Office

PowerPoint Viewer 2007

שנה שפה:
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 מאפשר לך להציג מצגות עתירות תכונת שנוצרו ב-PowerPoint 97 ובגירסאות מתקדמות יותר.
 • גירסה:

  All

  שם הקובץ:

  PowerPointViewer.exe

  תאריך פרסום:

  05/03/2007

  גודל הקובץ:

  25.8 MB

   PowerPoint Viewer 2007 מאפשר לך להציג מצגות עתירות תכונות שנוצרו ב- PowerPoint 97 ובגירסאות מתקדמות יותר. מציג זה תומך גם בפתיחת מצגות של Microsoft PowerPoint המוגנות באמצעות סיסמה. באפשרותך להציג ולהדפיס מצגות, אך אין באפשרותך לערוך אותן ב- PowerPoint Viewer 2007.

   המקטע הבא אודות רכיבי גופן מתקן את תנאי הרשיון עבור PowerPoint Viewer ויש לצרפו לכל הפצה מורשית של PowerPoint Viewer:

   רכיבי גופן
   ניתן להשתמש בגופנים הנלווים ל- PowerPoint Viewer רק להצגה והדפסה של תוכן מתוך התקן שבו פועלת מערכת ההפעלה Microsoft Windows. בנוסף, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:
   • הטבעת גופנים בתוכן כפי שמתירות הגבלות ההטבעה של הגופנים
   • בעת הדפסת תוכן, הורדה זמנית של הגופנים למדפסת או להתקן פלט אחר
   אין להעתיק, להתקין או להשתמש בגופנים אלה בהתקנים אחרים.


   הערה: אם לא מוצג הסכם רשיון למשתמש קצה במהלך ההתקנה או ההפעלה הראשונה של PowerPoint Viewer 2007, הורדת תוכנה זו מציינת את הסכמתך לכך שהתוכנה כפופה לתנאי הסכם הרשיון למשתמש קצה שקיבלת כבר בהתקנה הקודמת של PowerPoint Viewer 2007, שבה Microsoft היא מעניקת הרשיונות.

   מציג זה אינו תומך בתכונות הבאות של Microsoft PowerPoint:
   • מצגות ניהול זכויות מידע (IRM).
   • הפעלה של פקודות מאקרו ותוכניות או פתיחת אובייקטים מקושרים או מוטבעים.
 • מערכות הפעלה נתמכות:

  Windows 2000 Service Pack 4, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP Service Pack 1

   • זיכרון גישה אקראית (RAM):
    • עבור Windows 2000 עם Service Pack 4‏: ‎64 MB של RAM
    • עבור Windows XP עם Service Pack 1‏, Windows Server 2003‏: ‎128 MB של RAM
    • עבור Windows Vista‏: ‎512 MB של RAM
   • ‎5 MB של שטח דיסק קשיח זמין
   • רזולוציית מסך של Super VGA (800 x 600)‎ או רזולוציה גבוהה יותר
   • הורדה זו פועלת עם מצגות שנוצרו בתוכניות Microsoft Office הבאות:
    • Microsoft Office PowerPoint 2007
    • Microsoft Office PowerPoint 2003
    • Microsoft PowerPoint 2002
    • Microsoft PowerPoint 2000
    • Microsoft PowerPoint 97
  • כדי להתקין הורדה זו:
   1. הורד את הקובץ על-ידי לחיצה על לחצן הורד (שלעיל) ושמירת הקובץ בכונן הקשיח.
   2. לחץ פעמיים על קובץ התוכנית PowerPointViewer.exe שבדיסק הקשיח כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
   3. פעל לפי ההוראות על-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.
   כדי לציין מיקום התקנה מההורדה (עבור מנהלי רשת):
   1. בתפריט התחלה, לחץ על הפעלה והקלד command.
   2. נווט אל הנתיב של התוכנית המותקנת, PowerPointViewer.exe.
   3. הקלד PowerPointViewer.exe /extract:c:\target כאשר c:\target הוא ספריית החילוץ.
   4. נווט אל ספריית ההתקנה שצוינה בשלב הקודם.
   5. הקלד msiexec /i ppviewer.msi INSTALLLOCATION=c:\target” כאשר c:\target הוא ספריית ההתקנה.
   6. פעל לפי ההוראות על-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.
   הוראות שימוש:

   • לאחר התקנת הורדה זו, מתפריט התחל, תחת כל התוכניות, פתח את Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007.

    הערה PowerPoint Viewer 2007 נרשם עם סיומות הקבצים ‎.ppt‏, ‎.pptx‏, ‎.pptm‏, ‎.pot‏, ‎.potx‏, ‎.potm‏, ‎.pps‏, ‎.ppsx ו- ‎.ppsm רק אם לא מותקנת במחשב גירסה של PowerPoint. אם סוגי קבצים אלה רשומים, לחיצה כפולה עליהם תגרום להפעלת PowerPoint Viewer 2007.


   כדי להסיר הורדה זו:
   1. בתפריט התחלה, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
   2. לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות.
   3. ברשימת התוכניות המותקנות כעת, בחר ב- Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 ולאחר מכן לחץ על הסר או הוסף/הסר. אם מופיעה תיבת דו-שיח, פעל בהתאם להוראות להסרת התוכנית.
   4. לחץ על כן או על אישור כדי לאשר שברצונך להסיר את התוכנית.
   כדי להסיר את קובץ ההורדה

   • מחק את הקובץ PowerPointViewer.exe.

הורדות פופולריות

טוען את התוצאות, אנא המתן...

עדכונים בחינם למחשבים אישיים

 • תיקוני אבטחה
 • עדכוני תוכנה
 • ערכות Service Pack
 • מנהלי התקנים לרכיבי חומרה