi cho máy tính của bên thứ ba. Microsoft hợp tác với các công ty được cấp phép trong ngành của chúng tôi, chú trọng cải tiến trong khi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Microsoft khuyến khích thành công được chia sẻ bằng cách mở ra các cơ hội tạo doanh thu cho đối tác và công ty được cấp phép của Microsoft

  • Tiếp cận những cải tiến mới nhất
  • Tiết kiệm chi phí Phát triển Sản phẩm
  • Thị trường trực tuyến của Nhà sản xuất
  • Cung cấp cho khách hàng OEM/nhãn hiệu bán lẻ cơ hội lựa chọn tính năng và nhà cung cấp
  • Giảm thiểu rủi ro

Microsoft cung cấp một thị trường trực tuyến của nhà sản xuất, cho phép các nhà cung cấp được cấp phép kết nối với nhãn hiệu bán lẻ và khách hàng OEM

Thị trường của Nhà sản xuất là địa điểm đích cho các nhãn hiệu bán lẻ và OEM trên toàn cầu mong muốn tìm kiếm các nhà cung cấp được cấp phép công nghệ của Microsoft Hardware.

Microsoft