Office

  Office 2003 Service Pack 3 (SP3)‎

  שנה שפה:
  Office 2003 Service Pack 3 מספק את העדכונים האחרונים עבור Microsoft Office 2003.
  • גירסה:

   1

   שם הקובץ:

   Office2003SP3-KB923618-FullFile-HEB.exe

   תאריך פרסום:

   17/09/2007

   גודל הקובץ:

   139.6 MB

   מאמרי מאגר הידע (KB): KB923618

    Microsoft® Office 2003 Service Pack 3 (SP3)‎ מייצג התפתחות רבת-עוצמה באבטחה של Office 2003. הוא מחזק את חבילת Office בהתמודדות מול התקפות פוטנציאליות ואיומי אבטחה אחרים. Service Pack זה כולל גם תיקונים שהופצו בעבר כעדכונים נפרדים עבור Office 2003.

    באפשרותך לקבל מידע ספציפי אודות העדכון במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ (923618): תיאור של Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬

    כלול ב- Service Pack זה
    Service Pack זה כולל עדכוני אבטחה חדשים וחשובים. Service Pack זה כולל גם עדכונים שהופצו בעבר עבור Office 2003:
    • Office 2003 Service Pack 1
    • Office 2003 Service Pack 2
    • עדכון עבור Office 2003‏ (925251)
    • עדכון עבור Office 2003‏ (924886)
    • עדכון עבור Office 2003‏ (919029)
    • עדכון עבור Office 2003‏ (923097)
    • עדכון אבטחה עבור Office 2003‏ (923272)
    • עדכון אבטחה עבור Office 2003‏ (924424)
    • עדכון אבטחה עבור Office 2003‏ (921566)
    • עדכון אבטחה עבור Office 2003‏ (917151)
    • עדכון אבטחה עבור Office 2003‏ (914455)
    • עדכון עבור Office 2003‏ (913571)
    • עדכון אבטחה עבור Office 2003‏ (905645)
    • עדכון אבטחה עבור Excel 2003‏ (918419)
    • עדכון אבטחה עבור Excel 2003‏ (905756)
    • עדכון עבור InfoPath 2003‏ (920103)
    • עדכון עבור Outlook 2003‏ (913807)
    • עדכון אבטחה עבור Outlook 2003‏ (892843)
    • עדכון אבטחה עבור PowerPoint 2003‏ (916518)
    • עדכון אבטחה עבור Publisher 2003‏ (894542)
    • עדכון אבטחה עבור Word 2003‏ (917334)
    • עדכון אבטחה עבור Excel 2003‏ (940602)
    • עדכון אבטחה עבור Office 2003‏ (936048)

    Service Pack 3 כולל גם שיפורים ביציבות שפותחו כתוצאה מקלט משתמשים מ- Microsoft Online Crash Analysis ב- Office 2003 וממשוב התמיכה של מוצרי Microsoft.

    חלק מהשינויים ב- Service Pack 3 משנים את אופן ההתנהגות של Office 2003, כולל שינויים המבטלים כמה תכונות כברירת מחדל ומרחיבים את השליטה עבור מנהלי מחשבים. השינויים כוללים:
    • Office 2003 אינו יכול עוד לפתוח או לשמור תבניות מסוימות של קבצים. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ 938810 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬
    • טופסי MAPI אינם פועלים בתיקיות ציבוריות ובתיקיות משתמשים. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ 938816 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬
    • ניתן כעת להגדיר את תצורת Office 2003 להתיר או לחסום רכיבי COM ספציפיים. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ 938815 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬
    • ייתכן שכמה רכיבי COM עם מאפיינים חריגים לא יפעלו כצפוי. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ 938814 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬
    • בוצעו שינויים באופן ההתנהגות של Microsoft Office Document Imaging. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ 938813 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬
    • לא ניתן לפתוח קבצים מצורפים מסוימים ב- Outlook. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ 938811 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬
    • לא ניתן עוד להגדיר את התצורה של תוספות של Access לשימוש על-ידי כל המשתמשים. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ 938809 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬
    • הוסרה ההגדרה 'שמירה מהירה' ב- Microsoft Office Word. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ 938808 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬
    • מסמכים שנשמרו בתבניות מסוימות לא מכילים עוד את מספר הגירסה של Office. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ 938807 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬
    • פקודות מאקרו מסוימות בתבניות קבצים ישנות של Excel מכילות רמת אבטחה גבוהה יותר. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ 938806 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬‬
  • מערכות הפעלה נתמכות:

   Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2

    עדכון זה חל על התוכניות הבאות:
    • Microsoft® Office Basic Edition 2003

    • Microsoft® Office Professional Edition 2003

    • Microsoft® Office Small Business Edition 2003

    • Microsoft® Office Standard Edition 2003

    • Microsoft® Office Student and Teacher Edition 2003

    • Microsoft® Office Access 2003

    • Microsoft® Office Access 2003 Runtime

    • Microsoft® Office Excel® 2003

    • Microsoft® Office FrontPage® 2003

    • Microsoft® Office InfoPath® 2003

    • Microsoft® Office Outlook® 2003

    • Microsoft® Office PowerPoint® 2003

    • Microsoft® Office Publisher 2003

    • Microsoft® Office Word 2003

    • Microsoft® Office 2003 Web Components

    • Microsoft® Office XP Web Components

   • הוראות התקנה
    כדי להתקין עדכון זה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
    • השתמש ב- Microsoft Update (מומלץ). Microsoft Update מאחד עדכונים שסופקו על-ידי Windows Update ו- Office Update במיקום אחד ומאפשר לך לבחור העברה והתקנה אוטומטיות של עדכונים בעדיפות גבוהה.
    • השתמש ב- Office Update באתר האינטרנט Office Online. לאחר הפעלת הזיהוי האוטומטי, Office Update מבקש ממך להתקין עדכונים וערכות Service Pack כדי להביא את מוצרי Office שברשותך לאיכות המיטבית ביותר הזמינה. Office Update אינו נתמך ב- Windows Vista.
    • התקן רק את Office 2003 SP3. לשם כך, בצע שלבים אלה:
     • הורד את הקובץ Office2003SP3-kb923618-FullFile-HEB.exe על-ידי לחיצה על לחצן 'הורד' בראש הדף. שמור את הקובץ בכונן הקשיח.
     • מומלץ לצאת מכל התוכניות הפועלות.
     • בסייר Windows, לחץ פעמיים על קובץ ה- ‎.exe ששמרת בכונן הקשיח ובצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך.
    SP3 יותקן גם אם עדכונים הזמינים לציבור הותקנו כבר במחשב.

    בעת שימוש במוצרים אחרים של Microsoft Office
    אם אתה משתמש במוצרים הבאים של Microsoft Office, אנו ממליצים שתתקין גם את ערכות ה- Service Pack האחרונות:
    אם אתה משתמש ב- Office Communicator 2005, עליך לצאת מ- Office Communicator לפני התקנת Office 2003 SP3. אם לא תצא מ- Communicator, תתבקש לאתחל מחדש את המחשב לאחר התקנת Office 2003 SP3. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ (905726): אתה מתבקש באופן לא צפוי להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת ה- Service Pack של Office או עדכון של Office (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

    כדי להסיר הורדה זו
    אין תכונת הסרת התקנה עבור הורדה זו. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ (873125): לא ניתן להסיר ערכות Service Pack עבור מוצרי Office 2003 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

    משאבים עבור מנהלי מערכת
    מנהלי מערכת העובדים בסביבות מנוהלות יכולים לאתר משאבים מלאים לפריסת עדכוני Office בארגון ב- Office 2003 Resource Kit (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).‬

    בעת לחיצה כפולה על חבילת ההפעלה, ההתקנה תתחיל. כדי לחלץ את קבצי התיקון (קבצי ‎.msp), עליך להשתמש בשורת פקודה. שורת הפקודה וההוראות כלולות במאמר Knowledge Base,‏ (197147): בוררי שורת פקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של IExpress (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

    לקבלת מידע נוסף אודות עדכון זה, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base,‏ (923618): תיאור של Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

  הורדות פופולריות

  טוען את התוצאות, אנא המתן...

  עדכונים בחינם למחשבים אישיים

  • תיקוני אבטחה
  • עדכוני תוכנה
  • ערכות Service Pack
  • מנהלי התקנים לרכיבי חומרה