Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
  • Λία Κομνηνού liakom@microsoft.com
    Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Microsoft Ελλάς.