Office

מציג Visio 2007

שנה שפה:
מציג Visio 2007 מאפשר לכול אדם להציג ציורים ודיאגרמות של Visio (שנוצרו באמצעות Visio 5.0, ‏2000, 2002, 2003 או 2007) בדפדפן האינטרנט Internet Explorer גירסה 5.0 או מתקדמת יותר.
 • גירסה:

  1.0

  שם הקובץ:

  visioviewer.exe

  תאריך פרסום:

  16/03/2007

  גודל הקובץ:

  7.7 MB

   מציג Visio 2007 מאפשר לכל אדם להציג ציורים ודיאגרמות של Visio (שנוצרו באמצעות Visio 5.0, ‏2000, 2002, 2003 או 2007) בדפדפן האינטרנט Internet Explorer גירסה 5.0 או מתקדמת יותר.

   באפשרותם של משתמשים ב-Visio להפיץ חינם ציורים ודיאגרמות של Visio לחברי צוות, שותפים, לקוחות או אנשים אחרים, גם אם אין את לנמענים את Visio מותקן במחשב. Internet Exploere מאפשר גם הדפסה, אך היא מוגבלת לחלקו המוצג של הציור.

   מציג Visio 2007 מאפשר למשתמשים לגלות את יתרונות השימוש בציורים, תרשימים ואיורים של Visio בסביבה מבוססת אינטרנט. מציג Visio 2007 שימושי במיוחד עבור קבוצות שעליהן לשתף פעולה ממיקומים שונים.

   הצגת הציורים של Visio פשוטה כלחיצה על הציור פעמיים (קבצים עם הסיומת ‎.VSD‏, ‎.VSS‏, ‎.VST‏, ‎.VDX‏, ‎.VSX או ‎.VTX) בסייר הקבצים של ‎Windows‏‎.‏ Internet Explorer‎ ייפתח ומציג Visio 2007 יציג את הציור בחלון הדפדפן. לאחר מכן, באפשרותך להציג מבט פנורמי ולשנות את גודל התצוגה בחלון הציור באמצעות לחצני סרגלי כלים, קיצורי מקשים או פריטי תפריטים בתפריט המוצג בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני. בנוסף לכך, באפשרותך להציג מאפיינים של כל צורה על-ידי פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפיינים והגדרות' ולאחר מכן בחירת צורה. הגדרות מסוימות של עיבוד והצגה זמינות בכרטיסיה 'הגדרות תצוגה' של תיבת הדו-שיח 'מאפיינים והגדרות'. בנוסף לכך, ניראות וצבעי שכבת הציור ניתנים להגדרה בכרטיסיה 'הגדרות שכבה', והניראות והצבעים של הביאורים ניתנים להגדרה בכרטיסיה 'הגדרות סימון'.

   הערות
   • הקבצים Binary‏ (‎.VSD) ו-XML‏ (‎.VDX) של Visio נתמכים.
   • מציג Visio 2007 מיושם כפקד ActiveX שמטעין ומעבד ציורים של Visio בתוך Internet Explorer.
 • מערכות הפעלה נתמכות:

  Windows 2000 Server, Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2

   • Microsoft Internet Explorer (IE) 5.0 ואילך


   • הערה:
    מערכת ההפעלה Windows XP או מתקדמת יותר, דרושה לתמיכה בדיו. אובייקטים שנוצרו באמצעות הכלי 'דיו' ב-Visio לא יוצגו ב-Windows 2000.
  • כדי להתקין הורדה זו:
   1. הורד את הקובץ על-ידי לחיצה על לחצן הורד (שלעיל) ושמירת הקובץ בכונן הקשיח.
   2. לחץ פעמיים על קובץ התוכנית visioviewer.exe שבדיסק הקשיח כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
   3. בצע את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההתקנה.
   הוראות לביצוע:
   1. מתוך סייר הקבצים של Windows, לחץ פעמיים על ציור של Visio (סיומת ‎.‎‎VSD‏, ‎.VSS‏, ‎.VST‏, ‎.VDX‏, ‎.VSX‏‏, ‎.VTX)
   2. מתפריט קובץ של Internet Explorer, לחץ על פתח. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר ציור של Visio (סיומת .‎VSD‏, ‎.VSS‏, ‎.VST‏, ‎.VDX‏, ‎.VSX‏‏, ‎.VTX)
   3. אם חלון של Internet Explorer כבר פתוח, באפשרותך לגרור ולשחרר קובץ ציור של Visio (סיומת ‎.‎VSD‏, ‎.VSS‏, ‎.VST‏, ‎.VDX‏, ‎.VSX‏‏, ‎.VTX) בחלון. Internet Explorer יטען את המציג של Visio, שיציג לאחר מכן את הציור בחלון הדפדפן.
   כדי להסיר הורדה זו:
   1. בתפריט התחלה, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
   2. לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות.
   3. ברשימת התוכניות המותקנות כעת, בחר מציג Visio 2007 של Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על הסר או הוסף/הסר. אם מופיעה תיבת דו-שיח, בצע את ההוראות להסרת התוכנית.
   4. לחץ על כן או על אישור כדי לאשר שברצונך להסיר את התוכנית.

הורדות פופולריות

טוען את התוצאות, אנא המתן...

עדכונים בחינם למחשבים אישיים

 • תיקוני אבטחה
 • עדכוני תוכנה
 • ערכות Service Pack
 • מנהלי התקנים לרכיבי חומרה