Windows

Zahvaljujemo na preuzimanju

 • Ažuriranje za Internet Explorer Flash Player za Windows 8 x64 (KB2758994)

  Ako preuzimanje ne počne za 30 sekundi, kliknite ovu vezu: Kliknite ovdje
    1. Da biste počeli preuzimati, kliknite gumb Preuzimanje na ovoj stranici.
    2. Učinite jedno od sljedećeg:
     • Da biste odmah pokrenuli instalaciju, kliknite Pokreni.
     • Da biste preuzimanje spremili na računalo radi kasnije instalacije, kliknite Spremi.
     • Da biste otkazali instalaciju, kliknite Odustani.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultata, pričekajte...

Besplatna računalna ažuriranja

 • Sigurnosne zakrpe
 • Ažuriranja softvera
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver