decorative icon product name, link and description price and details
עדכון
עדכון
Microsoft פרסמה את אוסף עדכונים 16. זוהי קבוצה מצטברת ובדוקה של עדכונים עבור Microsoft Dynamics CRM 2011. היא כוללת שיפורי ביצועים המקובצים יחד בחבילה אחת לצורך פריסה נוחה.
חינם
תאריך הפצה:
22/01/2014
עדכון
עדכון
עדכון זה מספק את מסנן דואר הזבל הכלול ב- Microsoft Office Outlook 2003 עם הגדרה עדכנית יותר של הודעות הדואר שיש להחשיב כהודעות זבל.
חינם
תאריך הפצה:
13/09/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
ב- Microsoft PowerPoint 2000 קיימת פגיעות אבטחה העלולה לאפשר לקוד שרירותי לפעול בעת פתיחת מסמך ששונה באופן זדוני. עדכון זה פותר פגיעות זו.
חינם
תאריך הפצה:
11/05/2009
עדכון
עדכון
זהו עדכון מהימנות.
חינם
תאריך הפצה:
25/04/2011
יישום
יישום
הפוך ממשק משתמש רב-לשוני לזמין בסביבה של Windows Server 2008 R2
חינם
תאריך הפצה:
21/02/2011
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
פגיעות באבטחה קיימת ב-Microsoft Excel 2002 שעלולה לאפשר לקוד זדוני לפעול בעת פתיחת מסמך שנוצר בזדוניות. עדכון זה מטפל בפגיעות זו.
חינם
תאריך הפצה:
13/03/2006
עדכון
עדכון
התקן עדכון זה כדי שתוכל להשתמש בתכונות 'אחסון משופר' ב- Windows Vista וב- Longhorn.
חינם
תאריך הפצה:
22/11/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק לא מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
13/12/2010
עדכון
עדכון
עדכון זה מסייע בהגנה מפני פגיעויות טעינה מראש של קובצי DLL ביישומי תוכנה במערכת Windows.
חינם
תאריך הפצה:
13/12/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק לא מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
08/02/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
קיימת פגיעות אבטחה ב- Microsoft Word 2010, מהדורת 32 סיביות, שעלולה לאפשר הפעלת קוד שרירותי בעת פתיחת קובץ שבו בוצעו שינויים זדוניים. עדכון זה פותר פגיעות זו.
חינם
תאריך הפצה:
07/10/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק לא מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
11/01/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מקומי מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
11/10/2010
עדכון
עדכון
התקן עדכון זה כדי להגביל ערכי הפעלה אוטומטית (AutoRun) בתיבת הדו-שיח 'הפעלה אוטומטית' (AutoPlay) לכונני תקליטורים ו-DVD בלבד.
חינם
תאריך הפצה:
24/08/2009
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק לא מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
12/10/2009
עדכון
עדכון
התקן עדכון זה כדי לפתור בעיות ב- Windows.
חינם
תאריך הפצה:
07/02/2011
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
09/12/2008
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
גורם תוקף עלול לנצל פרצה ב- Windows Script Engine על-ידי בניית דף אינטרנט, כך שכאשר המשתמש יבקר בו, יופעל קוד שייבחר על-ידי הגורם התוקף תוך שימוש באישורי המשתמש. הגורם התוקף יכול לארח את דף האינטרנט באתר אינטרנט, או לשלוח את הדף ישירות למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני.
חינם
תאריך הפצה:
13/06/2006
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהו בעיות אבטחה בפקדי ActiveX העלולות לאפשר לפורץ לסכן מערכת שבה פועל Microsoft Internet Explorer ולהשיג שליטה במערכת. באפשרותך לסייע בהגנה על המערכת שברשותך על-ידי התקנת עדכון זה של Microsoft. לאחר התקנת פריט זה, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב.
חינם
תאריך הפצה:
07/04/2008
מסמך
מסמך
הוראות עבור הורדה זו יהיו זמינות בעברית בקרוב. בכדי להעניק מידע זה מהר ככל האפשר, סיפקנו את ההוראות בשפה האנגלית.
חינם
תאריך הפצה:
20/10/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק לא מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
14/09/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
קיימת פגיעות אבטחה ב- Microsoft Office InfoPath 2007 שעלולה לאפשר הפעלת קוד שרירותי בעת פתיחת קובץ שבו בוצעו שינויים זדוניים.‬ עדכון זה פותר פגיעות זו.
חינם
תאריך הפצה:
04/06/2010
עדכון
עדכון
התקן עדכון זה כדי לפתור בעיה שבה תאריך כפול או שגוי מוצג בגאדג'ט לוח השנה בתיבה הצידית של Windows Vista.
חינם
תאריך הפצה:
23/10/2007
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ לסכן מערכת מבוססת Windows שפועל בה Microsoft .NET Framework ולהשיג גישה למידע.באפשרותך לסייע בהגנה על המחשב שלך על-ידי התקנת העדכון של Microsoft.לאחר התקנת פריט זה, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב.
חינם
תאריך הפצה:
27/09/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק לא מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
08/03/2010
עדכון
עדכון
עדכון זה מספק את מסנן דואר הזבל ב-Microsoft Office Outlook 2003, הכולל הגדרות עדכניות יותר, לפיהן הודעות דואר אלקטרוני נחשבות כהודעות זבל. עדכון זה הופץ בפברואר 2007.
חינם
תאריך הפצה:
12/02/2007
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק לא מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
10/01/2011
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ לסכן מערכת מבוססת Windows ולהשיג שליטה במערכת.
חינם
תאריך הפצה:
12/07/2004
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק לא מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
12/04/2010
Service Pack
Service Pack
Project Server 2003 Service Pack 1 מכיל שיפורים משמעותיים באבטחה, ביציבות ובביצועים.
חינם
תאריך הפצה:
27/07/2004
Service Pack
Service Pack
Service Pack 2 מספק את העדכונים האחרונים עבור חבילת התאימות של Microsoft Office עבור תבניות קובץ של Word,‏ Excel ו- PowerPoint 2007.
חינם
תאריך הפצה:
24/04/2009
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
קיימת פגיעות אבטחה ב- Microsoft Office SharePoint Server 2007 שעשויה לאפשר את פעולתו של קוד שרירותי בעת פתיחת קובץ שהשתנה באופן זדוני בשרת. עדכון זה פותר פגיעות זו.
חינם
תאריך הפצה:
08/08/2008
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מקומי מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
07/06/2009
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
בעיית אבטחה שזוהתה עלולה לאפשר לפורץ לקרוא קבצים או להפעיל תוכניות במחשב שהמשתמש בו ביקר באתר האינטרנט של הפורץ. על-ידי התקנת עדכון זה, באפשרותך לסייע ולהגן על המחשב הנמצא ברשותך מפני בעיה זו ולעדכן את Internet Explorer ביחס לכל הקשור לאבטחה.
חינם
תאריך הפצה:
11/10/2004
עדכון
עדכון
זהו עדכון למנהל הורדת הקוד (CDM), רכיב במחשב שלך המקיים אינטראקציה עם Windows Update.
חינם
תאריך הפצה:
23/04/2003
יישום
יישום
הפוך ממשק משתמש רב-לשוני לזמין בסביבה של Windows Server 2008 R2
חינם
תאריך הפצה:
03/09/2009
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
קיימת פגיעות אבטחה ב- Microsoft Office Excel 2007 שעשויה לאפשר הפעלת קוד שרירותי בעת פתיחת קובץ ששונה באופן זדוני. עדכון זה פותר פגיעות זו.
חינם
תאריך הפצה:
05/03/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ לסכן מערכת מבוססת Windows ולהשיג שליטה במערכת.
חינם
תאריך הפצה:
11/10/2004
עדכון
עדכון
הוראות עבור הורדה זו יהיו זמינות בעברית בקרוב. בכדי להעניק מידע זה מהר ככל האפשר, סיפקנו את ההוראות בשפה האנגלית.
חינם
תאריך הפצה:
05/03/2009
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
עדכון זה פותר את בעיית האבטחה "פגם ברכיב של רישום האישורים הדיגיטליים מאפשר מחיקת אישורים" ב- Windows 2000.
חינם
תאריך הפצה:
28/08/2002
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
קיימת פגיעות אבטחה ב- Microsoft Word 2010, מהדורת 64 סיביות, שעלולה לאפשר הפעלת קוד שרירותי בעת פתיחת קובץ שבו בוצעו שינויים זדוניים. עדכון זה פותר פגיעות זו.
חינם
תאריך הפצה:
07/10/2010
עדכון
עדכון
התקן עדכון זה כדי להוסיף תכונות חדשות שיאפשרו לך לשלוט בעיבוד של תבניות קבצים שונות באמצעות גירסה חדשה של GDIplus.
חינם
תאריך הפצה:
24/08/2009
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
קיימת פגיעות אבטחה ב- Microsoft Office Word 2003 שעלולה לאפשר ביצוע קוד שרירותי בעת פתיחת קובץ שבו בוצעו שינויים זדוניים. עדכון זה פותר פגיעות זו.
חינם
תאריך הפצה:
05/08/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק לא מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
08/01/2009
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מקומי מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
07/02/2011
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה העלולה לאפשר לפורץ מרוחק לא מאומת לסכן את המערכת שלך ולהשיג שליטה בה.
חינם
תאריך הפצה:
09/08/2010
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
ב- Compatibility Pack for Microsoft Office System 2007 קיימת פגיעות אבטחה העלולה לאפשר הפעלת קוד שרירותי בעת פתיחת קובץ ששונה באופן זדוני. עדכון זה פותר פגיעות זו.
חינם
תאריך הפצה:
12/03/2008
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
עדכון זה מטפל בפגיעות הנדונה ב- Microsoft Security Bulletin MS10-002. כדי לגלות אם עדכוני אבטחה אחרים זמינים עבורך, עיין בסעיף 'מבט כולל' בדף זה.
חינם
תאריך הפצה:
20/01/2010
עדכון
עדכון
זהו עדכון מהימנות. עדכון זה פותר כמה בעיות ביצועים ומהימנות ב- Windows Vista.
חינם
תאריך הפצה:
26/10/2008
תיקון אבטחה
תיקון אבטחה
זוהתה בעיית אבטחה ב- Windows Media Player העלולה לאפשר לפורץ לסכן מערכת מבוססת Windows ולהשיג שליטה במערכת.
חינם
תאריך הפצה:
14/08/2007
1 2 3 4 5
 
תוצאות לדף:1020304050