Office

Service Pack 3 עבור Microsoft Office Proofing Tools 2007 ‏(KB2526293)

שנה שפה:
Service Pack 3 מספק את העדכונים האחרונים עבור כלי ההגהה של Microsoft Office 2007.
 • גירסה:

  1.0

  שם הקובץ:

  office2007-kb2526293-fullfile-x86-glb.exe

  תאריך פרסום:

  23/03/2012

  גודל הקובץ:

  188.6 MB

  מאמרי מאגר הידע (KB): KB2526293

 • מערכות הפעלה נתמכות:

  Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP


   • עדכון זה חל על המוצר הבא:
    • כלי הגהה של Microsoft Office 2007

   • גירסה נתמכת של Windows Installer: Windows Installer 3.1 ואילך

  • הערה: מומחי IT יכולים לעיין בסעיף משאבים עבור מומחי IT.

   הוראות התקנה
   אם במחשב שלך מותקנים כלי הגהה של Microsoft Office 2007, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • התקן את Service Pack 3 עבור כלי הגהה של Microsoft Office 2007 ‏(KB2526293). לשם כך, בצע שלבים אלה:
    1. הורד את קובץ ה- ‎‎.exe על-ידי לחיצה על לחצן הורד בראש הדף ולאחר מכן שמור את הקובץ בכונן הקשיח.
    2. מומלץ לצאת מכל התוכניות הפועלות.

    3. בסייר Windows, לחץ פעמיים על קובץ ה- ‎.exe ששמרת בכונן הקשיח ובצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך.


   משאבים למומחי IT
   מומחי IT הפועלים בסביבות מנוהלות יכולים למצוא משאבים מלאים עבור פריסת עדכוני Office בארגון באתר Office System Suites and Programs TechCenter.

   ההורדה עבור עדכון זה זמינה על-ידי לחיצה על לחצן הורד המופיע בראש הדף. באפשרותך ללחוץ פעמיים על חבילת ההפעלה כדי להתחיל בהתקנה, או לחלץ את קבצי התיקון (קבצי MSP) באמצעות שורת פקודה. שורת הפקודה וההוראות כלולות במאמר Knowledge Base בשם Command line switches for Microsoft Self-Extractor packages (KB912203)‎.

   עיין במאמר Microsoft Knowledge Base בשם Description of the Service Pack 3 for Microsoft Office Proofing Tools 2007 (KB2526293)‎ לקבלת מידע נוסף אודות עדכון זה.

הורדות פופולריות

טוען את התוצאות, אנא המתן...

עדכונים בחינם למחשבים אישיים

 • תיקוני אבטחה
 • עדכוני תוכנה
 • ערכות Service Pack
 • מנהלי התקנים לרכיבי חומרה